YAZARLAR

İmam hatip liselerine üvey evlat muamelesi...

Bu bağlamda yeni eğitim sistemi incelediğinde bu sorulara olumlu cevap vermek mümkün mü kestiremiyorum!

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Konuya girmeden önce şu detayı tekrar hatırlayalım: Yeni sistemin temelinde uluslararası bir eğitim sistemi olan “Uluslararası Bakalorya (IB)” eğitim sistemi yatıyor. Sistemin temelinde öğrencilere teorik derslerin yanında pratik uygulamalarla öğrencilerin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmeleri, yaşayarak öğrenmeleri, kendilerini sadece üniversiteye değil hayata da hazırlamaları sağlanmaya çalışılıyor.

Bu bağlamda yeni eğitim sisteminde en çok dikkat çeken husus ders saatlerinin azaltılması konusu. Azalan derslerin yerine ise deneyime yönelik eğitim getiriliyor.

Atölye ve laboratuvar dersleri çalışmaları getirilerek alan derslerinde proje ve uygulama çalışmaları ön plana çıkarılıyor.

İşte bu ders saatlerinin azaltılmasında ve yeni eğitim sisteminin hayata geçirilmesinde Anadolu Liselerinde uygulanan ders saatleri baz alınıyor.

Anadolu liselerinde ders saatlerini azaltarak yeni eğitim sistemini kolaylıkla uygulayabilirsiniz ama meslek dersleriyle zaten ders yükü çok fazla olan İmam hatip liselerinde bu sistemi uygulamak neredeyse imkânsız.

Bu küçük ama temel anekdottan sonra yeni eğitim sistemini irdelemeye başlarken kendiliğinde birtakım sorular doğuyor.

Yeni sistemin hazırlık çalışmaları yapılırken İmam hatip liseleri uzmanlarından ve yetkililerinden görüş alınarak komisyon çalışmalarına iştirak etmeleri sağlanmış mıdır? Eğer sağlandı ise dile getirilen hususlar dikkate alındı mı?

Yeni eğitim sistemi incelendiğinde İmam hatip liselerine üvey evlat muamelesi yapıldığını gösteren aşağıdaki hususlar hakkında ne gibi tedbirler alınmıştır merak konusu...

Yeni eğitim sistemi denge gözetilerek Anadolu liseleri, İmam hatip liseleri, Mesleki ve Teknik liseleri dikkate alınıp kurgulanmış mıdır?

Seçmeli dersler içerisinde yer alan ve kanun ile verilmiş bir hak olan Din, Ahlak ve Değerler alanındaki dersler için (Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler) uygulanacak sistemde sınırlandırma ya da kısıtlama yapılmamasına; bu minvalde seçmeli dersler akademik derslerin gölgesinde kalarak değersizleştirilmemesi gerektiğine ve yine bu derslerin tercih edilmesinin önü açılarak yeni sistemde kolaylaştırıcı bir kurguya dikkat edilmiş midir?

Sınıflar düzeyinde akademik dersler planlanırken azami saat hesaplamasınada ek olarak almak isteyenlere seçmeli derslerden verilmesinin uygun olacağı planlanmış mıdır?

Bu planlamanın yapılmaması durumunda İmam hatip liseleri ve Meslek liselerinin alan derslerini vermelerinin imkansız kalacağı, ya da bu durumda ders saatinin belirlenmiş olan azami ders saatlerini fazlasıyla aşacağı ve doğal olarak bu okulların tercih edilmeyeceği göz önünde bulundurularak hassasiyet gösterilmiş midir?

Kurgulanan bu sistemin sadece Anadolu ya da Fen-Sosyal Bilimler liseleri merkeze alınarak hazırlanmış olması İmam Hatip liseleri ile Meslek Liselerini zor duruma sokacağı ön görülmüş müdür?

İmam hatip liselerinde ortak akademik derslerin Anadolu liseleri ile aynı sayıda ve saatte olması gerektiği hesap edilerek üniversite sınavlarında sorunların yaşanmamasına dikkat edilmiş midir?

Bir önceki yazımda dile getirdiğim gibi ben kültür adamıyım eğitimci değilim. Lakin değerler perspektifinde bütün yazılarımı, kendi çapımda araştırma ve okumalar yaparak kaleme alıyorum. Bu bağlamda elbette isabetli olamayacak düşüncelerim olabilir.

Değerler hassasiyeti ile meseleye bakıldığında gözlerden kaçabilecek küçük ayrıntılardan dolayı yıllardır edinilen kazanımların elden gitmemesi adına ince eleyip sık dokunması gerektiğine işaret etmeye gayret ediyorum.  

Bu bağlamda yeni eğitim sistemi incelediğinde bu sorulara olumlu cevap vermek mümkün mü kestiremiyorum!

Yeni sistem tamamen Anadolu liseleri baz alınarak hazırlanmış, bu okullar ön plana çıkarılırken, İmam Hatip Liselerinde uygulanması çok zor veya imkânsız olan yeni sistem ile İmam Hatip liselerine üvey evlat muamelesi yapılıyor gibi.

Yeni eğitim sistemini irdelemeye, anlamaya ve yukarıda sorduğumuz soruların cevaplarını daha detaylı vermeye devam edeceğiz.

Bizimle kalın...

facebook.com/msbeser

twitter.com/msbeser

instagram.com/msbeser

Yorumlar 5 yorum