YAZARLAR

Herbirimiz, Türk Turizminin Gönüllü Elçileriyiz

Ülkemiz turizminin ve turizmcisinin çaba ve gayretleri, moral ve motivasyonu şartlar ne olursa olsun inançla devam ediyor.Dünya üzerindeki bu eşsiz coğrafyanın değerlerini tanıtarak, anlatarak, paylaşarak birbirimize destek olacağız.

2016 İzmir’in ŞefleriUlusal Yemek Yarışması Travel Turkey, Ibatech, UluslararasıGastronomi Turizm Kongresi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve İzmirAşçılar Derneği birlikteliğinde 8-9-10 Aralık tarihlerinde yeniFuar alanı Gaziemir İzmir’de gerçekleşecektir.

Ülkemizturizminin ve turizmcisinin çaba ve gayretleri, moral vemotivasyonu şartlar ne olursa olsun inançla devam ediyor.Herbirimiz ülkemizin gönüllü turizm elçileri olarak dünyaüzerindeki bu eşsiz coğrafyanın değerlerini tanıtarak, anlatarak,paylaşarak birbirimize destek olacağız. Seyahat bir özgürlüktür.Tatil tercihlerimizi yaparken ülkemiz turizm ve ekonomisinin güçlükalması, sürdürülebilir istikrarlı ilerlemesi için Türkiye’ninvazgeçilmez bir turizm destinasyonu olduğunu ve tüm dünyanın bugüzelliklere, yeryüzündeki eşsiz tatil cenneti 365 gün deniziyle,kültür ve tarih birikimiyle, iklimiyle, yemekleriyle misafirperverhizmet anlayışıyla önemini ve güvenini üstüne basarakuygulamamız gerekiyor. Art niyetli bir şekilde olumsuz yönde bir imajalgısı içerisinde olan zihniyetlerin dünya üzerinde oluşturmayaçalıştığı karamsar tabloyla tüm dünyadaki seyahat severlere,Türkiye de tatilini yapmak isteyen farklı ülkelerdenturistlerimize aslında ne kadar büyük bir kötülük yaptıklarını er yada geçanlayacaktır. Fakat şu iyi bilinmelidir ki tatilini Türkiye deyapmak isteyen her insan güvenle, gönül rahatlığıyla, gelsin,hoşgelsin sefalar getirsin. Başımızın üzerinde yerleri var. Onlarülkelerine geri döndüklerinde onlara anlatılan, söylenenlerleTürkiye de yaşadıkları arasında bir uçurum olduğunu ve kendilerinebüyük bir haksızlık yapıldığını anlayacaklardır. Dünyada konaklamave ağırlama sektörünün arz fiyat ve talep dengesinde en iyi gelişengenç dinamik ve bir o kadar tecrübeli bir turizm ülkesi olduğumuzgerçeğini kimse görmezlikte n gelemez.

Gastronomi Turizmi, temelmotivasyon faktörü olan özel bir yemek türünü tatmak veya biryemeğinüretilmesini görmek amacıyla, yiyecek üreticilerini, yemekfaaliyetlerini, restaurantları ziyaret etmek olsa da ve bu yöndegelişim gösterse de, burada önemli olan asıl faktörlerden biri, Gastronomininşehirler için farklılık yaratması ve ünlü bir Şefin elinden yemekyemenin de farkındalığını yaratmaktır. Bu farkındalığı üst düzeyeçıkaran Şehirler ve hatta Ülkeler arasında rekabetyaşanmaktadır.

Geçmişteki turizmfaaliyetlerini sadece deniz, kum, güneş anlayışı içerisinde yer alan kitle turizm faaliyetlerioluşturmaktadır. Daha sonraki dönemde alternatif turizm (sağlık,kültür, spor, inanç turizmi) adı altında yeni turistik ürünçeşitlerinin önem kazandığı görülmektedir. Özellikle son zamanlardaalternatif turizm çeşitleri içerisinde gastronomi turizminin de yeralmaya başladığı dikkat çekmektedir. Dünyada turizm gelirlerininönemli bir kısmının gastronomi turizmi ile sağlandığıbilinmektedir. Bu kapsamda Türk Mutfağının da dünyadaki sayılımutfaklar arasında yer aldığı düşünüldüğü zaman Türkiye'ningastronomi turizmi için yeterli çekicilik unsurlarına sahip olduğugörülmektedir. Yapılan bu çalışma ile gastronomi ve gastronomiturizmi kavramları incelenmiş, bu çerçevede destinasyon çekicilikunsuru olarak sahip olunan değerler açısından Türk Mutfağıirdelenmiştir. Dünyanınen zengin mutfakları arasında yer alan Türk Mutfağı, doğru birkonumlandırma ve yaratılacak çekici bir imajla, destinasyonlarınmarkalaşmasına büyük katkılar sağlayacaktır. Türk Mutfağı, OrtaAsya dan günümüze kadar çeşitli etnik kökenli milletlerin bir aradayaşayarak oluşturduğu şekliyle günümüze kadar gelmiş ve dünyamutfakları arasındaki seçkin yerini almıştır. Buna karşılılık,çocukluk yıllarımızda daha bir aile kültürü ve birlikte yemek yemealışkanlıklarımız vardı. Son zamanlar da ise şehirlerde özelliklekadınların daha çok iş hayatına girmesi ile fast-food dediğimizkültür bize de bulaşmış durumda.

Çok zenginOsmanlı-Türk mutfağımızolmasına karşınpazarlamahususunda sıkıntılar yaşanıyor.Yoğurtve Cacıkta olduğugibi.Ama yine deHünkarbeğendinin Uluslararası Yemek FederasyonutarafındanYüzyılın yemeği, Aşurenin ise Dünyanın en iyi 10lezzetlerinden biri seçildiğini söylemeden deedemeyeceğim.

Anadolu topraklarının nekadarçok verimli ve ne kadarçok bereketli olduğunu günümüzde ve Arşivlerdengörmekteyiz.Medeniyetin gelişmesine öncülük eden ilk “Buğdayın dabu topraklarda üretilmiştir. Dünyanın en kaliteli ürünleri olanFındık, Kayısı, Üzüm, İncir ve Zeytinin de ülkemizde yetiştiğini vedünya pazarına sunulduğu da unutulmamalıdır.

Ege bölgesinde yetişenBardacık İnciri ve Hurma zeytinin de iyi bir pazarlama ile veTurizm destinasyonu ile markalaşma ve o bölgelerin Turizm açısından gelişmesine faydasağlayacaktır. Ülkemiz olarak bu ürünlere sahip çıkarak vegeliştirerek, Gastronomi ile ilişkili UNESCO kültürel miras listesive UNESCO Gastronomik yaratıcı şehirlerin sürdürülebilirlik turizmpolitikaları ve stratejileri ile geliştirilmelidir.

Bura da ise Uzmanlaşmışgastronomi turizmi acentaları ile işbirliği yaparak, onlarındaprogramlarına kültürel mirasve şehir planlamasını yapmalarını teşvik ve destek verilmelidir. Buteşvikler sayesinde Uzmanlaşmayı geliştirerek doğru ve noktaatışlar da yapmış oluruz.

Bizlere düşen, yerelkültürlerin korunması vekaybolan değerlerin tekrardan güncellenmesi sağlamak veşeflerimizin demenülerine bu lezzetlerikoyarak unutulmuşluğu ortadankaldırmalarıgerekmektedir. Mutfakları oluşturan en önemliunsurlardan bir tanesi yerel kültürlere sahip çıkmaktır. Bu mutfakkültürünüzün ne kadar çok zengin olduğunun göstergesidir. Sokaklezzetleri ilk etapta önemsiz gibi görünse de bizi biz yapan eşsizlezzetlerden oluşur.Her bölgenin ve yörenin kendine has sokaklezzetleri de zenginliğimizin bir parçasıdır.

Gastronomi Turizmi veGenel  turizminde,Valilikler,Belediyeler,Özel kuruluşlar ve Dernekler, Yatırım veKalkınma Ajanslarının katkılarıylayemek yarışmaları düzenleyerek,bölgesel ve Ulusal anlamda yayılarak,bölgelere ait yemeklerin taşınması ile geniş kitlelere de hitapetmesini sağlamada da üzerlerine çok görev düşmektedir.Yapılacakbu tür etkinlikler, karma lezzetlerin doğmasına ve Uluslararasıanlam da da kendimizi iyi bir şekilde ifade etmemizisağlayacaktır.

 Turizmi desteklemek ve geliştirmek adına,Ekolojik Pazar, Zeytinyağı müzeleri, Organik ürünlerin gelişmesi ve yaygınlaşması,Körfezturizmi, Deniz ve deniz Ürünleri gibi birçok  Gastronomi ve Turizme yön verecek alanlarıgenişleterek ve zenginleştirerek ülke kültürüne ve mirasına katkısağlanmış oluyor.

Gelişen ve değişen yemekve Gastronomi kültürünüyakalamak ve geliştirmek için,İzmir Aşçılar derneği olarak da bir çokorganizasyona ve Sosyal sorumluluk projelerine imzaatıyorlar.

2016 İzmir’in ŞefleriUlusal Yemek yarışması;mesleğe yeni giren gençlerin ufkunu açacak veşuan mesleklerine devam edenşeflerimizinkendilerini sınama açısından bir fırsat olacaktır.

Yarışmacılar,Butik Pastacılık Yarışması, ProfesyonelEkip ve Bireysel veÖğrenciEkip ve Bireysel olarak yarışacaklar. Ayrıca Down sendromuçocuklarımızla da aktivite ve yarışmalar yapılacak.

Yarışma daİzmir’ingeleneksel lezzetlerininsunulmasının yanı sıra Türk Mutfağının gelişimi veönemi açısında da faydalı olacaktır.

 Organizasyona ev sahipliği yapanİzmir Aşçılar Federasyonu Başkanı Şamil Akşit;

Meslekseçimini,tamamen çok erken yaşlarda farkettiği damak tadı belirledi.Ailesisavaş pilotu olmasınıbeklerkenoseçiminiçoktan yapmıştı.Seçtiği meslekyaşamtarzıoldu.Anadolumuzun ve dünyanın birçok yerindemesleğini icra ederken farklı yerlerdedeğişik mutfakları görerek tatma,deneyimleme fırsatıbuldu. Mesleğini ve kendisini geliştirmesinde deçokyolkatetti.

Mutfakta çalışırken,ekibineve mesleğe yeni başlayan gençlere, mutfağın önemini yaptıkları işin ne kadar zor ama bir okadar keyifli olduğunu, yeri geldiğinde iyi bir dizaynır, yerigeldiğinde iyi bir muhasebeci, yeri geldiğinde iyi bir diyetisyen,iyi bir sanatçı olduklarını ve bilinçle kendilerini yetiştirmelerivegeliştirmeleri gerektiğini anlatveuygulat.

Ulusal ve Uluslararasıbirçok zincir kurumlardaçalışma fırsatı bulan Şamil Akşitsırasıyla;THY TurkishDO&CO,Cumhurbaşkanlığı Köşkün de çalıştıktan sonra şuanmeslek hayatındaHilton İzmir Otelinde Executive Chef olarak devamediyorve aynı zamanda da İzmir Aşçılar Derneği Başkanı görevini deyürütüyor.

Türk mutfağının değerli emektarlarıyolunuz açık olsun.

 

Yorumlar