YAZARLAR

Hani; Müzik ve GS Üniversitesi, “butik” olacaktı?!.

Müziğin yanında, güzel sanatlar;iyi olmayacak…

 

“Biz hepimiz milletvekili olabiliriz, bakan olabiliriz, hatta cumhurbaşkanı olabiliriz. Ama hiçbirimiz sanatkar olamayız. Böyle olunca sanatkar el öp­mez, sanatkarın eli öpülür.”  (M.K.Atatürk) AMA, 2018 TÜRKİYE’SİNDE, KONSERVATUAR SANATÇI ÖĞRETİM ELEMANLARI HAZİRAN 2017 TEŞVİK İKRAMİYELERİNİ HALA ALAMADILAR…

Çok şükür, YÖK ve TBMM sayesinde, özgürleştik ve  Dr.Öğr.Üyesi olduk!, eski Y.Doç.ler  sevinçten ne yapacağını bilemiyorlar!..103 Tl ile, 1 kg/1.200 gr. et aldılar...Büyük bir kazanç!....Artık görev; kurumları/çalışmaları kontrol etmek ve yapıcı eleştirilerle akademiye hizmet etmek... Ancak, isteği dışında unvanı değiştirilen/verilen birçok yeni Dr.Öğr.Üyesi’nin, artık idari görev almak istemediğini, bundan sonra; üretime daha çok  hız vereceklerini, bölümlerinde olan bitenleri takip edeceklerini ve akademik teşvik  için koşturacaklarını duyuyoruz. Hayırlısı diyelim.

Gelelim konumuza…

Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, kadro ilanına çıktı. Açıklamalar bölümündeki “terminolojik yanlışlara” bir sonraki yazımızda değineceğiz. Daha önce fakülte isimleriyle ilgili görüşlerimizi yazmıştık… Bugün üniversite web sitesinde yer alan,  yapılandırma üzerindeki yanlışlara/doğrulara   değinmek istiyoruz.

Müzik ve GS Ün. yapılanması için web sayfasına baktığımızda şaşırdık. Çünkü; Müzik ve GS alanlarında ne varsa doldurulmuş gibi bir durum var. Söylemlerde “butik üniversite” olacağız deyip, bir çok bölümü/alanı yapıya almak, üniversiteyi hantallaştırmaktan öte bir işe yaramayacaktır. Galiba, tahsis edilen üniversite binasının devasa olması etki etmiş!.. Bu üniversite çatısı altında, Güzel Sanatlar’ın  olmaması gerektiğinde ısrarlıyım. Olacaksa da doğru ve kabul edilebilir bölümleriyle yer almalıdır. GSF Müzik Bölümleri gibi; diğer fakültelerle görev/yetki/alan karmaşası olmamalıdır.  Soru: GSF’ler ile, bu üniversite GS Fakülteleri  aynı işi yapacaksa, farkı ne olacaktır?.. Biz, sanat   kurumlarının  sınırlarının belirlenmesini isterken, bu üniversite  -gereksizce- her şeyi üstüne almış gözükmektedir. 

Arkadaşlar; bırakın bazı alanları GSF ve diğer Sanat-Tasarım  Fakültelerİ versin, kendilerini o alanlarda öne çıkarsın, her şeyi üstüne almak istenmesi  yanlış bir düşüncedir.  Ayrıca,bu bölümler için alt yapı kurulması gerekecek, madden ve manen güç zaafı yaratılacaktır.  Bu üniversite az ve öz bölümlerle işe başlamalı, kendini hantallaştırmamalıdır.

Gelelim eleştirilerimize;

İcra Sanatları Fakültesi: Bu isim çok yanlış olmasa da; adı “Müzik ve Performans Sanatları Fakültesi”  olmalı ve aşağıdaki müzik birimleride  -müzikoloji bölümü ve müzik teknolojileri bölümü dahil- bu başlık altına alınmalıdır. Performans; 1960'lı yıllarda ortaya çıkan, izleyicinin önünde “canlı olarak” icra edilen bir sanat biçimidir. Performans Sanatı, disiplinlerarası yaklaşımı ile;  müzik, dans, şiir, tiyatro, video gibi diğer sanat alanlarını kapsamakta ve canlı sanatçı eylemleri olarak güncel sanatta yer almaktadır. Günceli yakalamak, terminolojide  her zaman yararlıdır..

Çalgı Eğitimi Bölümü: Doğru bir tanımdır.

Dans Bölümü: Gereksizdir. Kalırsa, “Sahne Sanatları Bölümü” denilmeli, ama şimdiden açılması düşünülmemelidir. Çünkü; bale zaten bir çok çoksesli Konservatuarda var, THO Böl. ise 7 T.M.D Konservatuarı’nda var. Bu alan onlara bırakılmalıdır. 

Komposizyon ve Orkestra Şefliği Bölümü: Doğru bir tanımdır, olmalıdır.

Ses Eğitimi Bölümü: Doğru bir tanımdır, olmalıdır.

Tiyatro Bölümü: Yıllardır, alt yapısını 1996-1999 yılları arasında Müd.Yard olarak oluşturduğum halde İTÜ TMDK’da kurulamayan bölümdür. Ancak, bugünkü şartlarda bu alanın da açılmasında yavaş davranılmalıdır. Çünkü, kadro ve yetişmiş eleman sıkıntısı vardır.

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi: Müzik Bilimleri kalkmalı, ismi; “Müzik Teknolojileri ve Kayıt Sistemleri Fakültesi” olmalı, alt yapılanma yeniden yapılmalıdır.(Bir sonraki madde)

Müzik Teknolojileri Bölümü: Doğru bir tanımdır. “Ses Sistemleri Bölümü ve Stüdyon Teknikleri ve Ses Kayıtları Bölümü”  eklenmelidir.

Müzik Teorisi Bölümü: Her ne kadar ülkemizde yaygınlaşsa da, bu terim yanlıştır. İTÜ TMDK’da var diye savunulmasın. Bütün dünyada Müzik Teorisi, Müzikoloji’nin alt dalıdır. https://www.murekkephaber.com/yrd-doc-dr-goktan-ay-sanat-alaninda-en-onemli-sinav-yetenektir/4799/

Yeri -alt maddedeki gibi- değiştirilmelidir. Müzikoloji Bölümü: Doğru bir isimdir ve yeterlidir. “Müzik Teorisi Bölümü ve Etnomüzikoloji Bölümü”  alt dal olarak bünyede yer almalıdır. https://www.internethaber.com/muzik-kurumlarinda-lisansin-degeri-var-mi-1225076y.htm

Yeri “Müzik ve Performans Sanatları Fakültesi” altında olmalıdır. https://www.internethaber.com/ak-parti-ve-universiteler-arastirma-merkezleri-muzikoloji-bolumleri2-1826377y.htm

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi: Gereksizdir, kaldırılmalıdır. Üniversitenin –katılmasam da- iki ana dalı vardır “Müzik ve Güzel Sanatlar.” Fakülte olarak ayırıp, burada  birleştirmek doğru değildir. Bu fakültenin adı, sadece;  “Güzel Sanatlar Fakültesi” olmalıdır. Bu başlık olmamalı ve altında “müzikle ilgili bölümler” yer almamalıdır. 

Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü: Görsel sanatlar, göze hitap eden ürünlerdir; seramik, resim, heykel, tasarım, fotoğrafçılık, çini ve mimarlık v.b. Açılmasında acele edilmemelidir. Kadro ve yetişmiş eleman sıkıntısı  vardır.

Müzik Eğitimi Bölümü: Gereksizdir. Eğitim Fakültelerinde 25’e yakın Müzik Eğitimi Bölümü varken, burada da yer vermek yanlıştır. Bırakalım ya da eksikleri varsa düzeltelim, bu bölümler görevlerini tam olarak yapsınlar? Çalgısını çalan, müzik öğretmenleri yetiştirsinler!..  Bu alanlarda Yüksek Lisans ve Dr./Sy. düzeyinde bir yapılanma düşünülmelidir. https://www.internethaber.com/bir-muzik-egitimi-bolumu-tanitiminda-neler-olmali-1770084y.htm

 Kalacaksa yeri, “Müzik ve Performans Sanatları Fakültesi” altında olmalıdır.

Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu: Gereksizdir, derhal kaldırılmalıdır. İki yıldan hiçbir şey olmaz, ara insan gücüne gerek yoktur ve üniversitenin kuruluş amaçlarına –butik üniversite- uygun değildir. İTÜ TMDK, kuruluşunda denenmiş, yararı görülmemiştir.

El Sanatları Bölümü: Bu bölüm olmamalı, ayrı düşünülmemelidir Çünkü; el sanatları  "Türk Sanatı'dır.” GSF içinde, böyle bir ayrım varsa/yapılmışsa  yanlıştır.

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı: Fotoğraf ve kamera tekniği alanlarında çalışacak yeni teknolojilere ve güncel gelişmelere hakim öğrenciler yetiştirmenin yanında, teorik ve kuramsal dersler ile desteklenen ders programları ile sadece teknik eleman yetiştirmenin ötesinde profesyonel iletişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. İletişim tasarımı ile yakın bir alandır. Ayrı bir bölüm yanlıştır, düşünülmelidir.

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü: Gereksizdir. Bu isimde Mimarlık Fakülteleri’nde bölümleri  vardır Şehir ve bölge planlamadan kasıt, şehir alanının; ekonomik olanaklara, insanların ihtiyaçlarına ve estetik kurallara uygun olarak planlanması ve çevre düzenlenmesine ilişkin eğitim ve araştırma yapmaktır..

Sanat Tasarım Fakültesi: Gereksizdir. Bu isimde Fakültesi vardır ve GSF içinde bölüm olarakta yer almaktadır. Sanat ve Tasarım eğitimi; mekân düzenlemeleri ve tasarımı, resim, heykel ve tasarım uygulamaları, yüzey süsleme ve dekoratif tasarım uygulamaları ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yöneliktir...

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü: Gereksizdir, GSF' lere bırakılmalıdır. Diğer adıyla endüstriyel tasarım; hem tüketici ihtiyaç ve talepleri, hem de üreticinin şartları göz önüne alınarak; yaratıcılık, işlevsellik, ergonomi, teknik ve estetik özellikler, malzeme seçimi, üretim teknikleri ve maliyeti, ürünün pazardaki olası yeri gibi kriterler düşünülerek inovatif ürünlerin tasarlanması işidir.  Ayrıca, Türk Patent Enstitüsü tarafından “Bir ürünün tümünün veya bir parçasının, veya ürün üzerindeki bir süslemenin; çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Fotograf ve Video Bölümü: Gereksizdir. Genellikle “Temel Fotoğrafçılık Eğitimi” adıyla bölümler vardır. Bu eğitim ile de amac; temas içinde olunan  video işleri için, fotoğrafçıların sahip olduğu fotoğraf makineleriyle neler yapabileceklerini keşfetmelerini sağlamaktır. “Fotoğraf,Video ve Kurgu Eğitimi Bölümü”  daha akla yakın bir simdir.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü: Gereksizdir. “Geleneksel” kelimesi de yanlıştır, Çinicilik, Ebru, Hat , Tezhib, Minyatür, Dokumacılık, Bakırcılık, El sanatları, Ahşap,Keçecilik, Camcılık  ve Çömlekçilik,Kilimcilik v.b. dallardan  oluşan Türk sanatlarının; geleneği, geçmişi vardır.  Hepsi ayrı bir uzmanlık alanıdır.

İç Mimarlık Bölümü: Gereksizdir. İç mimarlık bütün yaratıcı unsurların bir arada toplanarak bir iç mekan tasarlama sürecidir. Bu süreç; planlama, estetik ve teknik çözümler ile başarıya ulaşır. İç mimarlık işlevsellik ve görsel uyumun, en uygun şekilde harmanlanarak kullanılmasıdır. Bir iç mimar kaliteli ve fonksiyonel iç mekanlar yaratan eğitimli profesyonel bir tasarımcıdır. Tasarımcı edindiği tecrübeler ile sürekli kendini geliştirerek daha iyi, sağlıklı, güvenli ve rahat bir fiziki bir ortam tasarlar. Bırakalım alan fakülteleri yetiştirsin.

İletişim Tasarımı Bölümü: Gereksizdir. İletişim: kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin, her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasıdır... İsim konusunda anlaşmazlık var, çünkü, ilgili bölümler GSF’lerde zaten var ve adı “Görsel İletişim Tasarımı Bölümü.” Görsel iletişim tasarımı eğitimi; internet, mobil cihazlar, televizyon, sinema ve sosyal medya ortamlarında yeni nesil iletişim araçlarıyla yapılmaktadır. Görsel Tasarımcı da; prodüksiyon, reklam filmleri, video, yaratıcı metin, görüntüler, hareket ve ses gibi iletişim araçlarını, gerek yeni medya, televizyon, bilgisayar, akıllı iletişim araçları ve mekanlar, arayüz/etkileşim tasarımı, basılı ürünler ve tüm iletişim mecraları üzerinde kullanan kişidir. 

Moda Tasarımı Bölümü: Gereksizdir. Moda tasarımı; kıyafet ve çeşitli aksesuarlar oluşturma amaçlı tasarımın temel özelliklerini barındıran bir ifade biçimidir. Moda tasarımı kültürel ve sosyal değişimlerden doğrudan etkilenir ve zamanla değişen tüketici taleplerine göre şekillenir. Bir moda tasarımcısı; sanatsal ve yaratıcı düşünebilmeli,  sanat ve tasarımın temel ilkelerini bilmeli, temel çizim  teknikleri, renk bilgisi, tasarımda denge v.b. gibi temel prensiplere hakim olmalı ve kendini ifade edebilmelidir...

Peyzaj Mimarlığı Bölümü: Gereksizdir. Bir çok üniversitede  fakültesi olan  Peyzaj Mimarlığı; Doğal ve fiziksel çevreyi insanların yararına olacak şekilde onların mutluluklarını arttıracak ve daha rahat uyum içerisinde yaşamalarını sağlayacak insanların yaptığı iş, insanların yaşadıkları çevreyi en iyi şekilde tasarlayan kişiler,  belediyelerin park ve bahçeler bölümünde, büyük sitelerde  şehir içindeki parkları, yol kenarlarını yeniden tasarlayarak insanların yaşam alanlarını güzelleştirerek hizmet sektöründe büyük emekleri olan kişilerdir.

Sinema ve Televizyon Bölümü: Gereksizdir. İletişim  Fakülteleri Sinema-TV Bölümleri  alanıdır…Bölümlerde ders olarak okutulması daha doğrudur. Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi olsaydı, uygun düşebilirdi. Tartışılmalıdır.

Davetimiz var: "25.İstanbul Türk Müziği Festivali" 15 Nisan Pazar, günü saat 18.00'de VKV Amerikan Hastanesi A Salonunda verilecek konserle başlıyor. Konuk sanatçımız, Meral Azizoğlu. Bekliyoruz. Davetiye için: Sibel Tanır(0532 790 2494)

Yorumlar