YAZARLAR

Dijital Haçlı Seferleri

“Hilal’i Haç’a kurban etmeyen dijital çağın çocuklarınındır; Türkiye!” sloganı ile kitaba giriş yapıyorsunuz.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Güzel bir kitap geçti elime. Kitap dediysem henüz basılı-matbuhalde değil.

Baskı öncesi gözden geçirmem için verilen bir kitap.

Kitabın güzelliği ve ilginçliği henüz kitabın ismindezuhur etmiş; Dijital Haçlı Seferleri.

Dostlarımdan gelen bu ricayı büyük bir onur ile kabul ederekbaşladım okumaya.

Cumhurbaşkanımızın Yönetmeni Okan Özbay ve Yıldız TeknikÜniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Murat Dağıtmaç.

İki yazar tarafından kaleme alınmış bir kitap çalışması.

Yazarların kimliklerine baktığımızda zaten kitabın isminin nemesaj verdiği anlaşıyor.

Medyada Dijital Dönüşümü ilk anlatan kişiler arasındayer alan Okan Özbay, Sosyal medya ve İletişimalanında doktorasını yapmış MuratDağıtmaç.

“Hilal’i Haç’a kurban etmeyen dijital çağınçocuklarınındır; Türkiye!” sloganı ile kitaba girişyapıyorsunuz.

Haçlı seferleri zaman içerisinde farklışekillere bürünerek devam etmiş olsa da aslolan amacı her daim“batının doğuya tahakkümü” politikası ilegerçekleşmiştir.

Bin yıldır doğu hangi değeri parlatmış olsa Haçlılartahakküm gücünü kullanarak her türlü barbarlığı ve müdahaleyiyapmıştır.

Kitap içerisinde çok güzel bir vurgu var; İçindebulunduğumuz yüzyılda tüm dünya da gerçekleştirdikleri fizikiişgallerin ardından, haçlıların amaç ve gayeleri ruhlarımızınişgalidir.”

Kitap bize neye karşı ve nasıl bir çözümleme yapmamızgerektiğini anlatmaya çalışıyor.

Yatak odamıza kadar girmiş düşmana karşı yeni nesil bilgileresahip olarak savaşabileceğimiz ve dahası bu bilgilerimillileştirebileceğimizin mümkün olduğunu okuyorsunuz kitabınsatırlarında.

Dijital dönüşüm ile ruhlarımızın nasıl işgaledildiğini, kurulan yeni oyunların sonuçlarının yakın olduğugerçeği ile karşı karşıya kalıyorsunuz.

Teknoloji dünyasını ya da dijital dünyayı özelliklegençliğimizin takip ediyor olmasının tek amacı tüketim odaklımaalesef.

Ürün odaklı ve görsel odaklı takibimiz bize bilmediğimizdijital dünyanın içinde sunulmak istenen dili ve algıyıister istemez kabul ettiriyor.

Özellikle gençliğe yönelik yapılan bütün dijital ve teknolojikyeniliklerin hepsinin içeriği haçlı zihniyetinkendisini bize kabul ettirmek istediği içerikler ile bezenerekruhlarımızın işgaline sebebiyet veriyor.

Farkında olmadan kulluk ettiğimiz onca dijital ve teknolojik“İlâh ve Rabb” arasından gerçek anlamda bizi terbiye eden ve tekolan İlahı bulabilmek için Müslüman kelimesinin anlamı içerisindegezintiye çıkmayı nefsime ve sizlere öneriyorum.

Dini ve milli değerlerin maalesef dijital dünyanın dakatkısı ile dar bir alana hapsedildiğini görmekteyiz.

Ruhlarımızın işgali ile birlikte özel anlarda yaşanılası, özeldurumlarda geçerliliği olan bir olgu haline gelen değerlerimizinetkisi tamamen yok olmaya başladı.

Günümüz fotoğrafında çok net bir şekilde görülen; Türkiye'denamaz kılan, dini değerler hassasiyetine sahip olduğunu söyleyen vekendisini inançlı bireyler olarak addedenler, bu söylemlerin tamtersi bir eylem içerisindeler.

Haçlıların tahakkümü altında girmiş olduğumuz her sahadatoplum olarak dünya ve içindeki güzellikler bizim için esas gayehalini almış durumda.

Geçmişte ahlaki problem olarak addedilenler günümüzdedijital dönüşüm sayesinde normal sayılıp, hatta bir denezaket örneği olarak kabul ediliyorsa artık işgal altındayızdemektir.

Kitap istatistiki bilgi bağlamında reel manada işgal altındaolduğumuzun ispatını da yapıyor; teknolojiye vebilgiye erişim olanakları açısından, internet araçlarını ve mobilaraçları kullanma açısından dünyanın sayılı ülkeleriarasındayız!”

Bu kitabın ülkemiz gençliğine hatırı sayılır manada hizmetedeceğini düşünüyorum.

Öncelikle zikredilen işgal atında yaşamayı bırakıpsonrasında ise yeniçağın bütün ilmî-bilgi gereksinimlerinimillileştirmeliyiz!

Kitabın basıl olarak çıkmasını heyecanla bekliyor ve samimiolarak herkese tavsiye ediyorum.

Bu vesile ile kitabın yazarları olan dostlarımı tebrik ediyoryüreklerine sağlık diyorum.


Yorumlar2 yorum