Gençlik araştırmasından çok çarpıcı sonuçlar çıktı! Neredeyse 3'te ikisi

Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV) yaptığı gençlik araştırmasından çok çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırmaya göre gençlerin 3'te ikisi imkan olsa yurt dışında yaşamak istiyor. Destekledikleri partiye göre yurtdışında yaşamak isteyen gençler arasında AK Partililer açık ara önde. Gençlerin yüzde 70'inin 'torpil'in, yeteneğin önüne geçireceğini düşünmesi dikkat çekti.

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Türkiye'nin Gençliği Araştırması Raporu’nu açıkladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda açıklanan araştırma, 600 gençle Türkiye’nin 12 ilinde telefon destekli bilgisayar üzerinden gerçekleştirildi. Türkiye’de 13 milyon gencin öncelikli sorunlarının eğitim ve istihdamda yer alamamak, fırsat eşitsizliği ve güvencesizlik olarak ortaya çıktı. Araştırma gençlerin özgürlük, adalet ve liyakat özlemini ortaya koydu. Araştırma gençlerdeki işsizliği vurgularken umutlarının da azaldığını gösterdi.

Araştırma 600 gençle Türkiye’nin 12 ilinde telefon destekli bilgisayar üzerinden gerçekleştirildi. Ankete katılanların yüzde 48,7’si kadın, yüzde 51,3’ü erkek; yüzde 44,5’i 15-19 yüzde 55,5’i 20-25 yaş grubundan gençlerden oluştruldu. Katılımcıların yüzde 51’i orta (yüzde 22 üst orta, yüzde 29 alt orta) yüzde 36’sı alt (yüzde 27 üst alt, yüzde 9 altın altı) ve yüzde 13’ü üst sosyo ekonomik statü gruplarından gelen gençlerden oluştu. 

Gençlerin yüzde 32'si 'NİNE'
Katılımcılara şu anki iş durumları soruldu... Katılımcıların yüzde 61,7’si öğrenci, yüzde 19’u çalışan. yüzde 10,7’si iş aradığını, yüzde 7,3’ü iş aramaktan vaz geçtiğini, yüzde 3,3’ü ise ev kadını olduğunu ifade etti. Yani aslında diğer seçeneğini dışarıda bırakırsak, gençlerin yüzde 32’sinin herhangi bir eğitim kurumu ile ilişkisi olmadığı gibi, herhangi bir istihdam ilişkisi de yok. Ne yazık ki, Türkiye OECD’nin ne istihdamda ne eğitimde (NİNE) gençlik olarak adlandırdığı kategorinin en yüksek olduğu ülkelerden biridir.

Gençlerin yüzde 69,2’si ekonomik anlamda bağımsızlığını kazanamadığını açıkladı. Özellikle Bölgesel eşitsizlikler ve işsizlik oranları ile paralel olarak, HDP’ye oy veren gençler arasında aileye ekonomik bağımlılığın daha yüksek olduğu görüldü. Sonra sırasıyla İYİ Parti ve AK Partili gençler geliyor...