YAZARLAR

İsrail kazanamadı ama biz kaybettik..!

Bu utanç hem bugünün Müslümanlarına hem de yarının Müslümanlarına yeter de artar bile…

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Filistin’de son günlerde yaşananları gördükçeinsanın inanası gelmiyor. Hem zaliminzulmüne hem de mazlumun kahramanlığınagözyaşı dökmemek mümkün değil.

Tüm masumluğu ile Filistinli kardeşlerimiztarihin şerefli sayfalarına şerefli izlerbırakıyorlar.

ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşımasıüzerine çıkan olaylarda zalim İsrail askerleritarafından sergilenen tavır ve yaptığı zulümler “bu kadarda olmaz” dedirtecek cinsten. Yerde yatan yaralı insanlarayardıma gelen sağlık görevlilerine bile saldıracak kadargözü dönmüş İsrailli zalimler, tarihte eşigörülmemiş bir vahşet sergiliyorlar.

Filistinli kardeşlerimiz ise bütün bu zulmekarşı çocuğundan yaşlısına varıncaya kadar adetaher biri tarihin tozlu sayfalarından fırlamışçasınakahramanca bir duruş sergiliyorlar.

Bir elinde biberon bir elinde taş ile kameralarayansıyan ve tekerlekli sandalyesinde sapanı ile taş atarken şehitedilen Filistinli kardeşlerimiz Allah katında da gönüllerimizde demüstesna bir yer edindiler.

Ancak Filistinli kardeşlerimiz tarihin gördüğüen acımasız zalime karşı bebesinden ihtiyarına varıncaya kadarmücadele ederken biz ve İslam âlemi adetaçaresizlik girdabında elleri kolları bağlı bir şekilde sadeceolayları protesto etmekle ve lanet okumakla yetinmek durumundakalıyoruz.

Etrafı tamamen Müslüman ülkeler tarafındançevrilmiş küçücük bir devletçik olan zalim İsrail,hangi cesaretle bu kadar acımasız ve pervasız olabiliyor!

Bu cesareti ve vurdumduymazlığı nerden kaynaklanıyor?

Maalesef ki bizden… Bizden yaniMüslümanlardan!

Hep birlikte bağırsak ödleri kopacak veyatükürsek boğulacak olan bir avuç zalimin zulmüneseyirci kalan biz Müslümanlar aslında acınacak birdurumdayız. Çaresiz bir şekilde uluslararası güçleri olaylaramüdahale etmeye çağırmaktan başka yaptığımız, yapabildiğimiz birşey yok.

Bir buçuk milyar Müslümanın uluslararası bir güç halinegelememesi ise ayrı bir trajedi.

Cesaretiniz ve kudretiniz yoksa bu duruşu sergileyenin ardındangiderek bir olun hiç değilse.Türkiye'denbaşka, liderinden başka ve milletindenbaşka bu duruşu gösteren yürek yok.

Bu son yaşanan olaylarla birlikte maalesefFilistin ve Kudüs davasıkaybediliyor diye endişe ediyorum. Bu kadar ye’se düşmemin başlıcanedeni İslam coğrafyasında ki Müslüman ülkeleriniktidarlarının tutumları.

Hayıflanıyorum ve söyleniyorum; “yahu nasıl bir İslamdevletinin iktidarı bu kadar vurdumduymaz olur”.

Gene her zamanki gibi Filistinli kardeşlerimize yardımakoşan ve gayret gösteren Lider bizim, Milletbizim. 

Yaralıları Türkiye’ye getirerek "sağlıkyardımı yapalım" diyoruz ama karşımıza ilk engel;Müslüman ülke Mısır’ın iktidarında ki katil Sisi’dengeliyor. Bir Müslüman ülkenin yöneticisi!

“Nasıl olur yahu” diye hayıflanmayabaşladığımızda aklımıza 2002 öncesi iktidarlarımız veyöneticilerimiz gelmeli ve iç dünyamızı susturmalıyız.Susturalım zira eski iktidarlarımız dönemindeGazze ve Filistin olaylarına karşıtutumlarını hatırlayalım!

Müslüman ülkesiydik ama yöneticilerimiz oralı bileolmazlardı!

Çünkü sözüm ona laiktiler. Solcuydular.

Seküler tabiatları gereğitepki vermeyibırakın zalimin taşeronluğunu yapıyorlardı.

Hesap edin şu anda ülkemizde bir seçim var. Ve düşünelimki bu seçimde İnce ya daAkşener iktidar oldu. CHP Meclisçoğunluğunu almış oldu.

Emin olun bu davaya karşı Sisi’den farklarıkalmaz.

İşte bu yüzden bir olmak zorundayız vezalimlere karşı duruşumuzu sergilemeliyiz.

Aksi takdirde bu dava asla kazanılamayacak.

1948’te nasıl katil İsrail’i Devlet olarak tanıyan ilkDevlet CHP iktidarında ki Türkiye olarak tarihe geçtiyse Sisi’deaynen bu zihniyetle yaralılara dahi el uzatmamıza mâni olmayaçalışıyor.

Ve bu davayı İsrail kazanmadı ama İslam coğrafyasıkaybetti.

Bizim yani Müslümanların pasifliği, dayanışmayıbilmezliği, kardeşinin kuyusunu kazmada mahir olması, mal vesaltanat peşinde koşmasıFilistin veKudüs davasının kaybedilmesinde baş roloynuyor!

Affet bizi ey Filistin ve Kudüs!

Seni onlar kazanmadı ama biz senikaybettik.

Bu utanç hem bugünün Müslümanlarına hem de yarınınMüslümanlarına yeter de artar bile… 

SOSYAL MEDYATAKİP 

twitter.com/msbeser

facebook.com/msbeser
Yorumlar13 yorum