YAZARLAR

Gazi Meclis ise Gazi Erdoğan'dır!..

15 Temmuz darbe kalkışması ülkeyi işgal girişimi ise bu hain girişimi önleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Gazi Meclis gibi Gazidir..

Osman DİYADİNo.diyadin@hotmail.com

Sonunda söyleyeceğimi baştan söylemek istiyorum…

Darbenin ardından bir ay geçmeden 15 Ağustos 2016'da bu köşedeyine yazmıştım...

TBMM'de  millet adına  bir hakkın teslimiyapılmalıdır…

Eğer Türkiye’yi işgal etmek amacı taşıyan 15 Temmuzdarbe girişimi başarılı olamamışsa, bunun baş nedeni CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’dır…

O nedenle nasıl bombalanan TBMM ‘GAZİ MECLİS’ise, Başkomutan olarak dimdik ayakta duran, halkına önderlik yapanCumhurbaşkanı Erdoğan da ‘GAZİ’ dir…

Çünkü;

Bu işgal hareketinin FETÖ üzerinden uluslararası boyutubulunduğu da açık şekilde ortaya çıkmış, hedefin Türkiye’nin vatanıve milleti ile bölünmez bütünlüğünden başka bir şey olmadığıbelirlenmiştir… 

Çünkü;

Bu ülke 12 Eylül darbesini gördü ama insanının üzerine kenditankı, tüfeği ve uçağı ile ölüm yağdıran,  Cumhurbaşkanı’nıöldürmeyi planlayan  hainleri hiç görmemişti…

Çünkü;

Dış kaynaklı işbirlikçilerle yapılan kalkışma aslında Anayasalorganları ortadan kaldırma amaçlı değil, ülkenin işgali içingerçekleştirilmişti. Bu bazı devletlerle ortak hareket eden birterör örgütünün apaçık bir işgal kalkışmasıydı..

Çünkü;

Kalkışmanın gerçekleştirildiği tarihte, ülkemizin güneysınırlarında, Irak ve Suriye’de önemli hareketlenmeler sözkonusuydu. Bu coğrafyada Türkiye’nin bölüneceğine yönelikhazırlıklar yapılmaktaydı. Düşman bu kez dışarıdan değil, içeridensaldırıyordu.

Şimdi bir düşünün…

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının ellerininkelepçelenip etkisiz hale getirilmiş…

Sokağa inen tanklar halkın üzerine sürülmüş…

Eline silah alan hainlerin halkı kurşun yağmurunatutmuş…

Hainlerin eline geçen savaş uçakları TBMM’ye bombayağdırmış…

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalanmış…

Özel Kuvvetler’de 49 kahramanın şehit edilmiş..

240 şehidimiz ile 2 bin yaralımızın olmuş..

Türkiye içine sızmış ajanların darbe sonucunu  derinodaklarda beklemeye başlamış…

Terör örgütü Ordu içindeki üyelerinin en iyiyetiştirdikleri hainlerini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’asuikast için görevlendirmiş…

Bütün bunların anlamı nedir?

Ve bunlara rağmen;

Hiçbir yere kaçmadanTV ekranlarına FaceTime ile bağlanıpherkesi sokağa davet ederken  “Halkın gücünün üstünde güçtanımadım” diyerek büyük bir direnişin önderliğini yapıp ülkesiniişgalden kurtaran ülkenin lideri Gazi değil de nedir?

Oteline yapılan baskından 15 dakika farkla kurtulan özel uçağıile büyük risk  altında kendisini takip eden hainlerin savaşuçaklarına rağmen İstanbul’a inen milletin başına geçen bu ülkeninlideri Gazi değil de nedir?

İnsanları bir ordu gibi etrafında toplayarak sokaklardadarbecileri alaşağı ettiren irade ortaya koyan bu ülkenin lideriGazi değil de nedir?

Çünkü;

Darbeciler başarı kazanıp Türkiye işgal etmiş olsa o aramızda olmayacaktı bugün…

Türkiye ABD’sine, AB’sine diz çökecekti!...

Ve bütün bunlara karşı bir kahramanlık  destanı yazılmasıkarşısında TBMM’miz nasıl ‘GAZİ MECLİS’ unvanıalmışsa, ölüme meydan okuyan, halkına başkomutanlık yapanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ‘GAZİ’almayacakta kim alacak?

İç ve dış mihraklara en güzel cevap da TBMM tarafından kendisineverilecek “Gazilik” unvanı olacaktır…

O nedenle;

Kim ne derse desin Türk milleti  15 Temmuz gecesiadeta ikinci bir Kurtuluş Savaşı destanı yazmıştır.

***

Bakın…

‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır’diyerek Sakarya Meydan Savaşı'nı kazanan Cumhuriyet'in kurucusuMustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından‘Gazi' unvanı verilmişti.

Türk tarihi için önemli günler vardır..

Çanakkale ve Sakarya gibi…

Boyutları farklı kuşkusuz..

Ama 15 Temmuz da öyle bir gündür..

Arka planına bakıldığı zaman Türkiye Cumhuriyeti’ninilelebet geleceği için verilmiş bir varoluşmücadelesidir.

Başkomutan Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Muharebesisırasında ülke savunmasını şu şekilde ifade etmiştir;“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O sathı bütünvatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ileıslanmadıkça bırakılamaz.”

Bu konuşmanın sonrasında, Erkanı Harbiye Reisi ve KozanMebusu Fevzi Paşa ile Garp Cephesi Kumandanı ve Edirne Mebusu İsmetPaşa müşterek bir takrir ile bizzat Sakarya’da muharebemeydanındaki tedbirleri ile muzafferiyetin amil ve müessiri olmuşBaşkomutan Mustafa Kemal Paşa hazretlerine “GaziÜnvanı” verilmesini talep etmişlerdir.

TBMM’nin oylaması neticesinde 153 Sayılı Kanun’un 1.Maddesine göre; “Türkiye Büyük Millet Meclisi ReisiBaşkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Gazilik unvanı ita verütbei müşiri tevcih olunmuştur.”

Gazi Mustafa Kemal Paşa yaptığı teşekkür konuşmasındazaferin orduya ait olduğunu ve bu unvanı ordu adına kabul ettiğinibeyan etmişti...

“Gazi” kelimesi, “Müslümanlıktadüşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse”,“Olağanüstü yararlıklar göstererek düşmanı yenenkomutanlara devlet tarafından verilen onur unvanı” ve“Savaştan sağ olarak dönen kimse” anlamınagelmektedir.(1)

***

O nedenle Anayasa’nın 117’nci maddesine göre silahlıkuvvetlerimizin Başkomutanı Cumhurbaşkanı’mız Recep TayyipErdoğan’a, “Olağanüstü yararlıklar göstererek düşmanı yenenkomutanlara devlet tarafından verilen onur unvanı” anlamıile  TBMM tarafından  “Gazi Ünvanı”verilmelidir..

O nedenle;

Tek çağrısı ile kısa zamanda kocaman bir halkordusu kuran ve başında bir gecede destansı zafer kazanan, tarihiyeniden yazan, bayrağımızı indirtmeyen, ezanlarımızısusturmayan,selalarla direnci ayakta tutan,vatanımızı böldürtmeyen,Türk milletine, TBMM ve Hükümete “uşak muamelesi”yaptırmayan Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep TayyipErdoğan’a bu sebeple;

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ’ NDE TBMMtarafından "GAZİ " UNVANI VERİLMELİDİR

AK Parti grubu neyi bekliyor?

TBMM bu tarihi sorumluluğu yerinegetirmelidir...

Millet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevenler,onahayranlık duyanlar ona sandıkta 15 yıldır bağlılığı olanlar nediyor;

'Reis bu ümmetin ,bu milletin                        kabul olmuş duasıdır'.           

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul AtatürkHavalimanına indikten sonra  kaçmadan,gizlenmeden  darbegirişimini önlmemek için milletinin başında  böyle telefon başında talimatlar veriyordu...

kyn;(1)Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiHukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana bilim DalıBaşkanı Doç. Dr. Murat Balcı /İnternethaber/17-7.2017

Yorumlar5 yorum