YAZARLAR

Başkanlık Sistemi ve Taraklı Kuş Hikâyesi…

Bütün suçu parlamenter sisteme yükleyip “ille de başkanlık sistemi” diyenler, anlaşılan o ki; taraklı kuş hikâyesini hiç duymamış olmalılar!

14 Yıldır adeta kabile yönetiyorcasınagelenekçi, örfçü yöntemlerle bilimselliktenuzak ülke yönetmeye çalışanlar, nasıl bir sonuç bekliyorlardıaçıkçası bilmiyorum.

Kaldı ki sonuç ortada;

AKP'nin yönetim kadroları, devletin güçlerayrılığı ilkesiyle denetlenebilir yetki kullanımı ve yetkipaylaşımı konusunda sınıfta kaldılar.

Bununla sınırlı kalsalar iyi; bireyselhezeyanları ile parlamenter sistemin de içine ettiler…

İşler sarpa sarınca da bütün suçu parlamentersisteme yükleyerek şimdilerde “ille de başkanlık sistemi” diyor,başka bir şey demiyorlar!

Anlaşılan o ki; ya parlamenter sistemde ülkeyiabat ettiklerini düşünüyorlar ya da Taraklı Kuş Hikayesini hiçduymamışlar! 

Taraklı kuş; uzun sivri gagası, başınınüstündeki taraklı tepeliği, zebra desenli sırt ve kanatları, uzunkuyruğuyla yaklaşık iki serçe büyüklüğünde ve oldukça sevimli,güzel bir kuştur. Ne var ki, yaşadıkları yuvalarında hijyene pekdikkat etmezler!

Yaklaştığınızda, yuvadan yayılan dayanılmaz,keskin pis koku oradan bir an evvel uzaklaşma arzunuzutetikler.

Belki de o koku, taraklı kuşların bir savunmayöntemidir bilemem lakin halleri budur!

Hikaye bu ya;

Beslemek için her gün belli aralıklarlayavrularına börtü böcek getirmeye giden anne yuvadan ayrılırayrılmaz iki yavru taraklı kuş, başlarını yuvanın dışına uzatıpetrafı hayranlıkla izlemeye koyuluyormuş.

Annelerinin düzenli beslemesiyle yavrular kısasürede palazlanmışlar. Ne zaman başlarını uzatıp dışarı bakacakolsalar, yuvadan çıkıp etrafı kolaçan etme istekleriartıyormuş.

Arada bir, komşu ağaçlarda bulunan serçe,sığırcık, kırlangıç yuvalarındaki diğer yavru kuşlarla uzaktanuzağa selamlaşıyor, sohbet ediyorlarmış.

Sohbetlerinde, güzellikleriyle ilgiliiltifatlar aldıkça onlarla daha yakın ilişki kurma istekleri deartıyormuş.

Anneleri yuvaya dönünce önce karınlarınıdoyuruyor sonra da onlara teorik uçuş dersleriveriyormuş.

Yine bir gün anneleri, aldıkları teorik uçuşderslerini artık pratiğe dökme zamanının geldiği müjdesinivermiş.

İlk kısa mesafeli uçuş denemesini, anneleriningözetiminde yaptıktan sonra buldukları her fırsatta önceyuvalarının bulunduğu ağacın dalından dalına sonra en yakınağaçlara uçarak antrenman yapmaya başlamışlar.

Aradan birkaç gün geçince iki ağaç ötede yuvasıbulunan yavru serçe, taraklı kuş kardeşleri yuvasına davetetmiş.

Yemiş, içmiş sohbet etmişler. Yuvalarına dönentaraklı kuş kardeşler, sessiz sedasız ve biraz da mahcup yüzifadesiyle annelerini beklemeye koyulmuşlar.

Anne, gagasında getirdiği yiyeceği yavrularınınönüne bırakmış fakat yavrular yemek için herhangi bir hamledebulunmamışlar.

Anne taraklı kuş, yavrularının yüzlerinebakınca her ikisinin de suratının asık olduğunu görmüş.

“Neyiniz var yavrularım, hasta mısınız, ne buhal?” diye sormuş.

Yanıt yok…

Sorusunu yinelemiş;

“Neyiniz var yavrularım, hasta mısınız, ne buhal?”

“Yeni bir yuva istiyoruz, kokmayan temiz biryuva…” demiş iki kardeş koro halinde.

Anne taraklı kuş, “yapmayın, etmeyin…” demişsede laf dinletememiş yavrularına.

“İlle de yeni yuva, ille de yeni yuva…” demişde başka şey dememişler.

Anne taraklı kuş, çaresiz yeni bir yuva inşaetmeye koyulmuş.

Üç gün üç gece uğraşmış, çabalamış, bitirmişyeni yuvayı, taşınmışlar.

Aradan daha iki gün geçmeden yeni yuvaları dakirlenmiş, yine o eski keskin koku saçılır olmuşiçeriden.

Taraklı kuş kardeşler, yine surat iki karışannelerine baka kalmışlar.

Anne, yavrularını karşısına almış,

“Yavrularım, bu g..t bizde oldukça yuvamızdanbu pis koku eksik olmaz.” demiş!

Diyeceğim o ki; kusuru mevcut parlamentersistemde aramadan önce tarafsız bir gözle kendinizi değerlendirin,devlet yönetiminde niçin başarısız olduğunuzu irdeleyin. Bugünekadar iktidar olan siyasi partilerden neyiniz eksik onabakın. 

Vatandaşlarınızın yarısından fazlasınınnefretini kazanacak neler yaptınız onu gözden geçirin!

Devleti ayakta tutan ve devamlılığını sağlayankurumlarında sebep olduğunuz tahribatın hesabını verin.

Unutmayın;

Darmaduman ettiğiniz devlet yapılanmasını birazdaha hırpalamaya devam ederseniz, bu güne kadar sinir uçlarınadokunduğunuz Türk Milletini, sonuç almadan durmayacak kararlı vebüyük bir kalkışmaya itmiş olacaksınız!

Aman ha, aklınızı başınızadevşirin...

Yorumlar8 yorum