YAZARLAR

İslamofobi var da Christofobi niye yok?

Batı’nın İslamofobi kaygısı varken Müslümanların Christofobi sorunu niye yok?

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Bu hafta başında yayınlanan yazımdaCumhurbaşkanımız  Erdoğan’ınaçılışını yaptığı Demir Kilise’den mülhemİslam’ın “engin saygısından” bahseden bir yazıkaleme almıştım. Yazımda kısaca da olsa İslamofobikonusuna değinerek Christofobi olgusuna vurguyapmıştım.

Yazıya gelen yorumlar bu konunun ne kadar derin olduğunu, sadecebir yazıyla yetinilmeyeceğini gösterdi. Hristiyan âlemininMüslümanlarla olan ilişkisinin köşe taşlarından olanİslamofobi konusu gerçekten dederinlemesine irdelenmesi gereken bir konu.

Şu nokta üzerinde hassasiyetle durulması ve değerlendirmeleryapılması gerekiyor: Hristiyanlar ya da Batı İslam’dan niyekorkuyor?

Korkularının kaynağı ne?

Batı’nın İslamofobi kaygısı varken MüslümanlarınChristofobi sorunu niye yok?

Bu sorulara cevap vermek için Batı dünyasınınözellikle sömürgecilik tarihine bakmak gerekiyor.Sömürge çağının başlaması ile birlikte Avrupa devletlerihızla dünya kaynaklarına saldırdılar.

Başta Hint yarımadası olmak üzere Afrika veAmerikaBatı’nın adeta doymakbilmez iştahının hedefi oldu.

Batı, medeniyet götürme vaatleriyle gittiğicoğrafyanın kaynaklarını insafsızca sömürmeyebaşladı. Bu öyle bir sömürmeydi ki Avrupa insanıbolluk ve refah içinde semirirken kaynaklarını tükettiğihalk hızla fakirleşti.

Batı sadece yeraltı ve yerüstü kaynaklarınıdeğil aynı zamanda insan kaynaklarını da sömürdü.Halkı bir taraftan köleleştirirken bir taraftan soykırımavaran katliamlar yaptı.

Batı 300 yıl önce "medeniyetgötürme" bahanesiyle yaptığı sömürgeciliği günümüzde“demokrasi ve özgürlük” kılıfı altındayapıyor.

Doğal olarak Batılıların bu büyük sömürge ve katliamlarına karşıkonuldu. Özellikle İslam coğrafyasında batınınsaldırılarına karşı konuldu ve özgürlükmücadeleleri verildi.

Batı, bu meşru müdafaaya hemen bir isim buldu:“İslamofobi”

İslamofobi’yi oluşturan iseBatı’nın bizzat kendisiydi. Kötülük yaptığıinsanların kendisine kötülük yapmasından korkuyordu.      

Şimdi gelelim yazının da başlığı olan soruya: İslamofobivar da Christofobi niye yok?

Çünkü Müslümanların Hristiyanları karşılarına alacak vekorkmasını gerektirecek bir geçmişi yok. Çünkü karşısındakinekötülük yapmamış ki kötülükle karşılıkbeklesin.

Müslümanlar her zaman ve zeminde inançlara veibadetlere saygılı olmuşlar, kimsenin malına, ticaretine,namusuna, hürriyetine göz dikmemişler. Onun içinkarşı tarafa karşı bir korku geliştirmemişler.

Her şeye rağmen ortada “İslamofobi” gibidefacto bir durum var. Dijital dönüşüm çağını yaşadığımız şusüreçte bu dönüşümün atraksiyonlarını dahiİslamofobi üzerinden kurguluyorlar. Ne yapmaklazım peki?

İşte burada da İslam dünyasının iletişim konusundakibeceriksizliği devreye giriyor kanaatimce.

Batı dünyası sömürgeciliği medeniyet,işgali demokrasi olarak lanse ederken İslamdünyası özünde var olan güzellikleri niçinanlatamıyor?

Bu sorunun temel cevabı iletişim becerisi vekabiliyetsizliği olabilir. Batı, enkötü işlerini bile iletişim ambalajıylagüzel olarak sunarken biz en güzel işlerimizimaalesef iletişim konusundaki beceriksizliğimizleambalajlayıp sunamıyoruz.

En basit denklemi kurmaya kalkarsak şu acip sonuçlakarşılaşabiliyoruz; İslam dünyasının kalbi olarakgördüğümüz Türkiye’mizde dahi bir takım sanalmecralar üzerinden oluşturulan algı bozuklukları vatandaşlarımıztarafından öcü olarak değerlendirilebiliyor ve kabulediliyor.

Demir Kilisenin açılışı esnasındaki hazirunarasında yer alan din adamları üzerindenCumhurbaşkanımızın yapmaya çalıştığı güzellikleri vereformları tu kaka olarak addedebiliyoruz.

Galiba Batı bizim iç dünyamızda fobiyioluşturmuş durumda. İçte ki fobiden kurtulma stratejileriile birlikte dünya geneline zerk edilmeye çalışılanİslomofobi algısını değiştirebiliriz.

İslam dünyasının bu alanda yeni iletişim stratejilerigeliştirmeye acilen ihtiyacı var…

Yorumlar12 yorum