YAZARLAR

Gazetelerin içeriği sadece gazetelerinmiş

Biz; gazetelerin özgür basının ürünleri olduklarını, onlara emek verenlerinde; en azından özgürlüğü savunduklarını ve hep savunacaklarını sanıyorduk.

Mustafa Sadık İNCEDEMİRsadiki@internethaber.com

 

Gazetelerin içeriği sadece gazetelerinmiş.

 

Dün gazetelerindeki tam sayfa ilanlarla bunu duyurdular da bizde bunu sayelerinde öğrenmiş olduk.

 

Yoksa biz; gazetelerin de ruhları, kişilikleri var.

O yüzden de okuyucuları için var olduklarınısanıyorduk

 

Biz; gazetelerin özgür basının ürünleri olduklarını, onlara emekverenlerinde; en azından özgürlüğü savunduklarını ve hepsavunacaklarını sanıyorduk.

 

Biz; gazete patronlarının sadece para kazanmak için gazetepatronu olduklarını değil, aynı zamanda vatandaşın haber almahakkına saygı duyduklarını bu uğurda da sermayelerini riskeattıklarını sanıyorduk.

 

Biz; gazete yöneticilerinin muhabirlik ruhuna sahipçıkacaklarına inandığımız gibi bunun için dik duracaklarını dasanıyorduk.

 

Biz; onların ufukları olduğunu sandığımız için, teknolojiyerağmen ısrarla gazete almaya devam ediyorduk.

 

O ufuklara ve ufku olanlara destek olmak için devamediyorduk.

 

Biz; onların paylaşarak büyümenin her şeyden önemli olduğunainandıklarını sanıyorduk.

 

Biz; onların yürekli olduklarınısanıyorduk.

 

Korkmadıklarını, haberciliğin de korkmadan yapıldığınainandıklarını ve bu inançları ile zorlukları aştıklarını ya dazorluklarla mücadele ettiklerini sanıyorduk.

 

Biz; onların adalet ruhuna sahip olduklarını, en azından bu ruhasaygı duyduklarını sanıyorduk.

 

Biz; onların internethaberciliğini hırsızlıkla suçlayanzihniyetten uzak olduklarını sanıyorduk.

 

Ama belli ki yanılmışız.

 

Çünkü artık internethaberciliğine sinsice darbe yapmak isteyenzihniyetin; aslında doğru, düzgün, dürüst ve her şeyden önce emeğesaygı duyulan haberciliği yapmaktan korkan, ufukları sınırlı birzihniyet olduğuna inanıyoruz.

 

O yüzden de teşekkürler.

Çünkü artık sanmıyoruz…

 

 

 

 

 

Yorumlar