YAZARLAR

FETÖ ve iki ilah inancı

Onlara göre geriye tek yol kalıyor. İslamı, İslam olmaktan çıkarmak, adı İslam olan fakat İslamla alakası olmayan ibadetsiz, ahlaki, felsefi bir sistem haline getirmek.

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Türkiye, Batı için korkulu bir rüyadır. Uyuyan bir devdir. Bunun için, bu haliyle AB, Türkiye'yi kendi bünyesi içine almak istemiyor. Fakat, kendi haline bırakıldığında ya İslam alemini derleyip toparlayıp başına geçerse! Bu da uykularını kaçırıyor. Onlara göre geriye tek yol kalıyor. İslamı, İslam olmaktan çıkarmak, adı İslam olan fakat İslamla alakası olmayan ibadetsiz, ahlaki, felsefi bir sistem haline getirmek.

Aslında bu yeni bir plan değildir. Geçmişte de bunu yaptılar. Peygamberimiz ve Eshabı zamanındaki, " Ehli sünnet" İtikadını zayıflatmak için, Mutezile, Cebriye fırkalarına destek verdiler. Sonraları bunların uzantısı olarak Şiilik, Behailik, Kadiyanılık, Melamililik, İsmailiyye, Selefilik, Cemaatül İslamiyye, Cemaatüt Tebligiyye, Hurufilik, Vehhabilik, Mezhepsizlik... gibi fırkaları çıkarttılar. Böylece, inanç, iman birliğini bozdular.

İmandan sonra sıra "İbadetlere" geldi. İbadetleri bozmaya namazdan başladılar... Çünkü biliyorlar ki, namaz dinin temeli... Namaz halledilirse işleri kolaylaşacak. Namaz vakitleri ile oynadılar. Namaz 5 vakit kılınmasada olur dediler... Mesai saatine rast geldiği için öğle ile ikindiyi akşama tehir etmeyi telkin ettiler... Akşamda vakit bulamazsanız, tövbe edersiniz olur biter dediler... Biliyorlar ki bir iki vaktini kılmayan bir zaman sonra zaten hepsini bırakır… Hatta namaz vakitlerinde sadece dua etmek de yeter diyenlerde oldu... Bir ara da merkezi namaz projesi de var idi.. Namaz bir camide kılınacak, diğer camiler buna uyacak...

Zekat mı? Çoğu kimse zaten vermiyor. Veren de usul, kural bilmiyor... Altın ve ya mal ile verme kuralı unutturuldu, vermiş olmak için gelip gidenlere boş dönmesinler diye verdiklerini zekata sayıyor, böylelikle kendilerini tatmin etmiş oluyorlar... Zaten akıl hocalarıda Kur'an-ı Kerim'de zekatın oranı bildirilmediği için, gönlünüzden ne koparsa verin yeter! Demiyor mu?

Orucu da, oruçluyken şunu da yapabilirsin, bunu da yapabilirsin diyerek sulandırdılar... Oruç yılda bir kez insanın kendi kendini otokontrole tabi tutması ve disiplin altına alması olayıdır... Bunu bir gün durup bir gün yapmak ve ya aklına geldiği zaman yapmak da mümkün, dediler...

Haccı mı soruyorsunuz, onu da zaten Suud'lar Bayram gününü ileri geri alarak yıllardır zaten hallediyorlar... Bu da yetmedi bir ara bizim bir kaç hoca diye peşinde takıldıkları "ne idüğü" belirsiz adamlar, aynı günde milyonlarca hacının tavaf yapması zor oluyor, bunu mevsimlere yayalım gibi söylemlerle Televizyon kanallarında yer buluyorlardı...

En son bunlara, dinin içinin boşaltılması adına bir yenisi daha eklendi... FETÖ'nün Dinler arası diyalog, hoşgörü çalışmaları...

Dönemin FETÖ etkisi altında kalmış dini yetkiliye soruyorlar; Diyalog iki dinin kurumları arasında " diplomatik ilişkiler"le sınırlı mı olacak, yoksa, ilahiyat alanında da " diyalog" geliştirilecek mi? Cevap, " İlahiyat alanında da diyalog kurulacak... İslam ve Katolik ilahiyatçılar karşılıklı çalışmalar yapacaklar..." şeklinde. Bu çalışmaların sonucunu merak ediyor insan...

İki din arasında orta yol nasıl bulunacak? Hristiyanlarda, teslis, yani 3 ilah inancı var... Bizde tek... Acaba, FETÖ, ikisinin ortası "iki" ilahda mı anlaşma sağlayacaktı? Kim bilir daha neler duyup göreceğiz, nelere şahit olacağız?

Yorumlar 4 yorum