BIST 11.090
DOLAR 32,83
EURO 35,66
ALTIN 2.538,81
HABER /  GÜNCEL

Bozdağ talimat verdi! Artık 15 güne çıkarılıyor

Adalet Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısına göre, hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içinde yapılması gereken temyiz isteminde bulunma süresi, 15 güne çıkarılacak.

Abone ol

Adalet Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı taslağının yasalaşmasıyla istinaf mahkemelerinde ihtisaslaşmanın sağlanması, yargılamaların kısa sürede tamamlanması amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla hazırlanan, kamuoyunda "İstinaf" olarak bilinen Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin daha etkin çalışmalarının sağlanması amacıyla çeşitli düzenlemeleri içeren kanun tasarısı taslağı tamamlandı.

İŞ BÖLÜMÜNÜ BELİRLEME YETKİSİ HSYK'YA GEÇECEK

Başbakanlığa gönderilen taslağın yasalaşmasıyla, tüm ceza ve hukuk dairelerinin başkanlarının katılımıyla toplanan Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu'nun tekil yapısına son verilecek.Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu ile  Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu ayrı ayrı oluşturulacak.İhtisaslaşmanın sağlanması, mahkemelerdeki iş birikiminin önlenmesi  amacıyla Bölge Adliye Mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin aralarındaki iş bölümünü belirleme yetkisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) geçecek.

Ek görevler verilecek Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, kendisine doğrudan bağlı olarak görev yapanlar hakkında disiplin cezası uygulama yetkisine sahip olacak. Başkanlar Kurulu'nun görevleri arasındaki hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hallerde ilgisine göre diğer dairelerden üye görevlendirme görevi Bölge İdare Mahkemesi Başkanının görevleri arasına alınacak.

DANIŞTAY MODELİ

Danıştayda olduğu gibi, uyuşmazlığın konusunun iki dairenin görevine  girmesi halinde davanın, ilgili dairenin isteği üzerine, bu dairelerin birlikte  yapacağı toplantıda karara bağlanabilmesi sağlanacak. Böylece, uyuşmazlıkların en  doğru şekilde çözümlenmesi amaçlanacak. Bölge İdare Mahkemelerinin istinaf mahkemesi olarak yapılandırılmış  olması nedeniyle, bilgi ve belgelerin istenmesine ve ek süre verilmesine ilişkin  ara kararlar, idare ve vergi mahkemelerinde olduğu gibi daire başkanı veya  üyelerden biri tarafından alınacak. Bu düzenlemeyle, davaların daha kısa sürede  çözümlenmesi sağlanacak. Yürütmenin durdurulması kararlarına yapılan itirazları inceleyen  itiraz mercileri, eksik bilgi ve belge bulunması halinde dosyayı mahkemesine  gönderebilecek.

15 GÜNE ÇIKIYOR 

Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edileceği gerekçesiyle Bölge  Adliye Mahkemesi ceza dairesinde yapılacak duruşmada, ilk derece mahkemesinin  gerekçeli hükmü, ilk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren  tutanaklar, keşif tutanakları ve bilirkişi raporunun okunması zorunluluğu  kaldırılacak. Söz konusu evrakların anlatılması yükümlülüğü getirilecek. Hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içinde yapılması gereken temyiz  isteminde bulunma süresi tarafların temyiz haklarını daha etkin kullanabilmeleri  amacıyla 15 güne çıkarılacak.

Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikte olan  kararlarındaki olası hukuka aykırılıkların giderilebilmesi amacıyla CMK'da  değişiklik yapılacak. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, kararı  veren ceza dairesine 30 gün içinde itiraz edebilme imkanı tanınacak. Sanık lehine  yapılan itirazlarda ise süre koşulu aranmayacak. Daire, mümkün olan en kısa  sürede itirazı inceleyerek yerinde görürse kararını düzeltecek, aksi halde itiraz  kesin olarak reddedilecek.