YAZARLAR

Değerler, Cem Özer’in Elli Tonu, Tarık Corleone

Ülke normları çoğu zaman o toplumların gelenek, görenek ve inançları ile oluşup gelişir. Ananeler; nesilden nesile iletilip anlatılan, yaptırım gücü olan, kültürel izler....

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Ülke normları çoğu zaman o toplumların gelenek, görenek veinançları ile oluşup gelişir.

Ananeler; nesilden nesile iletilip anlatılan, yaptırım gücüolan, kültürel izler, huylar, bilgi, töreve davranışlardır.Yazılı değiller ve yasal kanuniçermezler.Baştan aşşağıya halkların kendi öz kültür veyaşam tarzından ortaya çıkmış kanun ve kurallar silsilesi.

Yaşadığımız toplumlar içerisinde binlerce yıldır devam edeninançlar, gelenek ve görenekler toplumumuzun şahsiyetini,kimliğini ve kişiliğini oluşturur.Belli başlı ölçü ve biçimlervar.Varolan bu gelenek ve görenekler ülke toplum kanunlarınınoluşturulmasında da büyük rol oynar.

Bu gelenek ve inançlar sayesinde oluşan ve gelişen ülketoplumlarında hukuk sistemi ve toplum düzeni çok doğru çalışırve ilerler.Kabul gören bu değerlere sahip milletlerin yaptıklarıticaret, ekonomi, sanat, eğitim, politika ve neredeyse hemenhemen herşey bu değerler üzerinden yürür ve şekillenip sonhalini alarak değerlendirilir.

Bir ülkeyi ülke yapan, bir devleti devlet yapan, bir insanıinsan yapan değerleridir.Bu değerler yüzlerce hatta binlerceyılda oluşur.Bu değerlerin varlığı insanın kendini tanımasıaçısından önem arz eder.Bir devletin siyasi mekanizmasıdeğerler üzerinden yahut siyasi mülahazası değerleri ölçüsündebiçimlenip istenilen şekli alır.

Anayasa kanun maddelerinde yazıldığı üzere toplumun düzeninibozmayacak, başkasının yaşam alan ögürlüğünü tehdit etmeyecekşekilde her kişinin özgürce yaşama, dilediği inanca, politikdüşünceye, istediği siyasi partiye oy verebilme özgürlüğüvar.Bireyler özgür düşüncesini ifade etme hakkına sahip.

Popüler Kültür Adına

Değerlere aykırı olmak bazen ters şeritte ilerleyip kaza yapmakgibi. Maalesef günümüz toplumlarında aykırılık özentiliğiadına reklam adına değişik söylemler ve davranışlar içindebulunanlar da var.Aykırı olmak adına bazı kendini bilmez sözdesanatçı geçinen tipler bilinene alışılagelmiş doğru olarakkabul edilmiş herşeye zıt düşmenin onları daha farklı kıldığıhissiyatı veriyor.Bazen ağızdan çıkanı kulakları duymuyor.

Cem Özer, hür ve özgür iradesi ile geçenlerde bir gazeteyeverdiği demeçte bizler için iğrenç onun için fantazi olsagerek ki o ağza bile alınmayacak lafları etti.Grinin Elli Tonufilminden etkilenen Cem,”Sevgilim başkasıyla yatabilir, bunualdatma saymam” demiş.Gündemde olmak adına, kendini pazarlamakadına, sönen şöhreti adına bu tür talihsiz açıklamalarda bulunaraktoplumumuzu meşgul etmekte.Sen bu ilişkileri istediğinseviyelerde yaşayabilirsin Cem.Lakin senin iç dünyandayaşadığın fantazilerini bizlerin gözüne sokmak zorundahissetmen garip.Bu arada cinsel seçimin ile de ilgilibir değişim halin olursa ne olur bizimle paylaşma çokmeraklası değiliz.

Bizler Türkiye’de yaşayan ya da dünyanın değişik ülkelerindeyaşayan Türk toplumları olarak vatanına ve etrafına yararlı,beşeri ilişkileri düzgün, örf ve geleneklerine sapa sağlamyapışacak, teknolojk dünyaya ayak uyduracak, bilim, ilimsahibi gençler yetiştirmeye veya yetiştirilmesine olanaklarsağlamaya çalışıyoruz.Ama toplumda bazı sanatçı kimliği adıaltında aykırılık adına ben değişik biriyim demeadına gençlerimizin bilinçaltına yerleşebilecek lüzumsuz veahlaksız yorum ve söylemlerin bizlerin kültür ve geleneklerineyakışmadığı gibi bu tür özenti söylemler bu toplumun hamuruna datersdir Cem Özer.

Hani bu toplumda yaşamıyorsun ya bil öğren istedim.

Son sözümde Yeşilçamın eski komedyeni Tarık AkanBey’e.Geçenlerde Tarık Akan hiç sevmek zorunda olmadığı lakinTürk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanına, Cumhurun Reis’ine,Türkiye Cumhuriyeti’nin seçimle ve çoğunluğun demokratiközgürce seçtiği liderine resmen meydan okurcasına sanatçıkimliğine yakışmayan sözlerde bulundu.”Erdoğan gittiğindeçocukları ve yakınları çok acı çekecek, hesapları sorulacak”diye.Çok komik bir laf etmiş.Bu hangi filminizden Tarık Bey.Kendinizi Baba filminden Sollozzo’yu öldüren Michael Corleonefalan mı sandınız?Halbuki bu film komedi değil tam aksinemafya çatışmasını anlatan bir filmdir.Siz eski günlerdekaldığınız için hatırlatmakta fayda var,yeni Türkiye’de artıkinsansız hava araçları üretiliyor sizin o kadar havalanmanıza gerekkalmadı artık az aşşağıya inin vesselam.

Yorumlar