YAZARLAR

Aralık ayında işletmeye sıfır araç almanın vergi avantajları

İşletme ve şirket sahiplerinin şirket üzerine araç alma konusunda hep soru işaretleri vardır.

İşletme ve şirket sahiplerinin şirket üzerine araç alma konusunda hep soru işaretleri vardır. 'Alacağım araç sıfır mı, yoksa ikinci el mi olmalı, sıfır araç alırsam ödediğim KDV ve ÖTV’yi vergimden düşebilir miyim, hangi araçta ne kadar vergi avantajım olur' gibi sorular her zaman sorulur.

Nedir bu vergi avantajı? Öncelikle belirtmekte fayda var, ikinci el araç alanların bir vergi avantajı yok.

Vergi avantajı, ‘’sıfır kilometre binek araçlar için ödenen KDV ve ÖTV’’nin, ( Araç bedelinin yarıdan fazlasını oluşturuyor ) aracın alındığı ayda, işletmenin resmi defterlerine tek seferde gider olarak kaydedilip, o yılın gelirlerinden düşülebilmesidir. ( KDV Kanunu Md. 30/b ve 23 seri No.lu KDV Genel Tebliği (I) bölüm ve VUK Md. 270/2 ) Ülkemizde satılan binek araçlara ait güncel ÖTV oranları aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

Motor Silindir Hacmi 1600 cc'ye Kadar Olan Binek Araçlar

ÖTV matrahı 40.000,00 TL ye kadar olanlar

%45

ÖTV Matrahı 40.000,00 TL ile 70.000,00 TL arasında olanlar

%50

ÖTV Matrahı 70.000,00 TL yi aşanlar

%60

Motor Silindir Hacmi 1600 cc  - 2.000 cc Arasında Olan Binek Araçlar

ÖTV Matrahı 100.00,00 TL yi aşmayanlar

%100

ÖTV Matrahı 100.000,00 Tl yi aşanlar 

%110

Motor Silindir Hacmi 2.000 cc'nin Üzerindeki Binek Araçlar

Herhangi bir fiyat ayrımı olmaksızın

%160

Motor silindir hacmi ve araç tutarına göre ÖTV hesaplanıp, araç bedeline eklendikten sonra toplam tutarın % 18'ide KDV’yi oluşturmaktadır. Yukarıda yer alan tabloda görüldüğü üzere motor silindir hacmi ile fiyatı düşük olan araçlar için vergi avantajı daha düşük olduğundan gider yazılabilecek tutar da düşük olmaktadır. Bu bilgiler ışığında motor silindir hacmi 2.000 cc, vergi öncesi fiyatı 120 bin TL sıfır bir araç alan işletmenin vergi avantajını bir örnekle açıklayacak olursak; işletme, vergiler dahil fiyatı 297,36 bin TL olan bir araç için 132 bin TL ÖTV,  45,36 bin TL KDV ödeyecek. Dolayısıyla 297,36 bin TL'lik araç için ödemiş olduğu 177,36 bin TL ÖTV ve KDV’yi tek seferde gider olarak yazabilecek. Hemen belirtmekte fayda var, bu vergi avantajı sadece Aralık ayı için değil, yılın hangi ayında alınırsa alınsın geçerlidir. Fakat bu kadar büyük bir gider kaleminin tek seferde düşülebilmesi aracın yıl sonunda alınmasını daha da cazip hale getirmektedir.

BU VERGİ AVANTAJINDAN KİMDEN FAYDALANABİLİR?

Vergi avantajından ‘’sıfır kilometre’’ araç alan doktor, avukat, mimar, mali müşavir gibi Serbest Meslek Mensupları; emlakçı, mobilyacı, konfeksiyoncu, reklamcı gibi ticari kazanç elde eden Şahıs İşletmeleri ile Limited ya da Anonim Şirketler yararlanmaktadır. İşletmenize, sıfır kilometre bir araç aldığınızda ÖTV ve KDV avantajına ilave olarak, işletmeye alınan aracın amortisman gideri, kasko ve trafik poliçeleri, bakım-onarım giderleri, akaryakıt giderleri de, V.U.K’a göre gider olarak düşülebileceğinden çifte kazanç elde etmiş olacaksınız.

Özetle, vergi avantajından yararlanmak istiyorum diyorsanız sıfır bir araç almak lehinize olacaktır…

Yorumlar