HABER /  GÜNCEL

Başbakanlık doldur boşalt

Başbakanlıkta, özel kalem müdürlüklerine son 4 yılda 8 personel atandı.

Başbakanlıkta, özel kalem müdürlüklerine son 4 yılda 8 personel
atandı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, DYP Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın soru önergesine verdiği yazılı yanıtta, Başbakan yardımcılıkları ve devlet bakanlıkları da dahil olmak üzere, 8
personelin, Başbakanlık merkez teşkilatına özel kalem müdürü olarak
atandığını bildirdi.

Şahin, 19 Kasım 2002-25 Mayıs 2006 tarihleri arasında yapılan bu
atamalardan 6'sının açıktan, 2'sinin naklen olduğunu; personelin görevlerini sürdürdüğünü belirtti. Şahin, 25 Mayıs 2006 tarihi itibariyle 11 personelin, özel kalem müdürü olarak görev yaptığını kaydetti.

DİĞER BAKANLIKLAR
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker,
Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe de Kandoğan'ın soru önergelerine ayrı ayrı verdikleri yanıtta, bakanlıklarındaki özel kalem müdürlerinin sayısı
hakkında bilgi verdi.

Kasım 2002 seçimlerinden sonra 4 kişinin özel kalem müdürlüğüne atandığını kaydeden Unakıtan, ''Atananlar, 12 gün, 1 gün, 2 yıl 7 ay 11 gün ve 1 gün bu görevde bulundu. Bunlardan birisi kurumlararası naklen, birisi istifaen görevlerinden ayrılmış, diğer iki personel halen bakanlığımda görev yapmaktadır'' dedi. Unakıtan, Nisan 2006 sonu itibariyle özel kalem müdürü kadrosunun boş olduğunu ve vekaleten yürütüldüğünü belirtti.

Eker, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda 2002 seçimlerinden sonra 17
özel kalem müdürü atandığını; bu kişilerden 3'ünün atanmadan önce kamuda
görev yaptığını, diğerlerinin ise açıktan atandığını vurguladı. Pepe ise bakanlığında Kasım 2002'den sonra 4 özel kalem müdürü ataması yapıldığını; atananlardan 2'sinin daha önce kamuda görev yaptığını, 2'sinin açıktan atamayla bu göreve geldiğini ifade etti. Pepe, Nisan sonu itibariyle özel kalem müdürlüğü kadrosunun boş olduğunu bildirdi.

Yorumlar