YAZARLAR

Her kardeş aynı anne babadan olmaz…

Anne-babalar, çocuklar ve eğitim için geçtiğimiz aylarda hararetle tartıştığımız müftülerin nikâh kıyma konusu bir fırsata dönüştürülebilir.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

“Bu çocuk abisine hiç çekmemiş. Huyları hiçbenzemiyor”,

“Kardeşin çok uslu ama sen hep yaramazlıkyapıyorsun”,

“Bu çocuk diğer kardeşlerine hiç benzemiyor, ayrı birdünyada yaşıyor”.

Bu ve benzeri sözleri sıklıkla duyarız çevremizde, ailemizde,toplumumuzda. Hani haksız da değillerdir.

Gerçekten de kardeşler arasında gerek karakter gerekse huylarıaçısından büyük farklılıklar olabiliyor. Hâlbuki hepsi deaynı anne babanın çocukları. Öyleyse bu farklar vebenzeşmemeler neden kaynaklanıyor?

Genelde ilk çocuklar anne babaların acemilik dönemlerinerastlar. Yeni bir hayat kurmuş çiftler daha yenişartlara tam adapte olamadan çocuk sahibi olurlar.

Daha çiftler hayatın bütün cilveleri iletanışmamışken, birbirlerini tanıyamamışken hayata küçük yenibireyler getirirler. İlk kez bir çocuk alıyorlardır ellerine.Küçük eve kattığı mutluluk, yaşattığı heyecan isebüyük.

Tüm ilkleri ve acemilikleri o çocuk üzerinde yaşarlar. Çocukyetiştirmeyi yaşayarak, hatalar yaparaköğrenirler. Genellikle ilk çocuk olması hasebiyle aşırıilgiden dolayı da ya şımarık olarak yetiştirirlerçocuklarını ya da acemilikten mülhem yetiştirememekten dolayıdisipline edemezler.

Devreye bir de torun sevmek için sırada bekleyen büyükanne vebüyükbabalar girince çocuklar adeta bir deneme-yanılma tahtasınadönerler.

Anne-baba yani çiftlerin yaşı ilerlemeye, topluma dahafazla katılmaya, sosyal hayat değişikliklerine ayakuydurmaya yani kısacası hayata dair tecrübeleri de artarakkamil olma yolunda adım atmaya başlarlar.

İkinci çocukta anne babalar daha hazırlıklıdır. Hem yenihayatlarını bir düzene koymuşlar hem de artık daha tecrübelilerdir.İlk çocukta yaptıkları hatalarını yapmamaya özengösterirler.

Büyükanne ve büyükbabalar da hem torun sevme meraklarınıgidermişler hem onlar da daha tecrübeli hale gelmişlerdir.

Üçüncü çocuk dönemi ise artık çiftlerin tekamül yaşlarınınolgunlaşmaya namzet yıllarına denk gelir. İlk çocuktaki acemilik veilk çocuk olması hasebi ile amatörce yetiştirme tarzı veberaberinde sevgi yüklü davranışlar içerisine gireceğim diyekamil sevgiyi yansıtamamalar.

İkinci çocukta acemilikten bir nebze kurtulmuş olan çiftlerbiraz daha sevgi ve ilgi ile yaklaşmayı denerlerse demutlak sevgi ya üçüncü ya da sonraki çocuklarda tezahüreder.

Dolayısı ile kardeşler arasında hemyetiştirilme tarzından kaynaklanan hem deilgi ve alakadan kaynaklanan karakterdeğişiklikleri oluşur.

İşte bu sebeptendir ki yazının başında zikrettiğimiz cümleleriduyarız. Deneme-yanılma tahtasına dönen çocukların aynıanne-babadan olması sıkça duyulan bu serzenişcümlelerinden kurtaracaktır bizi.

İMAM NİKÂHI OKULA DÖNÜŞSÜN

Geçtiğimiz aylarda hararetle tartıştığımız müftülerinnikâh kıyma konusu tam da bu noktada bir fırsatadönüştürülebilir.

Müftülükler birer evlilik okuluna dönüştürülerek yenibir hayata atılmaya ve büyük sorumluluklar alacak olan gençlerieğiterek aile olmaya hazırlayabilir.

Böylece sadece bir merasimden ve adeta takı takma şovunadönüşen nikâh törenleri bir okula dönüştürülebilir.

Müftülükler evlenmek için nikâh müracaatında bulunan gençlerimuayyen bir süre eğitime tabii tuttuktan sonra nikahlarınıgerçekleştirebilir. Bu seminer ve kurslar gerek müftülüklerdegerekse camilerde düzenlenerek buralar adeta birer eğitimyuvası haline dönüştürülebilir.

Evlenecek gençler bu kurslarda edindikleri bilgilerle gerek yuvasorumluluğuna, gerekse çocuk sahibi olmasorumluluğuna hazırlanırlar.

Tecrübesizliğin getireceği vahim hataları yapmayarak gerekevliliklerini devam ettirmede gerekse çocuklarını yetiştirmede dahabilgili hale gelebilirler.

Müftülüklerin bünyesinde hizmet edecek uzman psikolog vepedagog nezaretinde gerçekleştirilebilecek bu eğitimsüreci yeni nesillerin bilinçli yetişme ve yetiştirilmesine olanaksağlayacaktır.  

Müftülüklerde verilecek bu hizmet ve eğitim nihayetindekardeşlerin anne-babaları bir olacak ve kardeşler bütünüyle kardeşolacaktır.

SOSYAL MEDYA TAKİBİİÇİN


Yorumlar3 yorum