YAZARLAR

Darbeler ülkesinden seçimler ülkesine…

“Her 10 yılda 1 Darbe” oyununu bozmuş olabiliriz ama “Her Yıl 1 Seçim” anlayışına teslim-i silah edebiliriz.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Ülkemiz uzunca bir süre darbelerle birlikte yaşadı. Hatta“10 Yılda 1 Darbe” gibi meşhur bir söz ve beklentioluşmuştu. Şimdi Rabbimize hamd-ü senalar olsun ki 15Temmuz itibari ile o dönem bir daha açılmamak üzerekapandı.

Ancak şimdi de adeta bir seçimler ülkesi halinegeldik.

Bir zamanlar ülkeye darbeler yoluyla bir şeylerdayatmak isteyenler şimdi gerçekleştirilmesi gereken süreçlerininşası için gerekesinim duyulan seçimleriyumuşak karın olarak değerlendirerek niyetleriniaşikâr ediyor ve bu süreci bir fırsat aracı olarakgörüyorlar.

Kamuoyunun gündemini son günlerde bedelliaskerlik yasası ile ayrıntılar meşgul ediyor.

Bilindiği üzere bedelli askerlik konusu yeni bir konu değil.Yıllardır bu konuda propaganda yapılarak bedelli askerlik yasasınınçıkarılması için siyasiler üzerinde baskı kurulmayaçalışılıyor.

Bazı kesimler ve sözüm ona haber mecraları her türlü sürecibulandırmak niyetinde oldukları için bu sürece deaynı düşünce ve izanla yaklaşıyor ve “ne kadar vursakkardır” düşmanlığıyla yaklaşıyorlar.

Uzunca bir zamandır tüm baskı ve isteklere rağmen bedelliaskerlik konusunda bir sonuç alınamamıştı.

Ta ki son yapılan 24 Haziran seçimlerine kadar.Seçimleri fırsat bilen bedelli askerlik taraftarları yine siyasilerüzerinden arzularını dile getirdiler. 

Seçimlerden önce seçmenlere verilen sözler bugün yerinegetiriliyor.

Bu köşenin takipçileri hatırlayacaklardır, bedelli askerlikkonusunda görüşlerim olumsuzdu ve hep “bedelli değilbedenli askerlik” yapılması noktasında görüşlerimi dilegetirmiştim. Ancak bugün amacım bedelli askerlik konusunu tartışmakdeğil.

Bazı kesimlerin seçimleri fırsat bilerek normalzamanlarda yaptıramayacakları işleri siyasilerüzerinde baskı aracı olarak kullanıp isteklerini yaptırmalarınınyanlışlıklarına değinmek istiyorum.

Seçimler, demokrasinin bir gereği olarak yapılır, amaçdaha iyi, daha düzenli, daha güçlü bir yönetim mekanizmasınakavuşmaktır.

Bu özellikleri yerine getirecek siyasi partiyi eğergünlük politikalar üzerinden değil de uzunvadeli hükumet programları üzerinden seçersek güçlüyönetime ve güçlü ülkeye kavuşmuş oluruz.

Ancak seçimleri bir fırsat bilip siyasiler üzerinde“oyum falanca işi yapacak olan partiye” şeklindebir baskı oluşturursak partileri ve ülkeyi günlük vekişisel çıkarlarımıza alet etmiş oluruz.

Bugünü belki kurtarırız ama ülke ve toplum buuygulamalardan zarar görecektir.

Endişem önümüzdeki yerel seçimlerin aynı fırsatçıinsanlara kurban edilmesidir. Zira fert planındadaha fazla ve daha kolay kişisel çıkarlar adınasesin yükseltilebileceği bir dönem.

Seçimi fırsat bilen çıkarcıların isteklerikarşısında oy pazarlığı yapmaları önce yerel yönetimmekanizmasına sonra da ülkeye zararverecektir.

Bundan kurtulmanın en iyi ve kestirme yolutoplumun bilinçlenmesidir-bilinçlendirilmesidir. Daha sonra dasiyasetçilerin bu ucuz oy pazarlıklarına pabuç bırakmamalarıgerekmektedir.     

Eğer seçimlerin bir rant kapısı haline dönüşmesine izin verirsekbir zamanlar darbelerin ülkemize veremediğizararları veririz.

Ve eğer buna yol açarsak her yıl seçimin yapıldığı bir ülkehaline dönebiliriz. “Her 10 yılda 1 Darbe” oyununu bozmuşolabiliriz ama “Her Yıl 1 Seçim” anlayışına teslim-i silahedebiliriz.

Bedelli askerlik arzu edenlerin seçimler vasıtasıyla buarzularına ulaşmış olmalarını, başka bir kesimi de beklenti içinesoktu ister istemez.

Seçimlerin hemen öncesinde “Emeklilikte YaşaTakılanlar” ile ilgili bir yasa tasarısı verilmişti.Bedelli askerlik isteyenlerden sonra bu kesimin de bir beklentiiçine girmesi normal.

Zira dediğimiz gibi seçimler toplumun beklenti ve talepmelekelerini otomatik olarak devreye sokuyor.

Zikrettiğimiz üzere toplum bilinçlendirilmezse seçimsüreçleri ülkeyi sürekli darbe zeminine sürükleyerekkirli emellerini hayata geçirmek isteyenlere fırsatzemini olarak gözükecektir.

SOSYAL MEDYATAKİP 

twitter.com/msbeser

facebook.com/msbeser
Yorumlar5 yorum