YAZARLAR

Güçlü Türkiye

Son günlerde, millet ve ülke olarak büyük bir sınavdan geçiyoruz.Hepsi bir olmuş üzerimize geliyorlar.İçeriden ve dışarıdan her türlü operasyonu çekmektedirler.Bizi ülke içine hapsetmek istiyorlar.

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Son günlerde, millet ve ülke olarak büyük bir sınavdangeçiyoruz.Hepsi bir olmuş üzerimize geliyorlar.İçeriden vedışarıdan her türlü operasyonu çekmektedirler.Bizi ülke içinehapsetmek istiyorlar.Ülkenin gelişmesini, ekonomik olarak güçlü vebağımsız olmasını istemiyorlar.Hemen hemen her konuda para,siyaset, silah her türlü onlara bağımlı, onlarsız hareket etmemiziistemiyorlar.

Terör, renk, ırk, dil, din gözetmeden istenilen hedefe yahutverilen görevi en kanlı biçim yada yöntem ile ifade etmektir.Bilimadamlarına göre terör, bir siyasi davayı zorbalıkla kabul ettirmekiçin karşı tarafa korku salmayı, cana, mala kıymayı araç olarakgören davranış şeklidir.

Ne yazık ki, dünya tarihimizin son bir kaç yüz yıllık dilimiüzerine araştırma yapılsa, görülüp anlaşılacaktır ki dünya üzerindeterörden dolayı en büyük mağduriyeti yaşayan ve  en çok çekenmillet bizim milletimizdir.

Ülke içerisinde gerçek bir Kürt sorunu yoktur. Terör sorunuvardır.Ülkede Kürt sorunu vardır bahanesi kullanılarak ülke içindeyaptıkları kanlı saldırılar üzerinden Kürt nüfusu Türk nüfusundanayırarak coğrafyayı parçalatmak, diğer bir anlamı ile de istenilenyönetim şeklini küresel güçlere gümüş tepside sunmaktır.

Terör örgütleri, etik olmayan her türlü yola başvurup zorbalıküzere ülkeleri, devletleri halkları tehdit edip yaşam haklarınasaldırırlar.

Savaş etiği yoktur.Çocuk,kadın,yaşlı gözetmedenkatledebilirler.Mert değillerdir.Kalleştirler.Hangi cepheye hizmetettiği belli değildir.

Yaşadıkları,doydukları memlekete topraklara hainlikte sınırtanımazlar.

Ülkemizde,silahlı ve silahsız olmak üzere birden fazla terörörgütleri mevcut.Maalesef, devletimiz birden fazla cephede savaşınıvermekte.

Devletimize ve bu millete düşmanlık yapan diğer silahsız terörgurupları da bu tür silahlı terör örgütleri üzerinden devletimizediz çöktürmek istemek de, ülkeyi istedikleri yönde dizayn etmeçabası içerisindedirler.

Tüm çabaları, ülkeye zaman, can ve mal kaybı yaşatarak devletiesir almaktan başka amaçları olmayan terör örgütleri vedestekçileri efendilerine sadık olduklarının kanıtı olarak da zamanzaman kanlı eylemlerede imza atmaktadırlar.

Bu devlet, bu millet geçmiş tarihlerde de bu tür hainlerlemücadelesini verip hadlerini bildirmiştir.

Devletimizi ve milletimizi dar boğaza sokmak isteyenlerin, bumilletin ayağına çelme takmak isteyenlerin, devletimizin veülkemizin kendi içerisinde sıkıntılı, problemli bir ülke halinedönmesini isteyenlerin hesapları ve hevesleri kursaklarındadüğümlenecektir.

Bu millet, bu devlet çok güçlüdür.Biz, devlet ve millet olarakbinlerce yıllık geçmişimizden gelen değerler ve tecrübelersayesinde herşeyin üstesinden gelebilecek yetenekteyiz.

Bu devlet, vatan haini teröristler dahil olmak üzere yardım veyataklık yapan her kim olursa olsun, hangi kurum, kuruluş olursaolsun, adalet önünde hesaplarını soracak ve gereğiniyapacaktır.

Yorumlar2 yorum