YAZARLAR

Faiz Lobisi Kim?

“Bir ülkenin para arzının kontrolünü bana verin, o ülkede kanunları kimin yaptığı umurumda olmaz!” Bu sözün sahibi ‘Mayer Amschel Rothschild’. Dünyanın en zengin ve nüfuzlu ailesinin kurucusu…

“Bir ülkenin para arzının kontrolünü bana verin, o ülkede kanunları kimin yaptığı umurumda olmaz!”

Bu sözün sahibi ‘Mayer Amschel Rothschild’.
Dünyanın en zengin ve nüfuzlu ailesinin kurucusu…

Söylemi ise, bugün halen ispatlanamayan ancak giderek gerçekliği kabul edilmeye başlayan komplo teorilerinin ve çıkarsamaların temelini oluşturuyor.
Manipülasyon, ekonomik suikast, faiz lobisi, dünyayı yöneten ekonomik çete vb. ifadelerin tümü; aslında bu söylemin yansımaları…
Ama önce gelin söze bakmadan söyleyene bakalım.

İş hayatına Almanya’da bankerlik yaparak başlayan, sonrasında İngiltere’ye göç eden bu Yahudi girişimci, dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Rothschild hanedanlığının babasıdır.
Kimilerine göre modern bankacılığın ve finans sisteminin kurucularından biridir.
Kimilerine göreyse savaşları finanse ederek servet sahibi olmuş bu ailenin fikir önderidir.

Rothschild’ler neredeyse dünyadaki tüm savaşlarda temel finansör konumunda olmuşlardır.
İngiltere Fransa arasındaki savaşla başlayan bu kariyerleri, sonrasında batı ve Çin arasında yapılan savaşlarda tescillenmiştir. Rothschild’ler 1800’lerden itibaren adeta Avrupa’yı haraca bağlamış, borç vermedikleri hükümet kalmamıştır.

Dünyada içerden öğrenen ticareti ve manipülasyonun ilk örneklerinden biri de bu aileye aittir.
Mayer Amschel Rothschild, beş oğlunu Londra, Paris, Frankfurt, Napoli ve Viyana olmak üzere farklı farklı ülkelere göndermiştir. Bu sayede aile dünyanın farklı ülkelerinde teşkilatlanarak kendi içerisinde muazzam bilgi akışı sağlayan bir istihbarat ağı geliştirmiştir. İşte bu bilgi akışı sayesinde, Waterloo savaşında Napolyon’un kaybettiğini önceden öğrenen aile; Londra borsasında tersi söylem yaparak çok düşük fiyatlardan hisse toplamıştır. İngiltere’nin savaşı kazandığı haberi gelince de çok büyük bir servetin sahibi olmuşlardır.

İngiliz Meclis üyesi olan ve baron unvanına sahip aile üyelerinin dünya ticaret trafiğini istedikleri şekilde yönlendirdikleri söylenir. Afyon savaşları sonucunda Hong Kong’un kontrolü bu aileye geçmiştir. Meşhur Hong Kong Shangai Bank Corporation-HSBC’de o dönemde Rothschild’lar tarafından kurulmuştur. Royal Bank of Scotland, Banco Santander, BNP Paribas ve J.P.Morgan-Chase’de bu ailenin kurduğu finansal kuruluşlardır. Osmanlı’nın finansal olarak yabancı kontrolüne girdiği dönemde, yani 1863'te, İstanbul'da Bank-ı Osmani-i Şahane adıyla kurulan ‘Osmanlı Bankası’nın kurucusu da bu ailedir.

Rothschild’ler, ABD’de Rockefeller ailesinin güçlenmesinde büyük rol oynamışlar, uzun yıllardır ortaklaşa hareket edebilecekleri bir müttefik yaratmışlardır. Bu teşkilat içerisinde okyanus ötesi, Rockefeller’ın sorumluluğundadır. Citigroup ve Exxon-Mobil bu ailenin kontrolünde olan en popüler şirketlerdendir.

Rothschild’lerin hemen hemen her ülkede belirli aileleri destekleri söylenmektedir.
Bu aileler, Rostschild’lerin muazzam istihbarat ağlarının bir parçası ve uzantısı konumumdadırlar.

Sonuç olarak bu aile 200 yıldan bu yana dünya finans sisteminin hakimi ve yöneticisi durumundadır.
Petrol, elmas ve altın başta olmak üzere dünya emtia piyasasının neredeyse tamamı bu ailenin kontrolündedir. Geçmişten günümüze açıklanan belgelerden, yazılan ve çizilenden anladığımız ise, ailenin sahip olduğu teşkilatın, istihbarat ve algı yönetimi çerçevesinde birçok projeyi sergilediği ve nihayete erdirdiğidir.

İşte bu ailenin önderi, ülkelerdeki iktidarların hiç önemsenmemesi gerektiğini, önemli olanın ülkenin finansal göstergelerinin kontrolü olduğunu söylemiştir. Diğer bir ifadeyle milli irade, ona göre önemsenecek bir şey değildir.

O zamanlar itibariyle ‘para arzı’ ifadesi, finansal manipülasyon açısından son derece önemliydi.
Bundan kastedilen bir ülkede enflasyon ya da deflasyon yaratabilme gücüdür.
Şayet borçlanarak yatırım yaptıktan sonra enflasyon yaratırsanız borçlarınız eriyecek, yatırımlarınızın değeri artacaktır. Tersi durumda, yani varlıklarınızı satarak nakde döndükten sonra deflasyon yaratabilirseniz; faizle katlanan nakdinizle varlıkları çok daha ucuza alabilirsiniz…
İşte Rotschild’ler uzunca bir dönem bunu becerebilmişlerdir.
Hükümetlere ardı arkasına borç vermişler, finansal sistemi özellikle ABD ve İngiltere Merkez Bankaları üzerinden rahatça kontrol edebilmişlerdir.

Bugün ise ülkenin para birimlerini değerinin kontrolü de devreye girmiştir.
O halde bu meşhur söz şu şekilde güncellenebilir:  “Bir ülkenin parasının kontrolünü bana verin, o ülkede kanunları kimin yaptığı umurumda olmaz!”

Uzunca bir süredir dünyada yapılan da budur aslında.
Para arzının yanına o ülkenin para biriminin değerinin kontrolüne de sahip olmak!

Değerli okurlar, bakınız, bu sözü ben söylemiyorum.
Erdoğan’da söylemiyor, Başçı’da, Babacan’da…
Davutoğlu’da söylemiyor!
Hatta Kılıçdaroğlu’da, Bahçeli’de…

Bu sözü dünyanın finans sistemini yöneten ailesinin lideri söylüyor…
Biraz daha basite indirgersek; Mayer Amschel Rothschild, bir ülkedeki esas iktidarın o ülkenin para birimini, finansal sistemini kontrol edenin olduğunu söylüyor!

İşte mesele de burada başlıyor…
Doları artır yüksekten bozdur borsaya gir,
Ülkede alınan kararlar hoşuna mı gitmedi hemen finansal dinamiklerle oyna iktidarı düşür,
Faiz kazancın reel olarak negatife mi düştü faizi artır…
Hep aynı nakarat!
Ve ne yazık ki hala bunu göremeyenler var...

Erdoğan finansal kararların artık milli iradeyle verilmesini istiyor…
ABD’de temsilciler meclisinde Yellen’e yöneltilen eleştirilerin arkasında da bu var!
Yunanistan, Portekiz, İspanya ve İtalya’da bunu görerek ses yükseltmeye başlıyorlar. Ne var ki bu ülkeler bizden çok daha geç farkına varmaya başladılar bu oyunun. AB’nin sanal refahına aldandılar, borçlandılar ve şimdi sermayenin ele geçirme faaliyetiyle karşı karşıyalar.

Bizdeki belirli bir kesim halen finansal sistemin arka planını göremiyor!
Erdoğan konuştu Dolar yükseldi diyorlar ama kendilerine bunu kimlerin dedirtmeye çalıştığının farkına varamıyorlar.
Sürekli sorup duruyorlar: Faiz lobisi kim? Diye…
Cevabı aramaya gerek yok: Bir ülkenin parasının ve para arzının kontrolünü elinde tutmak isteyenler!
Bunu kim mi söylüyor?: Dünyadaki modern(?) finans sisteminin kurucusu!

Twitter: @SonerGokten

Yorumlar