YAZARLAR

İnsan kendinde olandan verir

Yağmalama üzerine kurulu bir düzene sahip batı medeniyeti daha yarım asır öncesine kadar Afrika kökenli siyahi insanları köle pazarlarında satıp kafeslerde sergiliyordu...

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Yağmalama üzerine kurulu bir düzene sahip batı medeniyeti dahayarım asır öncesine kadar Afrika kökenli siyahi insanları kölepazarlarında satıp kafeslerde sergiliyordu...

Buna rağmen Türkiye'de ki bazı akademisyenler tarafındanyağlandıra ballandıra anlatılan, hatta ve hatta bu yetmezmiş gibikendi ülkesini bu çarpık medeniyetler zincirine şikayet edenkompleksli zavallı insanlar övdükleri batı medeniyetinin şu ankirefah düzeyini dünyanın kaynaklarını zayıf toplumlardan çalarakkurduklarından bi haber olsa gerek…

Ülkemizde, özellikle başta Almanların, İngilizlerin,Amerikalıların ve tüm Avrupalıların insaniyetperverliği, adaleti,milletlere ve medeniyetlere hizmetleri hakkında çok şeyler yazıldıve söylenildi...

Bu uğurda tarihimize ve tarihi büyüklerimize ağza alınmayacakhakaretler yağdırıldı ve en iğrenç iftiralara baş vuruldu...

Bu yalanlara inananların büyük bir kısmı lekelenmiş bir tarihin,lekeli bir tarihe mensup olmanın ezikliği içinde bu dünyadan göçüpgittiler...

Hayatta kalan ve inandırıldıkları fikirlerin yalan üzerine inşaedilmiş olduğunu kabul etmemekte direnen, Batı aşıkları da renklerigibi solmuş umutlarıyla dünyamızdan çekilip gidiyorlar...

Hiç bir millet Türk Milleti kadar çok sayıda medeniyet ve devletkuramamıştır...

Ayrıca son ve hak din olan İslamiyete bin yıl hizmetleşereflenmiştir...

Batı'nın ilim, teknoloji ve faydalı yönlerini almamız esasendinimizin bir emridir...

Ama Batı'nın köhneleşmiş, cinsi sapıklıklarla kirlenenmedeniyetini almak zorunda değiliz...

İçinde bulunduğumuz asrın Türk ve İslam asrı olmasını istiyorsaksebeplere yapışmak zorundayız...

Bu ise Batı taklitçiliğinden kurtularak kendi öz benliğimize,örf ve adetlerimize, asırlardır bizi ayakta tutan ve köklerimizolan milli ve manevi değerlerimize daha sıkı sıkıya sarılıp bizigerçek biz yapan değerlerimize hızla yönelmeliyiz...

Osmanlı sadece Rusya ile 16 savaş ve diğer ülkelerle yapılansavaşlar dahil edilirse yüze yakın savaş ve binlerce muharebe,Osmanlı dahilinde çıkartılan yüzlerce fitne ve isyanlara ve bütündünyanın Osmanlı'ya karşı açtığı soğuk savaş (psikolojik, kültür,ekonomik, siyasi) savaşlara rağmen 626 yıl ayaktakalabilmiştir...

Osmanlı'yı yıktılar ama onun yıkılışına da sebep olan menfiyönleri teşhis edilip Osmanlı'yı yükselten iyi yanları alınarakyeniden süper güç olmaya aday olabilmeliyiz...

Sonuç; Batı, sadece öldürücü silahlar ve zehirli gazlar imaletmiyor. Batı'nın imandan, ahlaktan, fazilet, İffet ve namustanuzak materyalist ikliminde; fuhuş, alkolizm, kumar, uyuşturucualışkanlığı, cinsi sapıklık, seviyesizlik, sevgisizlik, evlilikdışı hayat ve doğumlar, cinayet, saldırganlık, gasp, ırzatecavüzler, ve daha nice sosyal felaketler Batı'da ve onukörükörüne taklit edenlerde çığ gibi artmaktadır...

Ve Batı medeniyeti ile birlikte onu taklit edenlerde de temellerçatırdamaktadır...

Yorumlar1 yorum