YAZARLAR

Çalışan gazeteciler günü

Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü... Basın özgürlüğünün en önemli şartlarından birisi de basın çalışanlarının ekonomik ve sosyal güvenceleridir. Meslekleri ile geçinebilmek, hayatlarını sürdürebilmek imkânı içinde olmaları lazımdır.

Prof. Dr. Zakir Avşarzakiravsar@internethaber.com

Ocak ayının 10. günü “çalışan gazeteciler günü” olarakkutlanır.
Çalışan Gazeteciler Günü denmesinin önemli bir nedeni var. 1961yılında 10 Ocak günü Resmi Gazete’de yayınlanan kanun ile basınçalışanlarının bazı hakları yasal güvenceye kavuşmuştur. Şimdi''212 sayılı yasa'' olarak bilinen düzenleme, iş sözleşmelerininyazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarınınyazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyenhükümleri içeriyordu. Dolayısıyla, basın mensupları kendihayatlarında bir dönüşüm ve değişim sağlayan güne önem vermiş ve“bayram” olarak kutlamaya başlamışlardır.

Basın demokrasilerde olmazsa olmazdır. Demokrasilerin varolabilmesi için eleştiren, araştıran, yazan, söyleyen, aktaran,anlatan bir yapıya hep ihtiyaç vardır. Bu yapı olmadığı veyatıkandığı zaman demokrasiden ya bahsedemeyiz veya sıkıntıdadır.

Basın özgürlüğünün en önemli şartlarından birisi de basınçalışanlarının ekonomik ve sosyal güvenceleridir. Meslekleri ilegeçinebilmek, hayatlarını sürdürebilmek imkânı içinde olmalarılazımdır.

Gazetecinin, mesleği dışında gelir ve geçim kapısı aramaihtiyacı içinde olması hayra alamet, normal değildir. Gazeteciyi iştakipçisi, ihaleci, şantajcı mevkiinde kimse bırakamaz. Yine aynışekilde gazeteciyi hiç kimse mesleki faaliyetlerinden uzak tutmakiçin ekonomik ve sosyal baskı altına alamaz.

Mesleğin devam edebilmesi, gazetecilerin var olabilmesi içindevletlerin ve hükümetlerin de almaları gereken tedbirlerbulunmaktadır.
Tüm dünyada artık mecra çeşitlenmesi yaşanmaktadır. İnterneteerişim hakkı yeni nesil insan hakları arasında tanımlanmaktadır.Devletlerin ülkelerinde internet altyapısı oluşturmak ve eşit birşekilde kullanıma sunmak gibi görevleri bulunmaktadır. Kezainternet altyapısının ve kullanımdan kaynaklanan güvenliğinsağlanması da devletlerin görevleri arasındadır.

Bunun dışında internet artık en önemli medya mecraı halinegelmiştir. İnternet gazeteciliği diye büyük bir alan doğmuştur.Geleneksel medya da varlığını ancak internet gazeteciliği ilebirlikte sürdürebilmektedir. Devletlerin şimdi internetgazeteciliği konusunda her türlü tedbiri almaları, internetgazetecilerinin ekonomik ve sosyal haklarını da yine kanunigüvenceler altına almaları lazımdır.

Bu alana ilişkin düzenlemeler ne yazık ki yetersiz ve internetmedyasının beklentilerinin altındadır.

Ülkemizde internet medyasının çok saygın ve önemli bir yerioluşmuştur. İnternet medyasının temsilcilerinin meslekleri ileilgili dilek ve önerileri dikkate alınmalıdır.

Çok seslilik için, toplumun tüm kesimlerinin kendilerini ifadezemini bulabilmeleri için mühim bir yol olan internet medyasınınteşviki lazımdır.
Özellikle kamusal ilan ve reklamların dağıtımında internetmedyasının da gözetilmesi gazetecilik mesleği ve çalışangazetecilerin var olabilmesi için gereklidir.

Tüm değerli gazetecilerin “Çalışan Gazeteciler Günü”nükutluyorum. Özgür ve güçlü medya için ekonomik ve sosyal haklarınvazgeçilmezliğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Yorumlar