YAZARLAR

Biz kimiz

Devletin varlığı, can ve mal güvenliği demek... Devletimizin bekası önemli. Devlet kavramının ortadan kalkmasının kimseye fayda sağlamayacağı gibi, aksine böyle bir durumda güvenli ortamın ortadan kalkacağı...

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Devletin varlığı, can ve mal güvenliği demek... Devletimizinbekası önemli. Devlet kavramının ortadan kalkmasının kimseye faydasağlamayacağı gibi, aksine böyle bir durumda güvenli ortamınortadan kalkacağı ve hiç bir bireyin zenginliğinin de önemikalmayacağı anlamına gelir. Ekonomide sorunlu günler yaşıyoruz...Sıkıntıyı daha çok dış etkenler tetikledi ki, bunu kendiaçıklamalarında da anlıyoruz... Elbette ülke toprağımız veDevletimizin bekası her şeyden üstündür. Şu yaşadığımız sıkıntılıgünlerde ideolojik ve kişisel çıkarları bir kenara bırakıp,kollektif bir biçimde devletimizin devamlılığı, üstünlüğü ve ülkeinsanımızın refahı için adımlar atmalıyız, çaba sarfetmeliyiz...Burda bakkal Mehmet Amca’ya da, devletimiz bürokrasisine de işdüşüyor... Heryerde herkes gerekeni yapmalı... Maalesef son bir kaçzamandır artan gıda fiyatları can yakar ve can sıkar bir haldegündemimize düştü... Tabiki bu zamlar sadece gıda ürünleriylesınırlı değil... Üç beş kendini bilmez firma, dışarıdan ithaletmediği halde durumdan vazife çıkararak yerli ürünlere de zamyaptı... Bu sıkıntılı zamanlar atlatıldığında elbette bu millet bufırsatçılara gerekli cevabı verecektir... Bir de bürokraside israfaderhal bir son verilmeli... Makam araçlarından başlamak lazım...Nerdeyse çaycısından müdürüne kadar tahsis edilmiş bir çok makamaracı var... Ama günün sonunda bu millet herşeyin üstesindengelebilecek kabiliyette. Bakmayın siz üç beş haylazın yaptıklarına.Bu millet yüce bir millettir...

Devam.

Bunu hep söyledik ve söylemeye de devam edeceğiz. “BölgedeTürkiye’nin yanında duran kazanacak.” Bu hamaset değil. TürkDevletinin ortaya koyduğu cesaretin bir karşılığı olacak elbette...Türk devleti hamaset yapmıyor... Ürettiği modern teknolojiksilahlar ve sınır ötesi yaptığı operasyonlarlarla bunu tüm dünyayazaten anlatıyor ve izletiyor...

Artık yerinde sayan bir Türkiye yok... Bölgedeki aksiyona uzakkalan, seyirci kalan bir Türkiye yok... Artık, o ne der bu ne derdeğil, biz ne deriz zamanı... MİT’in sınır ötesi operasyonlarıbunun bir kanıtı... MİT’in sınır dışı operasyonel yeteneği filmsenaryolarına konu olacak türden... Suriye’de savaş bölgesindengene düzinelerce katilin koruduğu bir katili, yağdan kıl çeker gibialabilmek akıl, cesaret, feraset, strateji ve mangal gibi yürekgerektirir. Bunlarda bizim yiğit kardeşlerimiz de hayli haylibulunan bir şey...

Bölgede kaybettikleri tek şey zaman... Ne yaparlarsa yapsınlar,Türkiye’nin rızası olmayacak hiç bir şey hedefe varmaz, varamaz.Türk’ün Türk’den başka dostu yoktur yalanı ile bizi yüzyıl boyuncauyutanlar artık bu milleti uyutamayacaklar... İstedikleri kadarsaldırsınlar, istedikleri gibi saldırsınlar... Biz her türlü, herşekilde hazır bekliyoruz, bekleyeceğiz... Biz iradeli, kararlı vegüç sahibi olduğumuz sürece, gerçek geçmişimizle koparılmışbağlarımızı tamir ettikçe, dünya siyaset alanında daha fazlasesimiz çıkacaktır. Türkiye sadece Türk toprakları içindeyaşayanlarla sınırlı değil. Türkiye demek 3 kıta’da onlarca ülkedemek...

Türkler dünyanın en eski, asil, büyük devletler kurup muhteşemhadiselerin kahramanı, bir çok büyük şahsiyetler yetiştiren medenibir millettir...

Uzun bir geçmişe sahip Türkler, tarihte 100’ün üzerindeimparatorluk, devlet, beylik, hanlık, atabeylik ve cumhuriyetlerkurmuştur... Türklerin anayurdu Ortaasyadır... Türkler TanrıDağlarının kuzey kesimiyle, Batı’da Altay Dağları, Orta Urallar veHazar Denizinin kuzey hudutları arasında yaşamışlardır...

Tarihte Türkler üç büyük koldan, üç farklı istikamete göçetmişlerdir. Gaznevi hükümdarları emrinde Hindistan’a gidenTürkler, Oğuz Türk’lerinin İran’dan geçerek Malazgirt Zaferi’ndensonra Anadolu’ya hakim olan güç dalgası, son olarak, Karadeniz’inkuzeyinden Balkanlara doğru yayılan Oğuzların bir bölümüyle Peçenekve Kuman Türk’leridir...

Bakmayın siz içerdeki azgın azınlığın çok yüksek seslekonuşmasına... Bizi 100 yıldır goy goylarla etrafımızdanuzaklaştıranlar, 10 bin km öteden gelip bölgeyi talan edenlereseslerini yükseltemezler... Bir tür kendi tecavüzcüsüne aşık olmasendromu yaşarlar...

Özet olarak, Türkiye yalnız değildir... Türkiye bir Balkanülkesidir. Bir Ortadoğu ülkesidir. Bir Akdeniz ülkesidir. Türkiye,dünyaya adaleti dağıtan, gönülleri fethetmiş bir ülkedir... Türkiyegerçek kişiliğiyle, gerçek kimliğiyle er ya da geç tam anlamıylabuluştuğunda, bölgenin tek hakimi olarak adaleti tesisedecektir...

Yorumlar1 yorum