YAZARLAR

Gülen Kılıçdaroğlu...

Sanırım bu olay Türk siyasi tarihinde konuşulan olayların başında gelecek.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Yazılarımda genelde merkezde siyasete ya da siyasi gündemlereilişkin yaşananlar yerine olgu, algı ve kavramlardan yola çıkaraktespitler yapmaya çalışıyorum. Karakter olarak da aslında siyasiyazılara yönelik kalemim tam işlevini göremiyor. Lakin bazen öyleanlar vuku buluyor ki ister istemez vatani görevolarak addediyor ve bir şeyler karalamaya çalışıyorum.

Fakirin takipçileri çok iyi bilir ki ayrıntınınehemmiyetine binaen sosyolojik ve psikolojik algılar ileyönetilmeye yüz tutmuş zamanın kimliği üzerindendikkatleri çekmenin çok daha kıymetli olduğuna inanan vedillendiren birisiyim.

Evet, bu yazımda siyasi bir gündemi kaleme almış olacağım lakingene de merkeze gündemin bütünüyle ağırlığını değil algısalbir ayrıntı üzerinden verilmek istenilen bir mesajıkoyacağım.

Erken seçim kararının alınmasının ardından baş döndürücü birhızda gelişmeler yaşanıyor. Hem seçim takviminin dar olmasından hemde seçime girecek partilerin ittifak arayışları nedeniyle adetatakip edilemez bir hızla karalar alınıyor ve uygulamayakonuluyor.

Bu takip edilemez ve baş döndürücü gelişmelerin satır aralarındakalan bazı detaylar ise insanın kanını donduruyoradeta.

İlk hızlı ve ani gelişme CHP’den 15milletvekilinin İP saflarına geçmesi üzerineyaşandı. Bu gelişmenin hemen arkasından büyük bir koşturmacabaşladı. Birçok şey yazıldı ve çizildi ve hala konuşulmaya devamediyor.

Sanırım bu olay Türk siyasi tarihinde konuşulanolayların başında gelecek.

İkinci hızlı gelişme ise CHP ileSP arasında yaşanan ittifak görüşmeleriylebaşladı. Halen devam eden süreçte liderlerin yanı sıra heyetler debir araya geliyor. Her an yeni bir gelişme yaşanıyor ve yenigelişmeler dairesinde görüşmeler yapılmaya çalışılıyor. Bugörüşmeler ise herkesin bildiği gibi sanırım hafta sonuna kadardevam edecek.

İşte yukarıda sözünü ettiğim “satır aralarında kalmış veadeta kan donduran” bir açıklama CHPGenel BaşkanıKılıçdaroğlu ileSPGenel BaşkanıKaramollaoğlu görüşmesinin ardından yapılanaçıklamada yaşandı.

Karamollaoğlu’nun ardından söz alanKılıçdaroğlu şu sözleri sarf etti: "SayınGenel Başkan ve arkadaşlarıyla verimli toplantıgerçekleştirdik.  Hepimiz heyecanlıyız, heyecan güzel bir şey.25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız.Önümüzdeki seçimler bir iki parti sorunu değil, Türkiye sorunudur." 

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları arasında kalanbir cümle medyanın gözünden kaçtı ya da sadece haber değeri olarakgörülerek metin aralarına girmiş oldu. Ancak bu cümle öylesinesöylenmiş ve basit bir cümle değil gibi geldi bananedense. Bunun böyle olduğunu dikkatle baktığımızdaKılıçdaroğlu’nun beden dilinden anlayabiliyoruz. Ocümle şu: “25 Haziran’a gülen bir Türkiye ileuyanacağız”

Şimdi hiç kimse bu cümlenin masum bir cümle olduğunu iddiaetmesin rica ederim. Türkiye’nin içinden geçtiğihassas dönem göz önüne alındığında bu cümle hiç deküçümsenecek bir cümle değil. Tam aksinekurgulanmış ve düşünülmüş bir cümle gibi.

Özellikle beden diline dikkat edildiğinde göreceksiniz kiaçıklama yapma esnasında sıra bu cümleyi telaffuza geldiğindeKılıçdaroğlu’nun yüz mimiklerinde değişiklikbaşlıyor.

15 milletvekilinin birden CHP’denİP’e geçme olayı basit bir mesele değil. Bu eylemkomut gereği olmasaydı kanaatimce asla tevessüldahi edilmezdi. Buna istinaden bu cümleyi alıp bir tarafakoyduğunuzda 24 Haziran seçimlerinin ehemmiyetini daha iyianlayabilirsiniz.

Gezi olaylarında sözde bir sanatçının“Mesele ağaç değil anlamadın mı?” ya daMeral Hanım’ın bir yerlerden gelen bilgi vekomutlar ışığında "Temmuz ayında Başbakanolacağım" iddialı sözünden mülhem meselenin sadeceseçim meselesi olmadığını çok rahat anlayabilirsiniz.

“25 Haziran’a Gülen bir Türkiye ileuyanacağız” cümlesinden şunu anlıyorum: 24 Haziranı15 Temmuz’un rövanşı olarak görüyorlar. 15Temmuz’da amaçlarına ulaşamayanlar 24 Haziran’da rövanşı almakistiyor.

Bunlar sadece bize gösterilmek istenenler ve bizimgörebildiklerimiz. Kim bilir kapalı kapılar ardında ne dolaplarçevriliyor.

Uyanık olmaktan başka çaremiz yok.

Oynanmak istenen oyunu bozmaktan başka çaremizyok.

SOSYAL MEDYATAKİP 

twitter.com/msbeser

facebook.com/msbeser
Yorumlar22 yorum