YAZARLAR

Gelin, yeni eğitim sistemini tartışalım...

Bu tasarım, kamuoyunda bir okul türüne ayrıcalık verildiği intibaını oluşturuyor.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Bilmem farkında mısınız ama Türkiye’nin gelecek onlarca yılını değiştirebilecek, dönüştürebilecek kapasitede bir sistem değişikliğine gidiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim sistemi üzerine yapılan değişiklik maalesef yeterince tartışılmadı ve sistem birçok yönden sakıncalar taşıyor.

Daha önceki iki yazımda da belirttiğim gibi sistem aslında özü itibariyle olumlu, ancak uygulamaya konulduğu okullar arasında ‘din eğitimini’ ve özellikle İmam Hatip liselerini arka plana iten, bu okullara üvey evlat muamelesi uygulanan bir yapıya sahip gibi duruyor.

Peki, niçin böyle düşünüyor ve ısrarla bu konuyu gündeme getiriyorum?

Eğer bu sistem mevcut haliyle uygulamaya konursa milletin göz bebeği İmam Hatip liseleri ve büyük mücadeleler sonucu elde edilen din eğitimindeki kazanımların ruhuna Fatiha okumamız gerekecek.

Bunun nedenlerini bu yazımda ve devam eden yazılarımda irdelemeye ve açıklamaya anladığım ölçüde gayret edeceğim. 

Yeni hazırlanan eğitim sisteminde en çok dikkat çeken hususlardan birisi seçmeli dersler konusu oluyor. Yeni sistemde “diğer seçmeli dersler” havuzundan seçilecek ders sayısı 2 saat ile sınırlandırılmış durumda.

Bu durumda Kanun ile verilen haklara kısıtlama getiriliyor. Çünkü öğrenciler akademik dersleri önceleyecek ya da hobi alanlarına yönelik dersleri tabii olarak yönelecek ve 1 ders seçerek hakkını kullanmış olacaklar.

Bu durumda Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini seçme hakkı kalmayacaktır.

Oysa bu alan birkaç dersi seçmeye imkân verecek şekilde düşünülebilirdi.

Yeni sistem ortaöğretimde yer alan okul türlerinin tamamını dikkate alan bir kurgudan ziyade Anadolu liselerini merkeze alarak hazırlanmış durumda. Anadolu imam hatip liseleri ve Meslek liseleri dikkate alınmamış gibi duruyor.

Bu tasarım, kamuoyunda bir okul türüne ayrıcalık verildiği intibaını oluşturuyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri hazırlanan tasarımın tamamen dışında olup kendilerine özgü yeni bir çizelge ile eğitim faaliyetlerini sürdürecekler.

Bu durumda, sistemin Anadolu liseleri ve Anadolu imam hatip liselerini merkeze alan bir anlayışla yeniden kurgulanması gerekir diye düşünüyorum.

Tam aksine bu sistemde İmam Hatip liselerine nasıl yer verileceği ile ilgili bir belirsizlik oluşmuş.

Medya yoluyla yapılan açıklamaların hiçbirinde İmam Hatip liseleri ile ilgili kurgunun ne olacağına ve yeni sistemin bu okullarda nasıl uygulanacağına dair hiçbir bilgi verilmiyor. 

Bu belirsizliklerin kamuoyunda endişeler oluşturması muhtemel duruyor.

Tasarımda sadece bir tür olan ortaöğretim kurumunun (Anadolu Lisesi) merkeze alınması ve kamuoyu açıklamalarının tamamının bunun üzerinde yapılması Anadolu liselerini ön plana çıkarmış ve İmam Hatip liselerinin yeni kurgunun dışında olması ihtimaline yönelik bir algıya sebep olmuş durumda.

Bu durumun temmuz ayında gerçekleştirilecek lise tercihlerini İmam Hatip liseleri ve Meslek liselerini olumsuz etkilemesi muhtemeldir.

Bir sonraki yazımda yeni sistemde belirtilen ders saatlerinin Meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri aleyhine nasıl bir durum oluşturduğunu dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım.

Olayın bir de müfredat ve okutulacak ders kitapları boyutu var ki orası ayrı bir durum...

Bizimle kalın efendim...

facebook.com/msbeser

twitter.com/msbeser

instagram.com/msbeser

Yorumlar 3 yorum