YAZARLAR

Hıyanet-i Vataniye

Dünya var olduğundan beri kabul gören ve dünya üzerindeki çoğu devlet yönetimlerinin hukuk sistemlerine göre işlenebilecek suçların en büyüğü ve en ağırıdır.

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Dünya var olduğundan beri kabul gören ve dünya üzerindeki çoğudevlet yönetimlerinin hukuk sistemlerine göre işlenebileceksuçların en büyüğü ve en ağırıdır.  Vatana ihanet eden kişi yada kişiler, hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılırlar.

Hıyanet-i Vataniye yahut vatan hainliği,  demokrasiçerçevesi için de seçimler sonucu seçilmişleri,  demokratikolmayan illegal yollarla devirmeye veya velayeti yıkmaya, kimliğinitaşıdığı vatandaşı olduğu ülkeye karşı casusluk diğer bir deyişledüşmanla işbirliği etmeye yönelik fiilleri kapsayan cürümdür.


Ülkelere göre vatana ihanet

1787 yılında kabul edilen ve ülkeninin en üstün hukuk kaynağıolarak kabul gören Amerikan Anayasası'nın 3. maddesi vatana ihanetsuçu, Amerika Birleşik Devletlerine karşı savaşan yahut savaşandüşmana destek vererek katkıda bulunan kişi yada kurumlar en ağırşekilde cezalandırılır. Devletin gizli bilgi ve belgelerini ifşaetme ülkede en büyük suç olarak kabul edilir. Ülkede geçen seneleryapılan bir araştırmada Rusya’ya kaçan ve sığınma hakkı talep edeneski CİA ajanı ve Ulusal Güvenlik Ajans’ı çalışanı Edward Snowden,ülke’sinin en gizli bilgilerini düşman ülkeler ile paylaşmışözelliklede Rusya ile olan işbirliği yüzünden ülke halkının ennefret ettiği kişi olarak bilinir.


İngiltere'de,  1351 tarihinden itibaren ceza kanunlarınıniçinde yer alan  vatana ihanet suçu, hükümdarın ailesindenbirini katletme girişimi veya hükümdara karşı savaş ilan etmek veyahükümdarın düşmanlarına fiilen yardımcı olmak ağır ihanet suçunuoluşturur.

Alman Ceza Kanunularına göre, zor kullanarak Federal AlmanCumhuriyetini yıkmaya veya anayasa ile kurulu düzeni yıkmaeyleminde bulunmak ya da düşman ile işbirliği içinde olmak vatanaihanet suçunu oluşturur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin konu ile ilgili ceza kanununagöre,  ülkenin ve devletin birliğini ve ülke bütünlüğünübozarak tehdit oluşturmak, devletin düşman olarak tanımladığı kişiya da kişilerle yahut ülkelerle işbirliği içinde bulunmak, devlete karşı bir takım güç odaklarını kışkırtmak,  milliçıkarlara karşı eylem içinde bulunmak,  askeri tesisleri yıkmave yok etme ve düşman ülke askeri hareketleri yararına fayda veanlaşma, düşman devlete maddi ve mali yardım konularını işleyen 302ve 308. maddeleri, vatana ihanet kapsamına giren suçlarıiçerir.

Yorumlar