YAZARLAR

Geçmişi Anlamak...

Yeryüzünde bir millet yok ki kendi tarihlerini yazmak isteyipte Türklerden bahsetmesin.

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

 Tarih kimsenin çöplüğü değildir.Fikirler ve gerçeklervardır.Tarih fikirler ya da duygular ile oluşmaz.Tarihi tarih yapangerçeklerdir.Gerçekler er ya da geç  tam anlamıyla ortayaçıkar.Her ne kadar kendi gerçek  tarihinden utanan ve isyaneden olsa da elbette ki gerçekler bir gün su üstüne çıktığında yineinkar edecek.

 Özellikle bizim tarihimiz inkarcılara bırakılacak kadardeğersiz değildir.Türkler tüm milletlerin tarihinde yeralır.Yeryüzünde bir millet yok ki  kendi tarihlerini yazmakisteyipte Türklerden bahsetmesin.

 Hayatımıza tarihler, fikirler ve gerçekler yönverir.Tarihini, doğrusu ve yanlışı ile inkar etmenin kimseye faydasağlamadığı gibi hakikatin de geciktirilmesi  gelecektekitoplumlar üzerinde negatif baskı ve etkiler doğurur.

 Geçmişini inkar eden toplumlar altı çürük güçsüz köksüz ağac gibidir.Kökünün sağlam olmadığı ağaçların nasıldevrildiğini fırtana zamanları görürürüz.

 Geçmiş geleceğin aynasıdır.Gelecekte minimum hata payı iletoplumları daha sağlıklı oluşturabilmek, toplum bilimcileriningeçmiş tarihleri  iyi analiz etmiş olması ileilintilidir.Günümüz dünyasında olan bitene mana verebilmek içingeçmis tecrübeleri, en önemlisi de insanlık tarihini iyi bilmekve  anlamak önemlidir.Dönemlere bakılıp incelendiği zamangelecek de insanlığı nelerin beklediğini tahmin etmek çok da zorolmasa gerek.Geçmiste yaşananlar ile günüzmüzde vuku bulanhadiseler birbirinden çok da farklı değil.

 Savaşlar, kavgalar, ihtiraslar, güç mücadelesi.

 Bugünün Türkiye’sin de olan biteni daha iyi anlamak içinSultan Abdülhamid’in yaşadığı zaman diliminin incelenmesininfaydalı olacağı  tarih bilimcilerinin de hemfikir olduğukonulardan biri.

 Sultan Abdülmecid’in oğlu ve aynı zamanda otuz dördüncüOsmanlı Padişahı Abdülhamid Han, doksan dokuzuncu İslamhalifesidir.

 Tarihimizin en değerli padişahlarından biri.Kendinden öncegelenlerin aksine Osmanlı İmparatorluğu’nun en sıkıntılı ve enzorlu döneminde zamanın tüm emperyalist güçlerine derin zekası ileotuz üç yıl boyunca direnmiş Abdülhamid, tahttan indirilene dek birkarış toprağı emperyalist güçlere teslim etmemiş.

 Abdülhamid Han koca bir imparatorluğu parçalanmaktankurtarıp, atıl vaziyetteki devlet kurumlarını dehası ile çalışırvaziyete getirmiş.

 Sultan Abdülhamid, ekonomiyi düzene koymasına, eğitimdenkültüre kadar başlattığı yeniden toparlanma sürecinin yanındaülkeyi askeri olarak da şartlar elverdiğince dayanıklı halegetirmiştir.

 Abdülhamid’i bitirmek Osmanlı’yı bitirmekti.Nihayetindeyaptıkları tam da buydu.

 Sultan Abdülhamid, içeriden ve dışarıdan saldırılara maruzkalan, hakkında en fazla iftira kampanyası başlatılan, suikasteuğrayan, ihanete, iftiralarla yüzleşen, ve son olarak tahttanindirilmeye kadar uzanan çileli hayatı, atalarından miras kalan birimparatorluğu ve tebasın da yaşayan herkesi koruma pahasına tüm şerittifaklarına göğüs germiş bir Padişah.

 Dün Abdülhamid ve imparatorluk üzerinde oyunlar vekumpaslar kurup tüm dünyaya adalet dağıtan koca imparatorluğuçökerten şer ittifakları, bugün Türkiye Cumhuriyeti’ni çökertmepeşinde.Aynı şer ittifakları görev başında.Her türlü üzerimizegeliyorlar.İçeriden bizim hainler, dışarıdan malum devletler nekadar uğraştıysa da bu devleti yıkamadılar.Artık üst aklı okuyacakeğitimli, milli ve vatansever insanlarımız var.

 Bu millet devleti ile bir oldu.Bu ülkeyi bölmek, bumilleti parçalamak isteyen hainlere yol vermeyeceğiz.

Yorumlar1 yorum