YAZARLAR

Büyük İskender'den ahbap çavuş ilişkisine

Liderle birlikte devam etme cesareti, aklı ve gücü kalmayanlar liderin yok olmasını isterler.

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Liderle birlikte devam etme cesareti, aklı ve gücü kalmayanlar liderin yok olmasını isterler.

"İskender'i biz öldürdük. Neden öldürdük biliyor musun? Çünkü onunla yürüyecek gücümüz yoktu ve cesaretimiz kalmamıştı" diyen Büyük İskender'in en yakınındaki adamı adeta ders verir nitelikte ki tarihe kazınmış o anlamlı, derin ve manidar cümleleri sarfetmişti...

M.Ö. 356 yılında Makedonya’nın küçük bir şehri olan Pella’da dünyaya gelen Büyük İskender Makedonya kralı ikinci Filip’in oğlu…Büyük İskender, çocuk yaşlarından itibaren savaş eğitimi almaya başlamış, Aristo’dan da ders almıştı...

Babasının katledilmesinin hemen ardından krallığını ilan edip tahta çıktı. 20 yaşında tahta geçen İskender, 22 yaşında yeryüzünü hakimiyeti altına almak için Asya seferine çıktı...

İskender, küçük Asya diye adlandırılan Anadolu’ya girdi. Yunan kentlerini Persler’den kurtardı. Şam üzerinden Mısır’a girdi. İskenderiye’yi inşa etti. Pers Kralı 3. Darius’u yenilgiye uğrattı. Akabinde Güney Asya’ya yönelerek Hindistan’a girdi ve  fillerle desteklenen Hint ordusunu yenilgiye uğrattı.

Sadece “fethetmek için yaratıldığına” inanan Büyük İskender, Asya seferi öncesi, komutanlarına hitaben günümüzün siyasi ve bürokratların da iyi anlaması gereken şu konuşmayı yaptı; “Beyler, görüyorum ki sizi yeni bir sefere sürüklediğimde, beni eskiden sahip olduğunuz o ruh hali ile takip etmiyorsunuz. Sizinle bir karara varalım diye toplanmamızı istedim. Benim kararıma uyup ilerleyecek miyiz, yoksa sizinkine kulak verip geri mi döneceğiz? Şu ana kadar gösterdiğiniz çabalarla ilgili ya da komutanınız olarak benim hakkımda şikayetleriniz varsa, söyleyecek bir şeyim yok" der ve adamlarının isyan ederek daha ileri gitmek istememeleri üzerine Makedonya’ya dönmek üzere yola çıkar.

Devam,

Türk vatandaşları geçtiğimiz hafta sonu yurt içi yurt dışı dahil olmak üzere 58 milyon kişi sandığa gitti. 18 maddeyi oyladı. Yüzde 51'le Türkiye yeni sisteme evet dedi...

Referandum seçim sonuçları iyi okunmalı. Alınacak bir sürü ders, çıkartılacak bir sürü anlam var...100 yıl sonra yakalanan bu fırsatı Türkiye iyi değerlendirmeli. Çürümüş 3. Dünya geleneklerini geride bırakmalı. Bu seçim bir milat olmalı...

Devlet kurumları arasında koordine sağlanmalı…

İş takibi yapabilmek için siyasetin gücünü kullanan siyasilere, bürokratlara yol verilmemeli. Halkın ve işverenlerin işlerini zorlaştıran belediyecilik anlayışına son verilmeli. Kraldan çok kralcılık dönemi bitmeli.

Devleti milletinden koruyan değil, devletin milletini koruyan kollayan bir anlayışa sahip olması. Düzeni kuracak ya da yönetecek şahısların tek amacı ülke ve millet çıkarını gözetmesi, gerekli atılımların acilen daha hızlı bir biçimde yapılması ya da yapılandırılması.

Hassas olan devlet işleyiş konularına atanacak kişilerin meselelere vakıf ve o kalibrede olmaları.

Ahbap çavuş ilişki ağı…

Siyaset kurumlarına ve topluma faydası olacak vizyon, akıl ve cesaret sahiplerinin önünün kesilmesi için çok sık bir biçimde ahbap çavuş ilişki ağına başvurulmakta.

Toplum ve siyaset içinde ahbap çavuş ilişkilerinin yarattığı olumsuzluklar çok baş ağrıtıyor. Ahbap çavuş ilişkisi siyasetimizin tam göbeğine ur gibi çöreklenmiş, bu kültür yozlaşmasını kullanan üç beş kişinin elinde devlet işleyiş mekanizması da oyuncak olmuş.

Karşılıklı menfaatleri gözeterek gelişen ilişki biçimi olarak belirtilen ahbap çavuş kültürü;  içinde şark kurnazlığını, çıkarcılığı, çıkar sonrası vefasızlığı ve samimiyet yozlaşmasını dahi barındırır. Birey olmakta zorlanan şahısların; hemşericilik, particilik, bölgecilik, mezhepçilik gibi ortak paydalardan değer nemalanmasıdır ahbap çavuş kültürü.

Maalesef ahbap çavuş kültüründe gerçek anlamda ne tür yetenek ve başarıya sahip olduğunuz değil kimleri ya da kimlerden olduğunuz daha önemli.

Ahbap çavuş ilişkileri meşru bir çerçeve dahilinde kaynaşma, tanışma gibi meselelerde faydalıdır. Gel gör ki  bizim toplum nezdinde Amerika Birleşik Devletlerinde bile yaşasanız ahbap çavuş kültürüne tabisiniz. Kim, neyi, nasıl  yaptığınız önemli değil, önemli olan Ankara'da kimi tanıdığınız ya da kimin yeğeni olduğunuz size katma değer katıyor.

Şahıslar bu kültürle kuralları çiğnediğinde haklıyla haksız yer değiştiriyor. Ahbap çavuş ilişkilerini aşamadığımızdan dolayı toplum içinde sağlıklı oluşumlar meydana gelmiyor. Ayrışmalar ve kavgalar birbiri ardı izliyor.

Neticede ahbap çavuş ilişkileri ile yol alınmamalı ve büyük liderlerin kendileriyle birlikte yürüyecek cesur, akıllı ve güçlü takım arkadaşlarının olması önemli.

Yorumlar 3 yorum