YAZARLAR

Birçok Şirketin Hisse Fiyatı Ciddi Artışlara Gebe: ‘Gizli Değerler’ var!

Yatırımcılar bu yazıma kulak vermeli ve olan bitenin farkında olarak gidişatı görmeli… Kaymağı sadece yabancılar yememeli!

‘Kentsel Dönüşüm’...

İşte bu olgu, Borsa’da işlem gören birçok firmanın değerlerinde önemli düzeyde olumlu etkiler yaratacak!

Hatta bazıları için bu durum beklenenin çok üzerinde gerçekleşecek.

Gidişatı parlak olmayanlar açısından da ‘can suyu’ olacak.

Yatırımcılar bu yazıma kulak vermeli ve olan bitenin farkında olarak gidişatı görmeli…

Kaymağı sadece yabancılar yememeli!

Şirket ismi vermem doğru olmaz…

Zira amacım yatırım tavsiyesinde bulunmak değil!

Lakin potansiyel yatırımcıların bu konuya ilgisini yöneltmek de bir akademisyen ve yazar olarak görevim. İsterim ki piyasada etkin ve şeffaf fiyatlamalar olsun. Temel analizi doğru yapan yatırımcılar ise beklentileri doğrultusunda kayda değer getiri elde etsinler.

Yeni Türkiye’de yenilenen şehirlere bağlı olarak ortaya çıkan rant ve buna bağlı güncel piyasa değerleri halen çok sayıda şirketin bilançosuna yansımamış durumda!

Ben bunlar için ‘gizli ve saklı kalmış değerler’ diyorum…

Nasıl mı?

Olay çok basit…

Çevremizden sıklıkla duyarız: ‘Adamın şansına bak! Dedesinden kalan arazisinin yanından yol geçti, imar çıktı, yanına alışveriş merkezi yapıldı… bıla bıla…

Ve netice malum: Gayrimenkul zenginleri ortaya çıkar!

Şirketler açısından da durum farklı değil!

Yaşanan dönüşüm sürecinde, faaliyet konuları ne olursa olsun, birçok şirketin de geçmiş dönemde aldıkları arsa ve arazilere piyango vurmuş durumda!

Bazıları realize oldu bile…

Diğerleri ise harıl harıl ‘gayrimenkul geliştirme projeleri’ üzerinde çalışıyor.

Öyle ki, bunlar gerçekleştiği takdirde şirketlerin toplam aktif büyükleri mevcut durumun misli katına kadar çıkabilir.

Bu şirketlerden yeni gayrimenkul yatırım ortaklıkları türeyebilir…

Bunlar halka arz olup, gayrimenkul projeleri için de özkaynak finansmanını piyasadan sağlayabilir.

Olayın özeti, şu an bilançoda çok düşük tutarlarda görünen bu kıymetler, iş olup bitince birden yeni değerleriyle yatırımcıların karşısına konacak.

Ne var ki yüksek getiriyi, hisseleri önceden alanlar elde edecek!

İşte tam bu noktada, yatırımcıların doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmeleri gerekliliği ön plana çıkıyor!

Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Kamu Gözetim ve Denetim Kurumu’na fazlasıyla sorumluluk düşüyor.

Çok fazla teknik terim kullanmak istemiyorum.

Lakin durumu da ancak bu şekilde izah edebiliriz!

Borsa da işlem gören şirketlerin temel yükümlülüklerinden biri piyasayı ve yatırımcıyı doğru bilgilendirmektir.

Halbuki bu aktifler ‘cari piyasa değerleri’ ile finansal tablolarda yer almıyor.

Faaliyet raporlarında stratejik olarak konu edilmiyor!

Denetim raporlarında yer almıyor!

Kullanım amacı doğrultusunda ‘yatırım amaçlı gayrimenkullere’ dönüşmüş olsalar da, bu hesap kaleminde gösterilmiyorlar! Dahası bu kalemler altında gösterilseler dahi, denetim raporlarında detaya yer verilmiyor ve cari değerleri ortaya konmuyor!

O halde, bu denli önemli konu yatırımcılar tarafından nasıl bilinecek?

İlla atlayıp şirketlere gitmeleri ve bilgi almak için uğraşmaları mı lazım?

Umarım SPK ve KGK bu konuya yoğunlaşır!

Şeffaflık ve piyasa etkinliği için de yoğunlaşması zaruridir!

Unutmadan! Bu kadar söz söyledik ama ne yazık ki hisse senedi piyasalarına yönelen yurt içi tasarrufların oranı sadece %4-5 seviyesinde! Bunun nedeni ise finansal okuryazarlık çerçevesinde son derece kötü bir durumda olmamız ve raporlamanın yatırımcıyı bilgilendirme amacını içerik olarak son plana atmış olması…

Kısacası değerler bizim ama kaymağı yiyen yabancılar ve az sayıda cenah!

Twitter: @sonergokten

Yorumlar 1 yorum