YAZARLAR

Çalışan gazeteciler günü

Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü... Basın özgürlüğünün en önemli şartlarından birisi de basın çalışanlarının ekonomik ve sosyal güvenceleridir. Meslekleri ile geçinebilmek, hayatlarını sürdürebilmek imkânı içinde olmaları lazımdır.

Prof. Dr. Zakir Avşarzakiravsar@internethaber.com

Ocak ayının 10. günü “çalışan gazeteciler günü” olarak kutlanır.
Çalışan Gazeteciler Günü denmesinin önemli bir nedeni var. 1961 yılında 10 Ocak günü Resmi Gazete’de yayınlanan kanun ile basın çalışanlarının bazı hakları yasal güvenceye kavuşmuştur. Şimdi ''212 sayılı yasa'' olarak bilinen düzenleme, iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyordu. Dolayısıyla, basın mensupları kendi hayatlarında bir dönüşüm ve değişim sağlayan güne önem vermiş ve “bayram” olarak kutlamaya başlamışlardır.

Basın demokrasilerde olmazsa olmazdır. Demokrasilerin var olabilmesi için eleştiren, araştıran, yazan, söyleyen, aktaran, anlatan bir yapıya hep ihtiyaç vardır. Bu yapı olmadığı veya tıkandığı zaman demokrasiden ya bahsedemeyiz veya sıkıntıdadır.

Basın özgürlüğünün en önemli şartlarından birisi de basın çalışanlarının ekonomik ve sosyal güvenceleridir. Meslekleri ile geçinebilmek, hayatlarını sürdürebilmek imkânı içinde olmaları lazımdır.

Gazetecinin, mesleği dışında gelir ve geçim kapısı arama ihtiyacı içinde olması hayra alamet, normal değildir. Gazeteciyi iş takipçisi, ihaleci, şantajcı mevkiinde kimse bırakamaz. Yine aynı şekilde gazeteciyi hiç kimse mesleki faaliyetlerinden uzak tutmak için ekonomik ve sosyal baskı altına alamaz.

Mesleğin devam edebilmesi, gazetecilerin var olabilmesi için devletlerin ve hükümetlerin de almaları gereken tedbirler bulunmaktadır.
Tüm dünyada artık mecra çeşitlenmesi yaşanmaktadır. İnternete erişim hakkı yeni nesil insan hakları arasında tanımlanmaktadır. Devletlerin ülkelerinde internet altyapısı oluşturmak ve eşit bir şekilde kullanıma sunmak gibi görevleri bulunmaktadır. Keza internet altyapısının ve kullanımdan kaynaklanan güvenliğin sağlanması da devletlerin görevleri arasındadır.

Bunun dışında internet artık en önemli medya mecraı haline gelmiştir. İnternet gazeteciliği diye büyük bir alan doğmuştur. Geleneksel medya da varlığını ancak internet gazeteciliği ile birlikte sürdürebilmektedir. Devletlerin şimdi internet gazeteciliği konusunda her türlü tedbiri almaları, internet gazetecilerinin ekonomik ve sosyal haklarını da yine kanuni güvenceler altına almaları lazımdır.

Bu alana ilişkin düzenlemeler ne yazık ki yetersiz ve internet medyasının beklentilerinin altındadır.

Ülkemizde internet medyasının çok saygın ve önemli bir yeri oluşmuştur. İnternet medyasının temsilcilerinin meslekleri ile ilgili dilek ve önerileri dikkate alınmalıdır.

Çok seslilik için, toplumun tüm kesimlerinin kendilerini ifade zemini bulabilmeleri için mühim bir yol olan internet medyasının teşviki lazımdır.
Özellikle kamusal ilan ve reklamların dağıtımında internet medyasının da gözetilmesi gazetecilik mesleği ve çalışan gazetecilerin var olabilmesi için gereklidir.

Tüm değerli gazetecilerin “Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyorum. Özgür ve güçlü medya için ekonomik ve sosyal hakların vazgeçilmezliğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Yorumlar