YAZARLAR

FETÖ CHP Zihniyetinin Sonucudur

Çok bilinen bir fizik kuralı vardır. Etki tepkiyi doğurur. Etkinin türü de sonucu belirler.

Çok bilinen bir fizik kuralı vardır. Etkitepkiyi doğurur. Etkinin türü de sonucu belirler. Sevgiyle büyüyençocuk tahammüllü ve sevecen biri olur. Dayakla büyüyen çocuğunyetişkin olduğunda şiddete meyyal olması kuvvetlemuhtemeldir.

Toplumlar da aynı etki-tepki kuralı ile şekilalırlar. Herhangi bir insan grubunun baskıya, şiddete ya dazorlamaya maruz kalması kötü sonuçlar doğurur. Bu yüzden devletingüvenlik ve özgürlük arasındaki dengeyi çok iyi ayarlaması gerekir.Aksi takdirde ya anarşi ya da despotizm meydana gelir.

Bu bağlamda devlet sınır çizmez, toplumunfarklı grupları arasında zaten var olan sınırları korur. Bu konuyasonraki yazılarımda değineceğim nasip olursa.

Toplumun belirli bir grubu üzerindeki baskınınne kötü sonuçlar doğuracağının en yakın örneği Fetö’dür. ŞimdilerdeAK Parti’nin üzerine yıkılmaya çalışılan Fetö belası aslında CHPzihniyetinin bir sonucudur. Genç Cumhuriyetimizin tarihinden az çokhaberdar olan herkes CHP zihniyetinin Türkiye tarihinde yaptığızulümleri bilir. Bu arada CHP zihniyeti ile sadece mevcut siyasipartiyi kastetmediğimi daha önce de belirtmiştim. 15 TemmuzDestanı’nı kutlamak için toplanan milyonlara hakaret eden sanatçıbozmalarından, Kuran-ı Kerim tilavetine katlanamayan akademikbeyinsizlere kadar geniş bir güruhtan bahsediyorum. Hatta şu anCHP’ye üye olup benim söylediklerime hak veren bir sürü insanolduğunu da biliyorum.

CHP zihniyeti Fetö’nün oluşumuna nasılsebebiyet verdiğini anlatmak için şu örnekleri hatırlamamız kafi:Bu ülkede ezan 18 sene boyunca Türkçe okutulmuştur. İnsanlar sadeceKuran okumayı öğrettikleri için tutuklanmıştır. Şapka takmayıreddettiği için asılmışlardır. Ve daha niceleri..

Yukarıdaki örnekler eskiler.. Bi de tazeacıları var mütedeyyin kesimin. Başörtülü olduğu için eğitim hakkıelinden alınanlardan tutun da Arapça dersi açtığı için hedefgösterilip soruşturma yiyen belediyelere kadar 28 Şubat dönemizulümlerini unutmadık tabi ki.. Kapatılan ya da kapatılmaktan kılpayı kurtulan siyasi partiler bir kenarda dursun, Milli EğitimBakanlığı onaylı kitaplarda yer alan bir şiiri okuduğu için içeriatılan siyasi liderimizin mağduriyetini unutmak mümkünmü?

Şöyle devam edelim..

Tekke, dergah, zaviye ve medreseler kapanıncaortaya garip gurup tipler çıkmadı mı? Osmanlı'da devlet eliyledenetlenen ve devlete bağlılık yemini eden bu kurumlar kapattıkdenilince kapandılar mı? Asla! Yeraltına indiler, yani bir dönemindevlet aklından kaçtılar haklı olarak. Peki ortaya ne çıktı?'Asamın ucunu kokla da cennetin kokusu ciğerlerine dolsun evladım'diyeninden kendini veli ilan edenine kadar saçma sapantipler.

Bu arada kimse Türkiye'deki dini cemaatlerihtiyacına ve gerçeğine karşı olduğumu sanmasın ya da böyle saçmasonuçlar çıkarmasın. Bizim dinimiz cemaatle yaşanan bir dindir. Herşeyden önce namaz cemaatle kılınır. Biz çarpık cemaatlere karşıyız.Cemaatler bir Türkiye gerçeğidir. Devlet cemaatlerle cemaatler dedevletle tam anlamı ile barışmalıdır. Cemaat devleti olmaya nasılkarşı çıkıyorsak cemaatleri dışlayan devlete de o şekilde karşıçıkmalıyız. Cemaat derken Nakşilerden Alevilere kadar bu toplumunbütün yerli ve milli motiflerini kastettiğimi bilsinherkes.

Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın busene başında, tarihinde ilk defa gerçekleştirdiği Tarikatlar veCemaatler Buluşması çok önemliydi. Bir devrin çarpık devlet aklınındüzelmeye başladığını gösteren bir işaretti.

Velhasıl Fethullah müptezeli de baskıcı CHPzihniyetinin bir semptomu olarak ortaya çıktı..

Fetö bir patolojidir, patolojiler sağlıklıortamlarda ortaya çıkmaz. Ezana müdahaleden 28 Şubat zulümlerinekadar mütedeyyin kesimin yaşadığı her problem Fetö ve benzerlerinibüyütmüştür.

Fetö bu halkın bağrında yer edinemedi, hiç birzaman mütedeyyin kesimin gönlüne giremedi. Ancak denize düşüpyılana sarılanlar, kendini cemaat olarak gizleyen Fetö kurumlarınagitti. İmam-hatipler kapatılıp bir de üniversitelere girmeleriyasaklanınca, mütedeyyin kesim bunların eğitim kurumlarına rağbetetti. Şimdiler de 28 Şubatı Fetö yaptı diyenlere verilecek en güzelcevap şu: Fetö'yü de siz yaptınız!

Fetö mütedeyyin kesime kısacası şunu vaat etti:'Biz Dünya genelinde eğitim kurumları ve bağlantıları olan güçlübir cemaatiz. Türkiye'de önümüz açılırsa, ne başörtüsü zulmükalacak ne de kat sayı adaletsizliği. Müslüman müslümanlığınırahatça yaşayacak. Ordudan kimse atılmayacak hanımının başı örtülüdiye.'

Ve siyasi partiler ile mevcut zulümlerdenkurtulamayacağı ümitsizliğine düşenler kendini hakperest bir cemaatolarak pazarlayan bu gruba destek verdi. Zaten 28 Şubatta tekdokunulmayanlar onlardı. Ahtapotvari yapılanmaları ile esnaftanöğrenciye, askerden bürokrata kadar herkese ulaşabiliyor ve 1000yıl sürmesi planlanan baskı rejiminde rahat bir şekilde hareketediyorlardı.

Uzun lafın kısası, mütedeyyin kesim belirli birdönem Fetö'ye destek verdiyse, AK Parti'nin belirli bir dönemindecemaat gibi davranan Fetö AK Parti'den destek aldıysa, buradakigünah bu ve benzeri oluşumların meydana gelmesine sebep olan CHPzihniyetinindir.

Not: Diyanet'in bahsettiğim Tarikatlar veCemaatler toplantısı Fetö ve Daeş belasından insanımızı nasılkoruyacağımızla ilgiliydi. Ancak bu toplantıya bile Anayasal Suçişleniyor diye çemkirenler oldu. İşte bu çemkirikler Fetö'nün vebenzerlerinin mimarıdır.

Yorumlar18 yorum