YAZARLAR

Başa Dönüp Fatiha’yı Yeniden Okumak!

Ülkemizde belli bir kitlenin ekonomik düzeyinin artması ile birlikte Müslümanlar arasında da Allah'ı ve ahireti unutturacak derecede, dünya hayatını talep edip daha cazip bulanlar oldu.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Efendimiz (a.s.) Tevhid öncesinde ıslahat yerine inkilabtercih etmiştir.

Hz. Peygamber birincil olarak Tevhid inancını kabul ettirmekyerine, tevhidin vücut bulabilmesi için gerekli zemini oluşturmayolunu tercih etti.

Cehaleti ortadan kaldırmaya çalışarak, cahiliyye ile savaşıp,neticesinde muvaffak olmuş Hz. Peygamber'in ümmetiyiz.

Ülkemizde belli bir kitlenin ekonomik düzeyinin artması ilebirlikte Müslümanlar arasında da Allah'ı ve ahireti unutturacakderecede, dünya hayatını talep edip daha cazip bulanlar oldu.

Allah, mutlak manada bilinip iman edilmeyince, ahiret bilincihayatımızın hiçbir alanında yokmuşçasına hayat standartlarıoluşturuldu.

Bunun getirisi olarak dini değerlerimiz veamellerimizde pazarlıklar yapılmaya başlandı.

Sadece inanç olarak algıladığımız değil, hayatı saran mutlak birakide anlayışı içerisinde olmalıyız.

İbadet ile itaatin, yani uluhiyet meselesinin idrak edilmesi veyaşantımızın bütününe nüfuz etmesi gerekir.

Allah'tan başka otorite düşünemez Müslüman.

Günümüz Müslümanlarında vuku bulan “kendi anlayışımız” mantığı,belirlediğimiz sınırlara göre bir din algısı oluşturdu. 

Sınırlarımıza göre din algısı ile dine karşı pazarlıkyapılmaz. 

İslam coğrafyasının biiznillah etkin ülkesi olarak Türkiye,seçimini vatandaş olarak bizim yaptığımız iktidar Müslümanlarıvesilesiyle, geçmişinde görmediği kadar ekonomik ve dini refahaulaşmış durumdadır.

Lakin halkın ve iktidarın, oluşan bu refahın bir imtihanolduğunun idrakine varamadan, uluhiyet mücadelesinin yok olması ilekarşı karşıyayız.

14 yıldır mevcut iktidar kanaatimce, tam olmasa da yaşanılasıbir zemini Müslümanca yaşamaya çalışanlara hazırlamıştır.

Dolayısı ile Müslümanlar artık bu zeminin gereksinimleriniyerine getirmelidir.

Dünya'ya teslimiyet halinde olduğumuzun farkına vararak,idrakimizi yenilememiz gerekiyor.

Refah dönemini, dünyaya teslim olmuş ya da teslim ettirilmişhalden kurtularak yaşamalıdırlar. 

Çözüm yolu artık çok nettir.

Başa dönüp Fatiha'yı okuyup sırrına vararak, Tevhid'eyönelmeliyiz. 

Pazarlıklı din algısını İslam'a feda ederek,birbirimizle kardeş mü'minler olarak yürüme vaktidir.

14 yıl süresince bizlere oluşturulan refah zeminini doğrudeğerlendirmemiz gerekiyor.

Kur'an'ın inşa ettiği değerleri, ahiret bilinci ve Allah inancıile taçlandırmamız gerekiyor.

Gerekiyor ki; “Bir kavim kendi özünü değiştirmedikçeAllah'ta onların durumunu değiştirmez.”-Rad/11- ayetinin muhatabı bizler olmayalım.

“Elhamdülillah Müslümanız” diyerek, İslam'ın emir vegörevlerini yerine getirmekten bihaber olmayalım.

İslam'ı bilip ancak yaşamına uygulamayan, dinin farzlarınıyerine getirdiği halde haramlarından uzak durmayan bir toplumhalindeyiz!

Günümüzün en büyük hastalığı duyarsızlaşmadır.

Ve git gide toplumun bütününü sarmak üzeredir!

İslam'ın getirdiği emir ve yasaklarını uygulamaz,manasını ihata edip idrak edemez, zamanın vahametini kavrayamazsak,hamaset duygularının hapsinde kalacağımızıunutmayalım.

Müslüman; yaşadığı dünyanın kendisine sunduğu koşullarave şartlarına değil, her koşulda dinin şartlarına uyankişidir.

Çocukluğumuzda öğretilen imanın şartlarının adedini biliyorolmamız, imanı bütün şekilde İslam'ı yaşamımız için yeterlideğildir.

Efsaneler anlatıldığında, kahramanlarını ezberleyerekdimağımızda yer tutması ve gerektiğinde ezberimizdeki isimleri,toplum içerisinde zikretmemiz dirilişimizigerçekleştirmeyecektir!

Tarihimizi zaferlerle doldurmuş, binlerce yıllık geçmişesahip, Dünya'nın en büyük orduları ile İslam tarihinde efsaneleryaşatan bir ecdadın torunlarıyız.

Hz. Peygamber'in çizgisinden çıkmayarak, şuurlu, dini değerleriön planda olan Müslümanlar olursak; İman ile “İslam”ımızı ayaktatutar, tarihi şuur ve değerlerimizin farkına varırsak dirilişimizyakındır.

Zaman uyanma zamanı, iman ile İslamlaşma zamanı, yenidendiriliş ile tek vücut olma zamanı…


Yorumlar3 yorum