YAZARLAR

İHL'ler Neyimiz Olur?

Okullarımızda “iyi vatandaş” olmanın yolları gösterilirken “dosdoğru Müslüman” kimliğine sahip olmanın önemi ve öğretisi amaçlanmalı ki nitelik vücut bulsun.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

28 Şubat ve sonrasında birçok haksızlıkla mücadele eden İmamHatipliler bugün hukuksal olarak kazanım elde etseler dahi ogünlerin izlerini üzerlerinden hala atabilmiş değiller.

Çok şükür, birçok mağdur insan olmasına rağmen bugün yanlışuygulamalardan vazgeçildi.

Ve İmam Hatipler yükselme devrine girdi. Bu yükselme fizikiimkânların gelişmesi, hızla yeni okulların açılması veöğrencilerin-velilerin bu okulları tercih etmesiyle oluyor.

Yani nicelik olarak bir yükselme söz konusu.

Dileğimiz odur ki, bu okullarımız ve eğitim sistemimiz nitelikolarak da yükselme devrine girmesidir.

İmam-Hatip ve İlahiyat mezunlarının toplumda yazılı kurallarabağlı olmayan doğal bir görevi vardır. Çevrelerindeki insanlar dinile alakalı mevzularını bu insanlara danışırlar, fikirleriniönemserler.

Bu bağlamda halk dindarlığının güçlenmesinde ve toplumunşekillenmesinde İmam Hatip ve İlahiyat mezunlarının payıbüyüktür.

Toplumun şekillenmesindeki en büyük pay sahibi İmam Hatip mezunuSayın Cumhurbaşkanımızdır.

İmam Hatip okulları denilince artık akla gelen kurumlardan birtanesi de ÖNDER derneğidir.

Bu bağlamda ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu ile yapılan birröportaj aklıma geldi.

Sayın Bekiroğlu söyleşinin sonunu önemli bir nirengi noktası ilebitiriyor;

“Çocuklarını gönül rahatlığı ile İmam Hatip Liselerinegönderebilirler. Çünkü İmam Hatiplerin manevi ve ahlaki ortamı çokrahat bir ortam…

İmam Hatiplerin hızlı bir şekilde kalitesi yükseliyor. İmamHatiplerde her türlü laboratuvar imkânı var. Yurtları, pansiyonlarıgayet iyi, proje okullarımızda seçkin öğretmenler eşliğinde veidareciler eşliğinde eğitimler yapılıyor.

İmam Hatiplerde dersler dışında da ciddi aktiviteler var.Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif aktiviteler var.Öğrencilerimizi yurt dışına gönderiyoruz. TEOG’da başarı kazanmışöğrencilerimize burs veriyoruz.”

Yukarıda nitelik olarak da yükselme devrine girilmelidirdemiştim.

Bu minvalde Bekiroğlu'nun sözleri yüreğimize su serpiyor.

Nitelikten kastım nedir?

Okullarımızda “iyi vatandaş” olmanın yollarıgösterilirken “dosdoğru Müslüman” kimliğine sahip olmanın önemi veöğretisi de amaçlanmalı ki nitelik vücut bulsun.

Çocuklarımız almış oldukları eğitim haricinde öğretim ilenitelik kazanmalılar.

Hedef belirleme planında öncelik kariyer ve yüksek puanlıdiploma ile neticelenirse sadece “iyi vatandaş” olabilmenindışına çıkılamaz!

Planlama ile çocuklarımız kariyer hırsından gözü dönmüşmenfaatperest kişilere dönüşmemeli veya biraz yol yordam biliyorsasiyasetin kirli hesaplarının yapıldığı mecralardan uzak tutulmasıöncelikli amaç olmalıdır.

“Bilgi nedir?”

“Niye öğreniyoruz?”

“Neyi öğrenmeliyiz?” diye tabularımızı gözden geçirerekkendimizi sorgulamamız gerekiyor.

Bizim inancımızda bilgi yığmanın bir karşılığı yoktur.Amele dönüşmeyen bilgi insanın sırtını kamburlaştırmaktanbaşka bir işe yaramaz.

İnsan şerefli bir varlıktır, boşa hamallık eşeklerinişi…

Bilen, bilgisi doğrultusunda amel etmek zorundadır.

Bize lazım olan istikamet üzere olmaktır, istikametancak keşfetmekle mümkündür.

Keşfetmek merak etmekle, merak etmek soru sormakla…

Çocuklarımız soru soramaz, sorgulama yapamazsa FETÖ gibiyapılanmaların içine hapsolup giderler.

Bunun olmaması için sormayı, sorulara doğru cevaplarbulmayı, hâkimiyetin kayıtsız şartsız Allah’ın olduğu bilgisiylehakikat bildiklerimiz doğrultusunda gözümüzü kırpmadan yürümeyiöğrenmemiz gerekiyor.

Kurgulamaya çalıştığım yazımı en güzel sonuç ve temenninin vücutbulması arzumuza istinaden Başkan Bekiroğlu’nun bir sözü ilesonlandırmış olayım;

“İmam Hatip modelinin, İslam dünyasındaki mezhep,meşrep kavgalarına da engel olacağını, İmam Hatiplerden yetişengençlerin aşırılıklardan, yozlaşmalardan, bozulmalardan uzak birgençlik olarak yetişeceğini ve İslam dünyasında yaşanan problemleraçısından önemli bir çözüm noktası olacağınıdüşünüyoruz.”


Yorumlar10 yorum