YAZARLAR

Biz Sizi İyi Tanıyoruz!

Kimi sözde tiyatrocu, kimi sözde hoca, kimi sözde sanatçı, kimi sözde….

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Cumhurbaşkanımız hem İbn Haldun Üniversitesi açılışında yaptığıkonuşma da hem de yeniden evine döndüğü Ak Parti Kongresinde bircümle kullandı.

Bizsiziiyitanırız

Üniversite açılışında zikretmiş olduğu sözü gavurAvrupa için, kongrede söylediği nidayı ise 28 Şubatsürecine damga vurmuş tıyneti bozuk hainlere söyledi.

Mehmetçiğin yemin törenine örtülü annelerin alınmadığı, İmamHatip Okullarına kıskacın ve Kur'an Kurslarına yönelik baskınınyaşandığı, ikna odalarında İslam'ın simgesi ve kimliği olanbaşörtüsüne zulmün yapıldığı, dini sohbet yapıldığı için gözaltınaalınanların olduğu, kamuda İslami kimliğinden dolayı memuriyettensürgüne gönderilmelerin, atılmaların yaşandığı zamanlar…

Bu zihniyet 28 Şubat sürecinden sonra FETÖ alçaklarınıbeslediler ve nerdeyse her bir köşe hainlerle doldu.

İslam neşet ettiğinde beri Ebu Cehiller'in ve Velid BinMuğire'nin askerleri ile savaş halindeyiz.

Sadece görünümleri ve modelleri farklı o kadar.

Toplum içerisinde çağımızın en güçlü askerleri olmaya adaylar.Ya da birileri eliyle beslenip, güçlendirilip üzerimizesalınıyorlar.

İşin en tehlikeli yanıysa bu düşmanın Müslüman kisvesi altındaolmaları, dolayısıyla yapılanların İslam'a ve Müslümanlara zararveriyor oluşu.

Ebu Cehil ve Muğire'nin misyonuna baktığımızda günümüzle nekadar benzerlik arz ettiği manidar.

Kanaat önderi pozisyonunda olup bilgi seviyeleri itibariyle deçevrelerini dizayn edip yönlendirebiliyor olmaları önemli birnokta!

Kimi sözde tiyatrocu, kimi sözde hoca, kimi sözde sanatçı, kimisözde….

Kalplerindekiarızahakikatekarşıkörvesağırettiğindendolayıomurgasızlar.

Birçuvalpirinciniçindekibeyaztaştırasıltehlikeliolan!

Günümüzde bu beyaz taşlardan içimizde o kadar çok var ki onlarıtanımadan mücadele etmek başarısızlıkla sonuçlanabilir.

Nesilleri tahrip eden, zalim, saldırgan, günahı süslü gösteren,hak yiyen, yaratıldıklarının ve bir gün öleceklerinin unutkanlığıile bizlerle dost olmaya çalışıyorlar.

Gizli hesaplar nedeniyle, bayrak ve millet sevdalısı, ümmet vedin sevdalısı gibi görünüp zemin oluştuğunda! hiç düşünmeden haramıbile helale çeviren sütü bozukları yetiştiriyorlar!

Müşriklere karşı güler yüzlü, tatlı dilli, hoş tavırlı olupMüslüman kardeşine karşı sırf kendisini ve ideolojisini kabuletmiyor diye mahreme, değere, peygambere bile savaş açmaktan beridurmayan FETÖ alçaklarına şahit olduk!

Davranış ve usulleri İslam hâkimiyetine ve emirlerine zıthareket ederken, İslam'ın sadece kendilerinin olduğunu iddia ederekMüslümanları çok rahat şehit eden Muğirenin askerleri.

Bizsiziiyitanırız!”

Ebu Cehilleri, Velid Bin Muğireleri zamanında içimize sokupkimimizi kapitalizme, kimimizi sosyalizme angaje edenler kimlerse;kavmiyetçilik, bölgecilik, cemaatçilik çığırtkanlığı vedayatmasıyla muvazzaf askerlerini sokanlar aynı güruhtur.

Diyebiliriz ki Emperyalistlerin kurmak istediği hâkimiyet bizimiçimizdekilerin kimliklerini değiştirerek ve görevler vererek,jeopolitik konum açısından bakıldığında 180 yıldır coğrafyanın enetkili topraklarını ele geçirmeye çalışıyorlar.

Müslüman,azMüslüman,kültürelMüslüman,ılımlıMüslüman,cemaatçiMüslümanmodellerioluşturarakMüslümanlararasınaduvarlarördüler.

Nasıl dini yaşayacağımızı, nasıl ticaret yapacağımızı, nasılsiyaset yapacağımızı, nasıl cemaat olacağımızı belirleyen güç,Muğire kumandasını oynatması yeterli oluyor.

Eğitim, askeri, iktisâdi ve sınaî bakımdan içten ve dıştankuşatma altında tutmaya çalışıyorlar.

Müslümanın nefesini, can damarını, evini, mahremini hattakalbinin sesini bile duyabilmek için en üst düzeyde tecessüsmekanizmalarını gerçekleştirmek üzere hareket halindeler.

Başarılı ve planlı bir şekilde Müslümanların gerekli olandayanışmayı gerçekleştirmeleri şart.

Birlikte dirilişimizi gerçekleştirebilmek için akımlar olarak,siyasî olarak, ticarî olarak bir olmalıyız.

Bir ve diri olunması durumunda Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya veiçerdekilere karşı nasıl hareket edilmesi gerektiğini her attığıadımda net bir şekilde gösteriyor.

Erdoğan bizsiziiyitanırız derken kenetlenmişbirmilletartıkoyunlarınızavealçaklığınızaboyueğmeyecektir diyerek hepimize bir mesajiletiyor.

Bizde bu mesajı alıyor içimizdeki hainlere ve gavur Avrupa’yadiyoruz ki;

Bizsiziiyitanıyoruz!”


Yorumlar5 yorum