YAZARLAR

Federal Reserve Bank

John F.Kennedy'nin siyasi hayatını anlatan onlarca film ve belgesel yayınlandı. Ama hiç biri, yahudi lobisinin JFK üzerinde oluşturduğu siyasi baskıdan bahsetmedi.

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

John F.Kennedy'nin siyasi hayatını anlatanonlarca film ve belgesel yayınlandı. Ama hiç biri, yahudi lobisininJFK üzerinde oluşturduğu siyasi baskıdan bahsetmedi.

Bahsetmeleride zaten mümkün değil, çünkü Hollywoodsiyonist dünyasının algı başkentidir.

Devam,

14 Mayıs 1948 yılında Birleşmiş Milletlerin paylaşımplanı uyarınca David Ben Gurion tarafından kuruluşu ilan edilenİsrail'in en önemli önceliği, İsrail Devletinin büyük bir nükleergüce ulaşarak süper güç olma yolunda adım atmasıydı.

Bu bağlamda nükleer silah üretimi için dünyanın enbüyük nükleer santrallerinden biri olan Dimona'nın kurulmasımaksadıyla MOSSAD çeşitli operasyonlar düzenledi. Fransa'da doğmuşbir yahudi olan, gerçek adıyla, Moshe Surdin liderliğinde, İsrailAtomik Enerji Komisyonu 1952'de kuruldu ve başına 1903 Almanyadoğumlu nükleer kimya alanında ün yapmış Ernst David Bergmangetirildi.

Neredeyse tüm İsrail'li politikacı, bilim adamları veordu Ben Gurion önderliğinde nükleer reaktör satın alma konusundaseferber oldu.

1955'de bir fırsat yakalandı. Kudüs'ün 16 km güneyinde Eisenhower'ın barış için atom programı dahilinde NahalSorek'te küçük bir reaktör oluşturuldu.

Aynı sene içerisinde Şimon Peres daha büyük birreaktör için Fransa'ya gitti. Daha sonraki yıllarda Nazi savaşsuçlusu Adolf Eichmann'ın yakalanmasında büyük rölü olan diplomatve eski savunma bakanı Ben Natan, Fransa'nın İsrail'e nükleerreaktör vermesi konusunda lobi faaliyetlerinde bulundu.

3 Ekim 1957'de Bourgers Maunoury ve Dış İşleri BakanıPineau, Peres ve Ben Natan ile gizli bir antlaşma imzaladı.Antlaşma 24 megawatlık bir reaktörün gerekli teknik donanımlaİsrail'e verilmesini içeriyordu. İsrail'de kapalı kapılar arkasındabu konunun çok tartışılmış olmasına karşın her zaman gizliliğinikorudu.

Büyük kavga,

Küresel sermayenin ve yahudi lobisinin liderkonumunda ki ailesi Rothschild'lar, Kennedy’ye “Başkan seçildiğindeOrtadoğu coğrafyasında İsrail tarafını tutan bir siyaset izlemesikarşılığında, milyonlarca doları bulan seçim kampanyasınınmasraflarını karşılamayı” teklif etti.

Ancak Kennedy böyle bir teklifin bir dahayapılmamasını arzu etmiş ve kendisini hakarete uğramış hissettiğinibelirtmiştir. ABD'nin 228 yıllık başkanlık tarihinde Siyonistlerekarşı çıkan tek Başkan John Fitzgerald Kennedy'di.

JFK, İsrail'in ilk Başbakanı ve İsrail'in ikincisavunma bakanlığı görevlerinde bulunmuş Ben Gurion'a, İsrail'deNegev çölündeki Dimona Nükleer Santrali'ne, Ortadoğucoğrafyasındaki İsrail politikalarına, siyonistlerin arkasındaolduğu silah tüccarlarına, mason danışmanlarına, Amerika'dakiYahudi lobisine, lobinin en güçlü isimleri olan Rothschild veRockefeller ailelerine ve uzantısı olan masonik örgütlere tersdüşmüştü.

Ben Gurion’a yazdığı hiddetli bir uyarı mektubunda“İsrail'in nükleer programını durdurmaması halinde Amerikanhükümetinin yaptırım uygulamaktan kaçınmayacağını” belirtenKennedy, bununla da yetinmemiş Amerikan Dolar’ını basma yetkisiniRotschild ailesine ait olan Federal Reserve Bankasını saf dışıbırakarak gümüş karşılığında dolar basımını Amerikan MerkezBankası’na vermiştir.

Kennedy, İsrail lobisinin Amerikan devleti üzerindekifaaliyetlerinden son derece rahatsızdı. Kennedy’ye göre lobilerinfaaliyetleri, Amerikan bağımsızlığına vurulmuş bir darbeydi.

Kennedy'nin İsrail'in nükleer programına destekçıkmaması ve 4 Haziran 1963’te Amerikan Temsilciler Meclisi’nedanışarak çıkarttığı 11110 sayılı kanunla Amerikan dolarını gümüşkarşılığında para basmak üzere Amerikan Hazine bakanlığına yetkiverdi.

Amerikan Devletinin, kendi parasını gümüşkarşılığında basıyor olması, gayri milli Federal Banka'nın yaniRothschild ailesine ait olan Federal Reserve Bank’ın oyunun dışınaitilmiş olmasıydı.

35. ABD başkanı olan Kennedy'nin 22 Kasım 1963yılında Texas'ta suikast sonucu öldürülmesinin ardından kurulan veWarren Komisyonu olarak bilinen Senato Özel Soruşturma Komisyonu,cinayeti Lee Harvey Oswald'ın işlediği sonucuna varmıştı.

Ancak hem cinayetin sorumlusu olarak gösterilenOswald'ın hem de henüz mahkeme önüne çıkmadan Oswald'ı öldüren JackRuby'nin ve olaya adı karışan bazı kişilerin kuşkulu biçimdeöldürülmeleri, öte yandan soruşturmanın yürütülmesindeki bazıkuşkulu noktalar, ABD kamuoyunda birçok spekülasyona yolaçmıştı.

Kennedy'nin öldürülmesinin hemen ardından Başkanyardımcısı ve tam bir İsrail taraftarı olan Lyndon B. Johnson,yemin ederek 36. başkan olarak göreve başladı.

Kennedy'nin hemen ardından,

İsrail, Kennedy’nin kapattığı Dimona çölündekinükleer santralini tekrar açmış ve nükleer silah üretimine eskisigibi devam etmiştir. Amerikan dolarını basma yetkisi Rotschildailesine ait olan Federal Reserve Bank’a verilmiştir.

Maalesef ki, dünyanın ''gizli efendiler''ine ters birpolitika kuran liderlerin başına trajik olaylar geliyor. ÖnceKennedy'den biraz geriye gidelim.

Şimdiki İsrail'in topraklarını para karşılığı satınalmak isteyen Siyonistlere yol vermeyen Osmanlı'nın kudretlisultanı Abdulhamit bunun bedelini, "Hareket Ordusu" tarafındantahttan indirilmekle ödemişti. Sultan'a hal kararını bildirmeküzere gelen 3 kişilik heyet arasındaki isimlerden bir tanesiaslında bu işi yapanların arkasında kimlerin olduğunu net biçimdegösteriyordu.

Belki yeterince konuşulmadı ama TürkiyeCumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de genç yaştahayata veda etmesi, kendisinin, tam da II. Dünya Savaşı arefesindetarih sahnesinden ayrılışı manidardır. Yetkiyi aldıktan sonra ilkicraatlarından biri milli ekonomiyi oluşturmak üzere harekete geçenMustafa Kemal İzmir İktisat Kongresi ile başlayan süreçte bir çokalanda ticari ve ekonomik altyapıyı oluşturacak milli atılımlaraimza atmıştır. Osmanlı'nın son döneminde palazlanan ve ülketicaretinde de önemli pay sahibi olan Mason Localarını kapattırması(İnönü döneminde, 1948'de tekrar açılmıştır.) acaba Gazi'ninölümünü hızlandırmış mıdır?

Biz ülkemizi kalkındırma hamleleri atan Menderesin,''Adriyatikten Çin seddine Türk birliği'' diyen Özal'ın sonunu dagördük.

Türkiye'nin IMF'ye olan borcunu bitiren, GSMH'yi 2binlerden 10 binlere taşıyan lideri Erdoğan'a karşı yapılan suikastgirişimlerinin sayısını hatırlamıyoruz bile artık...

Amerika'nın çiçeği burnunda başkanı Trumpicraatlarının ilk haftasını tamamladı. 7 Müslüman ülke vatandaşıziyaretçilerin ''ülke güvenliği'' için ABD'ye girişlerinin 90günlüğüne durdurulması gibi çılgınca kararlar almasının yanındaCumhuriyetçi başkanın gündemi milli ekonomik reformlar üzerinekurulu. Üstüne basa basa, ''Önce Amerika'nın çıkarları'' diyen,Washington Elitlerine benzemeyen bir başkan...

Bir çok kehaneti çıkmış Bulgaristanlı kahin kadınBaba Vanga'nın ABD ile ilgili en büyük kehaneti ise bu ülkenin 44.başkanının Siyahi olacağı ve bu kişinin ABD'nin son başkanıolacağıydı.  Bu kehanet dikkate alınırsa, acaba, millipolitikaları önemseyen 45. Başkan döneminde ABD'yi birileri kaosçıkararak bir SON'a mı sürükleyecek?

Eğer ABD'nin derin yapısına teslim Olmazsa Trump'daKennedy ile aynı kaderi paylaşır mı? Soruları akla gelmiyordeğil.

Fabrikaların Amerika'ya taşınması, vergi reformu,kaynakların önce Amerika için harcanması gibi konulara sıkça vurguyapan Trump'ın ilk 100 gününü hep beraber takip edelim. Bazıgelişmeler bize küçük dilimizi yutturabilir.

Yorumlar1 yorum