YAZARLAR

Erken emeklilik hakkı annelere de tanınmalıdır…

Erkekler, askerlik borçlanması yaparken hiçbir şarta tabi tutulmazken, “kadınlarda doğum borçlanmasından önce sigortalı olma şartının” bulunması, kanunlarımızda yer alan kadın erkek “eşitsizliğinin” en güzel örneklerindendir.

Geçmişten günümüze gelindiğinde insanlığın temelini oluşturan kadın ile erkek arasındaki “eşitlik” ya da “eşitsizlik” konusu hep tartışılagelmiştir.

Kanımca bu konunun en güzel cevabı, Türk Dil Kurumu’nun “eşitlik” tanımında gizlidir.
Türk Dil Kurumu’na göre eşitlik;

“İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, “denklik”, müsavat, muadalet.” olarak geçmektedir.

Yani eşit demek; “tıpatıp aynı olma değil, denk olma” durumudur. Her iki cinsin de birbirinden üstün veya düşük tarafları bulunmaktadır. Biri bir alanda iyi iken, diğeri başka bir alanda daha iyidir. Bu birinin diğerinden daha üstün olduğu anlamına gelmemektedir. Kadın ile erkeğin eşit değil, “denk” olduğu tartışmasızdır.

Asıl tartışılması gereken konuları;
Kadına yönelik şiddet, çocuk evliliği vakaları, kadınların maruz kaldığı baskılar, kadınlara sunulan fırsatların azlığı ve “kanunlarımızca kadınlara tanınmayan bazı haklar” oluşturmalıdır.

ERKEN EMEKLİLİK HAKKI EŞİTSİZLİĞİ GİDERİLMELİDİR…

Kanunlarımızca, annelere (dolayısıyla kadınlara) tanınmayan bu haklardan bir tanesini de “doğum öncesi sigortası olmayanların SGK doğum borçlanması yapamaması” oluşturmaktadır.

Mevcut sistemde kadın çalışanların doğum borçlanması yapabilmesi için doğumdan önce sigorta tescilinin (bir gün bile) olması yeterli görünürken, doğumdan önce sigorta, bağ-kur veya kamuda tescili olmayan, kısacası sigortası olmayan kadınlar doğum borçlanması yapamamaktadır.

Erkekler, askerlik borçlanması yaparken hiçbir şarta tabi tutulmazken, “kadınlarda doğum borçlanmasından önce sigortalı olma şartının” bulunması, kanunlarımızda yer alan kadın erkek “eşitsizliğinin” en güzel örneklerindendir.

Sadece bu da değil, askerliğini ilk sigorta girişinden önce yapan erkekler askerlik borçlanması ile “belirli şartların taşınması halinde emeklilik tarihini 1 - 2 yaş daha erkene” çekebilmektedir.

Kadınlar ise sigorta girişinden sonraki doğumlarını borçlansalar bile erkeklerde olduğu gibi hiçbir suretle “emeklilik yaşını erkene çekebilme şansını da bulamamaktadır.”

KADIN MİLLETVEKİLLERİ SORUMLULUK ALMALIDIR…

Son günlerde sıkça konuşulan ve yüzbinleri ilgilendiren, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ve Staj mağdurlarının yanında bir de (çok gündeme gelemeseler de) “doğum borçlanması mağdurları” bulunmaktadır.

Sigortalılık başlangıcı, emeklilik yaşının hesaplanması, çalışanların özlük hakları dâhil tüm sosyal güvenlik hakları, ancak kanunla düzenlenebilmektedir. Özellikle emeklilik sürelerinin geri çekilmesi, çalışanlara borçlanma hakkının verilmesi gibi konularda “adres TBMM’dir.”

Kadınların doğum borçlanması ile ilgili sorununu ancak meclisteki “iktidar ve muhalefet partisi ayrımı olmaksızın sorumluluk alabilecek kadın milletvekilleri” çözebilecektir. Bu bağlamda konunun çözümü ile ilgili yapılabilecek değişiklik önerilerim ise;

-Belirli bir prim gün sayısına sahip olan kadın sigortalının, sigortalı olmadan önceki doğumlarını borçlanabilmesi, (Örneğin; 4.500 prim gün sayısını dolduranlar doğum borçlanmasından yararlanabilir)

-Sigortalı olmadan önce yapılan doğumlar için belirli bir süre borçlanma imkânı verilmesi, ( Örneğin; 600 gün borçlanma hakkı verilmesi)

-Kadınların sigortalı olmadan önce yaptığı doğumlardan sadece birinin borçlanılmasına imkân sağlanması, (Örneğin; iş hayatına başlamadan önce iki doğum yapanın, bunlardan sadece biri için borçlanma yapabilmesi)

Özetle; doğum borçlanmasından önce sigortalı olma şartının esnetilmesi veya kaldırılması yönünde yapılacak olan bir düzenleme hem “devletin kasasına para girmesine” hem “kanunlarımızda yer alan kadın erkek eşitsizliği ile ilgili bir konunun daha çözüme kavuşmasına”, hem de bu kişilerin “haklı mağduriyetlerinin giderilmesine” olanak sağlayacaktır.

Not: Soru ve görüşleriniz için iletisim@ozkantastan.com adresine mail atabilirsiniz.

SOSYAL MEDYA TAKİP
facebook.com/s.m.m.m.ozkantastan
twitter.com/ozkantastan1

Yorumlar 17 yorum