GÖKTAN AY / TÜM YAZILARI
TÜM YAZILARI
Üniversitelerde uygulanan, “akademik teşvik” iyi oldu mu?..(10) Akademik teşvikte; “Nicelik artarken, nitelik düştü.”
Ankara Müzik ve GS Üniversitesi Çalıştayı yararlı oldu mu? Müzikte de, asgari müştereklerde birleşilmelidir.
Türkiye; “yabancı dil öğretmede” neden başarısız?..(9) Yabancı dil eğitimi, 3-4 yaşlarında başlamalı,Dr.ile sonlanmalıdır.
Ülkemizden beyin göçü var mı/yok mu?.. (8) Gerçekleri görmek istemeyip, kafaları kuma sokmayalım!..
Lisans öğrencisi, neden “alanında donanımlı” olamıyor?..(7) “Gerçekleri sümen altı ediyor”, sonra “kaliteli-üretken mezun” bekliyoruz!..
Doçentliğe geçişte; “lisans eğitimi” önemsense, kalite artmaz mı?..(6) Yargı kararları; lisansın önemli olduğunu söylüyor.
Doç. unvanı, “hangi tarihten” itibaren geçerlidir?..(5) Doç.unvanı alan akademisyenin kadrosu, bir ay içinde verilebilmelidir.