YAZARLAR

Din eğitiminin ve imam hatip liselerinin ruhuna el-Fatiha...

Seçimler gelip geçicidir, bugün kaybedilen seçim daha sonra tekrar kazanılabilir. Ama yitip giden bir nesli geri getirmenin imkânı yoktur.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Ülkemizin İstanbul seçimlerinden dolayı AKP’nin adayı ile yatıp CHP’nin adayı ile kalktığı, televizyon ve gazete haberlerinin neredeyse tamamının İstanbul seçimiyle ilgili olduğu, sosyal medyada adeta seçim savaşları verildiği, seçimin adeta bir “beka” meselesi haline geldiği şu günlerde izninizle farklı bir konuda kalem oynatmak istiyorum.

Diyeceksiniz ki “Seçimden daha önemli ne olabilir? İstanbul, bu ülke için bir var olma veya yok olma meselesi. Bundan daha önemli bir şey olamaz.”

Ben de diyorum ki: “Seçimler gelip geçicidir, bugün kaybedilen seçim daha sonra tekrar kazanılabilir. Ama yitip giden bir nesli geri getirmenin imkânı yoktur. O yüzden gelecek nesillerimizle ilgili planlamalar ve projeler seçimden de daha başka şeylerden de çok önemlidir.”

Geçtiğimiz ay içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı yeni bir eğitim sistemi hazırladı ve bunu bir toplantıyla kamuoyuna açıkladı. Milli eğitim sistemimizi temelden değiştiren ve köklü değişiklikler getiren yeni sistem maalesef kamuoyunda yeterince tartışılamadı.

Tarih dersinin seçmeli dersler arasında olması üzerine yapılan küçük çaplı tartışma ise seçim gündemi arasında kaynayıp gitti.

Oysa sistem dediğimiz gibi eğitim sistemimizi kökten değiştiriyor.

Hani derler ya “bildiğiniz her şeyi unutun”.

İşte öyle bir şey...

Ben bir kültür adamıyım eğitimci değilim lakin son yüzyıldan beri eğitim odaklı, nesillerin ve geleceğin inşa edilmeye çalışıldığını rahatlıkla görebilecek ve sancısını yaşayabilecek düzeyde vatanının ve değerlerinin istikbalini idrak edip düşünebilen birisiyim.

Bu sütunun takipçileri hemen hatırlayacaklardır. Abdülhamit dönemindeki eğitim sürecini defaten kaleme alarak ülkem için serzenişlerimi dile getirmeye gayret etmiştim.

Gene aynı zaviyeden meseleye yaklaşarak görebildiğimi sunmaya çalışıyorum.

Eğitim sistemimizle ilgili bildiğiniz her şeyi unutun. Yepyeni bir sistem geliyor ve bu sistem her şeyi değiştiriyor. 

Dolayısıyla aslında üzerinde uzmanların uzun uzadıya tartışması, fikir teatisinde bulunması gereken, ilgili kurum ve kuruluşlarla, yetkili kişilerle bilgi alışverişinde bulunulması gereken bir durum söz konusu.

Peki bütün bunlar yapıldı mı? Bildiğim ve gördüğüm kadarıyla hayır!

Çeşitli kişiler ile istişareler perspektifinde başarabilirsem birkaç yazı dizisi olarak kaleme almaya çalışacağım yeni eğitim sistemi üzerinde sorular sormaya ve eleştiriler yöneltmeye başlamadan önce yeni sistemi kısaca tanımaya ve tanıtmaya çalışacağım. Bunun için yeni eğitim sistemini tanıtım dosyaları üzerinden okumalar ve karşılaştırma ile araştırma yaparak dersime çalışacağım.

Yeni sistemin temelinde uluslararası bir eğitim sistemi olan “Uluslararası Bakalorya (IB)” eğitim sistemi yatıyor.

Sistemin temelinde öğrencilere teorik derslerin yanında pratik uygulamalarla öğrencilerin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmeleri, yaşayarak öğrenmeleri, kendilerini sadece üniversiteye değil hayata da hazırlamaları sağlanmaya çalışılıyor.

Bu bağlamda yeni eğitim sisteminde en çok dikkat çeken husus ders saatlerinin azaltılması konusu olmuştur. Azalan derslerin yerine ise deneyime yönelik eğitim getirilmiştir. Atölye ve laboratuvar dersleri çalışmaları getirilerek alan derslerinde proje ve uygulama çalışmaları ön plana çıkarılmıştır.

Şimdi diyeceksiniz ki “Ne güzel, çocuklar ders yükünden kurtarılıyor, ezberci eğitim bitiyor, pratik uygulamalara yönlendiriliyor, proje çalışmalarıyla çocuklarımız hayatın içine katılıyor”.

Evet, yeni sistem bunları getiriyor ama yeni sistem aynı zamanda din eğitimine ve imam hatip liselerinin köküne adeta kibrit suyu döküyor.

Özellikle on yedi yıllık mevcut iktidar döneminde adeta tırnakla kazanılarak büyük mücadeleler sonucu elde edilen din eğitimindeki kazanımlar ve imam hatip liselerinin geldiği nitelik ve nicelik bu eğitim sistemi ile adeta tersyüz ediliyor.

Nasıl mı?

Bu sorunun cevabını vermeye ve yeni eğitim sistemini irdelemeye devam edeceğiz...

Bizimle kalın... 

facebook.com/msbeser

twitter.com/msbeser

instagram.com/msbeser

Yorumlar 2 yorum