YAZARLAR

Eğitimci İbrahim Taşel’den, velilere tavsiyeler var…

Okul seçmek, çok zor bir görev ve sorumluluk…

GÜNCEL/SANATÇILAR: "Seçim kararı alınınca; "Hükümet tapusuz yapı mağduriyetinekarşı harekete geçti. 16 milyon taşınmaza Yapı Kayıt Belgesiverilmesi için düzenleme yapılıyor. 1 hafta içinde Meclis’egelecek, cüzi bir ücret karşılığı kayıt altına alınacak, kavgabitecek” Gerçekten geç kalmış bir çalışma…

Ancak, sayıları milyondeğil, 2500’ü bulan Devlet  Sanatçıları  adına  birkez daha rica ediyoruz…

Yıllardır sakıza dönen,"Sanatçıların özlük hakları" çözülsünartık…Devlette, isim değişir ama adalet/hak değişmez…Yanlışlarıdüzeltmek yenilerin görevidir.

Seçime giderken, AKParti/Hükümet ;şu iki  konuyu çözerek,  sanatta başarılıolsa  bari!;

1/Yeni YÖK; 1987'deçıkardığı 2809 http://Sy.kan.ge çici http://10.md . göresanatçılara eksik verdiği “unvan hakkını”, acilen iadeetmeli.. Zaten; kimi rahmetli oldu, kimi emekli oldu,az sayıda sanatçı kaldı. Bir yönetmeliğebakıyor...

2/ Devlet Topluluklarında veKonservatuarlarda ( TİP) çalışan sanatçıların göstergeleri6100/6400 olmalı ve ikramiyeler maaşa katılarak, ikramiyelerin 5-6ay geç ödenmesine, sanatçıların emeklilikte  madden mağdurolmasına  son verilmeli. Sadece  (TRTgibi), yönetmelik değişecek? Çok muzor?..

Veya; siyaset bu kadar mı sanattanuzak?!..

Eğitim zoriş!..

Eğitim zor iş…Torunum Elif Ada,Ekimde 4 yaşına girecek, harıl harıl okul arıyorlar. Her gün birokulu ziyaret var; yemekten-eğitime- güvenliğe-yabancı dile v.b.kadar kontrol ediyorlar.  Ücretler de birbirini tutmuyor,20-35.000 arası dolaşıyor. Her gün ana okullarında,servislerde  yaşanan rezaletleri dinliyor, okuyor,moraller  bozuluyor.

“Çocuklarameclisinde ve mescidinde daima yer ayıran Allah Resûlü (s.a.s),onlara değer vermiş, “geleceğin yetişkini” gözüyle bakmış vehaklarını korumuştur. Zira çocuk, Kur’an’ın ifadesiyle “dünyahayatının süsü” (Kehf, 18/46.), Peygamber Efendimizin diliyle de,kişinin amel defterini açık tutacak iyilik kaynağıdır. (Müslim,Vasiye, 14.) Çocuk, evin bereketi, ailenin umudu, toplumungeleceğidir. “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil ihsan et.”(Âl-i İmrân 3/38.4) diye edilen duaların cevabı, ilâhî ikramınadıdır.”(20 Nisan 2018,Cuma Hutbesi’nden)

Neden böyle bir ülkeolduk?

Neden manevi dünyamız yıkılıyor?Hepimizin Allah’a, birbirimize ve çevremize karşı sorumluluklarıvardır. En önemli sorumluluklarımızdan biri de çocuklarımıza karşıolandır. “Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır.” (Müslim,Sıyâm, 183.)

Neden, daha fazla kazanalım diye,kurallar  yıkılıyor?

Neden, çalışanlara;  mobbing,taciz, dövme, dayak v.b. artıyor?

Neden, son yıllarda çocuklar cinselistismara alet ediliyor?

Yaptırımlar mı eksik ya da uygulanmıyor mu?

Eğitim bir ülkenin olmazsaolmazı…

Bizler de,  ülkemize; “saygılı,sevgi dolu, alanında uzman, konuşmasını bilen, hitabeti yüksek, iyiçalan, güzel söyleyen gençleri yetiştirmek” için uğraşveriyoruz.

Eğitimciİbrahim Taşel,  seçim tüyoları vermiş, gelin birliktedeğerlendirelim;

N.Çakmakçı (Hürriyet/02.03.2018)köşesinde yazmış: “İbrahim Taşel, yaklaşık 40 yıllık eğitimci. TÖDER ve FinalEğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı. 450 eğitim kurumunda14 bin çalışanı ve 200 bin öğrencisi var. İstanbul Ticaret OdasıEğitim Komitesi Başkanlığı’nı da yürüten Taşel, dün neredeyse tümözel okul sektörü temsilcilerini bir arayatopladı………………" 

İbrahim Taşel’in okul arayışındaolan velilere 10 okul seçim tüyosu ise şöyle:
1) Okulun kurucularınıneğitimle ilişkisini ve kuruluş felsefesiniinceleyin.

AY: Ne kadardoğru...Eğitimcilik bir insanın içine girdi mi, para kazanmaksonradan gelir. Ben, bunu (rahmetli) eğitimci İbrahim Arıkan’dagörmüştüm. MEF Okulları ve MEF Üniversitesi böyle doğdu. Yıllardıronunla çalışan, yeğeni  Nazmi Arıkan, en iyi/başarılı dershanecilikten sonra değişimle birlikte,  FenBilimleri Kolejleri ile bu bayrağı devam ettirmekte. Bir kurum;kuruluş felsefesini bilmeyen öğretmenlerle başarıya ulaşılamaz.Öğretmen; eğitimin  bir bayrak yarışı olduğunu, para kazandığıkuruluşun en iyi olmasından kendisine ve ülkesine yarar geleceğinibilmelidir.
2) Akademik başarısınıdikkate alın.

AY: Elbette,verilen eğitimin çıktıları, mezunlarıdır. Mezunların hangi okullarıkazandığı çok önemlidir. Diyebilirsiniz ki, özel ders alanlar davar. Ancak, çevremde bazı okullarda okuyan öğrenciler, hiç ek dersalmadan, okul eğitimi ile çok başarılı üniversiteleri kazanıyorlar.Teyzemin vefatı nedeniyle Pazar günü, Orhangazi’deydim.Yandakidaireye girdik, teyzemlerin kiracısıymış, ama sağolsun oğlu gibiher şeye yetişiyormuş ev sahibi. Mesleği,  tır şoförlüğü.Akademisyen birkaç kişi ile söz açılınca, lise son sınıftaki oğludevreye girdi; sorularla, anlatımıyla, gençlerin şu andakidurumlarını, çalışmadıklarını v.b. anlattı. Biz, babasına;“maşallah, bu çocuk şimdiden karar vermiş, bundan ekmek yersin vebaşarılı bir genç olur” dedik. Bizde memnun olduk, genç ve aileside memnun oldu. Eğitim böyle bir şey, insanın içinde olacak.İçindeolmayan şeyi, isteseniz de ortaya çıkaramazsınız…
3) Spor, sanat ve kültüralanlarındaki başarısına mutlaka bakın.

AY: Yıllardırmesajım şudur: Hangi meslekte olursanız olun, sanat veya sporlauğraşmalısınız. Bu, kişiye sosyalleşmeyi, sorgulamayı,sistemleşmeyi, düzeni, birlikteliği v.b. getirir. Konserlerdesadece izleyici olmayın, alkış tutmayın. Statlarda sadece bağıranolmayın.Alana inin, kendinizi gösterin.  O nedenle; eğerkurum, bu dallara önem veriyor, okulda yetenekli öğrencilerekurslar açıyor, yarışmalara sokuyor, değerlendiriyorsa “hiçdüşünmeyiniz”  derim.
4) Yetiştirdiğiöğrencilerin kişilik gelişimini izleyin.

AY: Kişilikgelişmesi bizde çok zor olan bir şey. Bir göreve getirilinceetrafını satan, unutan/harcayan/yukarıdan bakanlar o kadar çokki!... Sözlüklerde; “kişiye, insana yakışacak tutum ve davranış.”Yazar. Yani, önce insan olacaksın ki, kişilikgelişsin!...Unutmayalım ki; “Hiçbir anne baba,çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağıştabulunmamıştır." (Tirmizî, Birr, 33; İbn Hanbel, IV,77.)

5)Öğrenciye değerler kazandırma konusundaki becerisiniaraştırın.

AY: Her ülkenin,kendine özgü değerleri vardır ve bunları istisnasız öğrenmek,kabullenmek ve saygı duymak zorundadır. Bu da öğretmenin birikimiile doğru orantılıdır.
6) Okulun fiziki yapısıve sosyal imkânlarını görün.

AY: Önemli, pasgeçmemek lazım.
7) Öğrencilerin sağlığınıilgilendiren servis, yemek, güvenlik gibi yan hizmetlerini iyisorgulayın.

AY: Okullarımızın en büyük eksiği.Kantinlerin kontrolsüzlüğü, yiyeceklerin tazeliği, temizliği,hijyenlik, dışarıdan/içeriden olabilecek her türlü olaya karşıgüvenlik, binaların yangın merdivenleri olması, tuvaletlerintemizliği v.b. çok önemli. Yönetmeliklere rağmen, maalesef olumsuzvakaları hep duyuyoruz.
8) Mezunlar Derneğimensuplarını yani okulun lobi gücünüirdeleyin.

AY: Mezunlardernekleri, okulda okuyanlarla mezunları bir araya getiren,tanıştıran, sosyal faaliyetler yapan yan kuruluşlardır. Okul AileBirlikleri, Dernek ve idare güç birliği içindeçalışmalıdır.
9) Yabancı dil eğitimihakkında iyi bilgi alın.

AY: Günümüzdeyabancı dilin önemi çok büyük. İngilizce yanında Rusça, İspanyolcave Çince’de ilerlemeler var. Ezbere dayanmayan, konuşma ve anlamayayönelik  “yabancı dil öğretimi” yapan okul tercihedilmelidir.
10) Eğitim öğretimkadrosu ve en önemlisi öğretmen kalitesinin kişilik ve bilgibirikimini mutlaka soruşturun.

AY: Okulun temeltaşlarıdır, elbette; kalite, bilgi birikimi ve kişilik aranmalıdır.Öğretmen; örnek ve  öğreten gibi olmalıdır. Devletokullarındaki öğretmenlerle, özel okullardaki öğretmenlerin farkınıgörmek bizleri üzmektedir.

SON SÖZ:Cumhurbaşkanımız doğru bir tespit yaparak; “eğitimde/sanattabaşarılı olamadık”  demektedir. Sürekli sistemle oynamaktanvazgeçilmeli,  eğitimde FİN Eğitim modeli örnekalınmalıdır.

NOT:25.İstanbul Türk Müziği Festivali devam ediyor. Cumartesi; AvcılarBarış Manço Kültür Merkezi, Pazar; Kartal Bülent Ecevit KültürMerkezi(19.30), Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi (20.00),Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'ndeyiz. (19.30)Bekliyoruz...

Yorumlar