YAZARLAR

Çin’in İpek Yolu Projesi ile biz de büyük oynayacağız!..

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen 5 ülkenin liderlerinin de hazır bulunduğu Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı öyle bildik demiryolu önümüzdeki 100 yılın dünya ticaret hacmini elinde bulunduracak.

Cennet CANKILIÇcennet@internethaber.com

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ilegerçekleştirilen 5 ülkenin liderlerinin de hazır bulunduğuBakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı öyle bildik demiryolu  hatlarından değil, önümüzdeki100 yılın dünya ticaret hacmini elinde bulunduracak büyük birkapasiteye sahip.

Tam anlamıyla asrın projesi. 

Çünkü, bir ay önce Çin’e gerçekleştirdiğimiz gezideÇin yetkilileri bu projeden aynen böyle bahsetmişler ve Türkiye’ninmerkez olarak yer aldığı tarihi İpek Yolu güzergahınınyeniden  küreselticaretin yolu haline getirilmesinde Londra-Pekinarasındaki kesintisiz demiryolu hattının devreye girmesiyle gerçekleşeceğinisöylemişlerdi.

Bir Kuşak bir yol projesi” kapsamında BasınYayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün organizasyonunda Türkiye’den9 gazeteci Çin’in endüstriyel devrimini yerinde görmek üzere Çin Büyükelçiliği’nindaveti ile bu ülkeye gittik. Dünyanın ticaret merkezi haline gelenÇin’in en büyük hayali tarihi ipek yolu güzergahını yenidencanlandırmak ve böylelikle Asya üzerinden Avrupa ve Afrika’yaaçılmak. Dünyanın önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek ve küreselekonomiye yeni yön verecek bu “bir kuşak bir yol projesi”demiryolu esaslı olup, kara ve deniz yolu ile Asya, Avrupa, Afrikahattı üzerindeki 65 ülkeyi birbirine ticari ve siyasi olarakbağlamayı amaçlıyor.

                                  ******                      ******                          ******

İşte, önceki gün gerçekleştirilenBakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi bu kesintisiz hattınmerkezinde en önemli ayağı oluşturuyor.

Böylelikle;

Avrupa’da bir taraftan Manş Tüneli ile İngiltere’ninbaşkenti Londra İtalya bağlantısını, diğer taraftan Afrika’nın kapısını açanİspanya’nın başkenti Madrid’i, Fransa bağlantısı ile çatal olarakkapsayan, oradan Balkanlara ve Trakya’ya oradan  Avrupa ile Asya bağlantısınıgeçtiğimiz yıl açılışı yapılan Marmaray Projesi ile  bağlayan kesintisiz ulaşımhattı, önceki gün de açılışı yapılan Kars üzerinden Tiflis,Bakübağlantısının devreye girmesiyle Türkmenistan, Özbekistan veKazakistan üzerinden Çin topraklarına, oradan da Büyük Okyanuskıyısındaki Başkent Pekin’e uzanıyor.

Londra-Pekin arasındaki hattın toplam uzunluğu 8 binkm’yi buluyor. Çin kara ulaşımında demiryolu ağını önemsiyor. Buhattın devreye girmesiyle Çin’in daha önce Rusya üzerindengerçekleştirdiği Londra hattı büyük ölçüde devre dışı kalacak.Çünkü bu yeni hat, hem mesafeyi 7 bin km daha azaltırken, hem desüreyi 18 günden ortalama 14 güne çekiyor.

Ayrıca yolcu ve kuru yük kapasitesini de arttırıyor.Sadece Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile  1 milyon yolcu ve 6.5 milyonton  yük taşımasıyapılırken, 2034’de aynı hat üzerinde kapasite arttırımınagidilerek 3 milyon yolcu ile  17 milyon ton yüktaşımacılığı yapılacak. 

Hattın tamamı yani Londra-Pekindemiryolunda sadece Çin üzerinden Avrupa’ya  giden yük miktarı ne kadarderseniz, tam 240 milyon ton. Bu rakam bile Çin’in küresel ekonomiyi avucundatuttuğunun en önemli göstergesi ve rakamın büyüklüğü de Çin’intarihi İpek Yolu Projesi’ni ne kadar önemsediğini gözler önüneseriyor.

                       ******                        ******                     ******

Türkiye  için de bu yolun açtığıticaret hacminden yılda 1  milyar dolar kazanacakolmasının yanısıra, hem Türki cumhuriyetleri iledoğrudan ticaretini genişletmesi, hem de Çin’e uzanması  ayrıca önem taşıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Çin’in küresel gücünü iyi okuduğuiçin  bir ay öncebu ülke ile ilişkilerini dostluk düzeyinde tutmak amacıyla ki,Çin’de Türkiye’yi ekonomik ilişki yanısıra siyasi ve kültürel anlamda da yanındagörmek istiyor, temsil anlamında büyük  bir değişime imza attı. FETÖdestekçileri olduğu belirlenen Şangay Baş konsolosluğundan 11kişinin bağlantısı kesilirken, büyükelçiyi görevden alarak yerineyeni atama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’le ilişkileri bundansonra Beştepe düzeyinde götürmek amacıyla  Başdanışmanı Abdülkadir EminÖnen’i Pekin’e büyükelçi olarak atadı.

İki ülke arasındaki ilişkiler bundan sonra daha eminellerde diyebiliriz…

Yorumlar6 yorum