YAZARLAR

Her okul proje, her okul Ömer Çam…

İsteyince bir okuldaki eğitim kalitesi böyle arttırılabiliyorsa diğer okullarda niçin yapılmasın?

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Bir süredir eğitimle yatıyor eğitimle kalkıyoruz. Ama maalesefbu yatıp kalkmalarımız eğitim adına hiç de iç acıcı değil.

Önce üniversitelerimizi konuştuk. Dünyada ilk bin üniversitearasında sadece 18 üniversitemiz var ve en başarılıüniversitemiz listeye ancak 300. sıradan girebildi!

Sonra ders kitaplarındaki vahim hatalar girdi gündemimize.İlkokul çağındaki çocuklara argo tabir edilecek hareketiyorumlamalarını istedi kitaplarımız önce. Tam bu konuyuhallettik derken ders kitaplarındaki diğer vahim hatalar geldigündeme. 

Sonra TEOG sorunu bodoslama daldı muhabbetlerimizinarasına. Sınav sisteminin verimsizliği, eğitim sistemininyetersizliğini konuştuk günlerce.

Bugünlerde ise üniversite sınavının kaldırılıp kaldırılmayacağıkonuşuluyor hararetle…

Velhasıl kelam eğitimle ilgili konular hiç de iyi sinyallervermiyor. Bir memlekette eğitim istemi bu kadar çokkonuşuluyor bu kadar çok tartışılıyorsa yolunda gitmeyen bir şeylervar demektir.

Tüm bu olumsuz gelişmelerin tam ortasında gönül dünyama nefesaldıran bir olay yaşadım eğitim adına. Bir arkadaşımın oğlu geçenyıl yapılan TEOG sınavı sonrasında Pendik Ömer Çam Anadolu İmamHatip Lisesi’ni kazandı. Eğitim yılının ilk günü törenlerine biz dekatıldık.

Gördüklerim eğitim adına güzel şeyler yapıldığının,yapılabileceğini gösterdi.

Bu okul bir proje okulu. Her yıl 60 öğrenci alıyor. Beş yıllıkeğitim veriyor ve ilk yılı Arapça hazırlık. Sınıflar 20’şerkişilik. Okulun bir pansiyonu ve yemekhanesi var. Öğrenciler öğlenyemeklerini okulda yiyebiliyorlar. Okul binası tertemiz, düzenli vedisiplinli. Okul aile birliği okullarında sürekli ve öğrenci vevelilerin sorunlarıyla ilgileniyorlar, çözüm üretmeyeçalışıyorlar.

Okulun seminer toplantısında velileri bilgilendirme amaçlı birtoplantı yapıldı. Toplantıda okul ve eğitim hakkında bilgilerverilmeden önce hazırlık sınıfının Arap öğretmenleri velileretanıtıldı. İşte burada güzel bir sürpriz vardı.Arapça öğretmenlerinin tamamı Arap. Öğretmenlerinsöyledikleri  ise geçen yıl hazırlık sınıfında okumuş biröğrenci tarafından Türkçeye tercüme edildi. Öğrenci hiç teklemedenArapça konuşulan her şeyi Türkçeye, Türkçe konuşulanları da Arapça‘ya tercüme etti. Bir yıllık hazırlık sınıfının ardındangelen başarı alkışlanmaya değerdi.

Okulun bu başarısının ardında yatan eğitim sistemini dinlerkeniyice keyiflendim. Çok güzel bir sistem kurulmuş. Hiç Arapçabilmeyen bir öğrenci bir ay içinde Arapça konuşmaya başlıyormuş veyıl sonunda uluslararası kabul edilebilir bir Arapça konuşmadüzeyine erişiyormuş.

Öğrencilerin gelişimi sadece okulda verilen eğitimle sınırlıdeğilmiş. Yıl içinde yaklaşık bir aylık bir süre Arap ülkelerindegeçiriliyormuş. Yurt içinde de belirlenen illerde hem geziler hemde kamplar yapılıyormuş.

Gördüğüm kadarıyla öğretmelerin tamamı kendini mesleğinevakfetmiş. Okul müdüründen pansiyon yöneticisine kadar heryetkili işini büyük bir aşkla yapıyor.

HER OKUL PROJE

Tanıtım toplantısının ardından içimde eğitim sistemimizingeleceği ile güzel ümitler beslemeye başlamıştım. Ama buümitlerin yeşermesi, filiz vermesi için bir Ömer Çamyetmez.

İsteyince bir okuldaki eğitim kalitesi böylearttırılabiliyorsa diğer okullarda niçin yapılmasın? Madembir okulda yapılabiliyor, demek ki diğer okullarda da yapılabilir.Yapılmaması için bir neden yok bence, yeter ki istenilsin.“Her Okul Proje” anlayışı ve yaklaşımı içinde yenibir atılım yapılabilir. Proje okul sayısı onlarla değil binlerleifade edilmesi lazım.

Tabii her şeyi devletten beklemek doğru değil. Eleştirdiğimizsistemin düzelebilmesi için velilerin ve toplumun da devreyegirmesi kaçınılmaz. Herkes çocuğunun okuduğu okula “ProjeOkul” gözüyle bakar ve bunun için elinden geleni yaparsaeğitim kalitesinin artması hiç de zor değil…

Var mısınız mahallenizdeki okulu “Proje Okul”yapmaya…

SOSYAL MEDYA TAKİBİİÇİN

twitter.com/msbeser
facebook.com/msbeser

/msbeser

Yorumlar11 yorum