YAZARLAR

Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi kurucu rektörü kim olacak?!...

Kurucu rektör olmak zor iş, iyi olan kazansın!...

Müzik Üniversitesi kurulması çalışmaları üzerine, 15 Mayıs 2017’de bir yazım vardı.

Akademik yazılarımın olağanüstü paylaşımından ve gönderdiğiniz mesajlardan gurur duyuyorum. Y.Doç. yazımda ses getirdi ve sizlerden son derece olumlu mesajlar aldım. İnşallah sonucu da iyi olur.

Müzik üniversitesi çalışmalarında zamanla yapı değişti ve Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi adıyla kuruluş tamamlandı. Elbette, şimdi ona göre bir yazı yazmak şart oldu. Rektör adaylığı 27 Temmuz akşamı sona erdi ve  başvuran 13 arkadaştan 10’u dostlarım ve beklediğim isimler…Bu hafta adaylar YÖK tarafından mülakata çağrılacaklar…Bu yapıyı taşıyacak ve altından kalkacak arkadaşa/arkadaşlarımıza (Yard.dahil)  başarılar diliyorum.

“Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi” adı altında kurulan  yeni üniversiteye 1 Temmuz 2017 yayınlanan Resmi Gazete kapsamında toplam 360 kadro verilmiş, bu çok iyi bir kadrodur. Kampüs olarak eski İpek Ün. kampüsü düşünülmektedir.

Yapılanma…

Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin  açıklanan yapılanması şöyledir;

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri,

Müzik ve Sanat Eğitimi Fakültesi,

İcra Sanatları Fakültesi,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

Açıklama ve görüşüm…

a)Müzik Bilimleri; Müzik bilimi ya da müzikoloji, müziği bilimsel açıdan ele alan ve inceleyen bir bilim dalıdır.

b)Müzik teknolojisi; özellikle çalma, kaydetme, besteleme, depolama ve performans gibi etkinliklerin elektronik donanımlar ve bilgisayar yazılımları aracılığı ile gerçekleştirilmesi eylemidir.

c)Müzik eğitimi; Genel müzik öğretimi bilimi ve sanatıdır.

d)Müzik ve Sanat  eğitimi; Sanat eğitimi, sanat tarihi, estetik, eleştiri ve uygulama boyutları ile bir bütündür. Sanat eğitiminin temel amacı, çocuğu/genci; görmeye, aramaya, sormaya, deneme yapmaya, sonuçlandırmaya yöneliktir. Müzik ve Sanat Eğitimi Fak. birlikteliği doğru olmamıştır. Çünkü, bir aşağıda zaten Sanat ve Tasarım Fak. içinde “sanat alanı” vardır.

e)İcra sanatları; İcra, bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirmektir. Demek ki, burada sadece müzik olacak diğer Güzel sanatlar Alanları yer almayacaktır. Oysa; ”Performans Sanatları Fakültesi” denilse idi genel  -müzik- terminolojisine uyar, diğer alanları da kapsar ve doğru olurdu.

f)Sanat ve tasarım; sanat ve tasarım alanında çalışacak nitelikli insanları yetiştirmeyi hedefler. Sanat ve Tasarım  Fak. bir çok üniversitemizde mevcuttur. Farkı ne olacaktır? Diğerlerinden farklı ne yapılacaktır?

g)Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu: 2 yıllık olarak, ara insan gücü için düşünülmüştür. Uygulamada gerçekliği yoktur, sanatta 2 yılda hiçbir şey olunmamaktadır. İTÜ TMDK ilk kuruluşta bunu denemiştir.

h)Neyse ki bu yapılanmada, çalıştayda abartıldığı gibi; ilkokul,orta-lise yapılanmasına yer verilmemiştir.

Soru:

Bu yapılanma ile üniversite, müzik ağırlıklı olduğu izlenimi vermektedir. Öyle ise, neden “Müzik Üniversitesi” isminden kaçınılmıştır? Yok, güzel sanatların her alanı yer alacak deniyorsa ki, bu yapıda çok zor olacaktır... Çünkü, güzel sanatlar, yedi ana yapıyı/alanı kapsar.

Sahne Sanatları Fak. ve her geçen gün önemi artan Sanat ve Kültür Yöneticiliği’nin (Fak.,bölüm)  olmaması da büyük eksikliktir. Ama, “kervan yolda düzülür” denirse ki, Türkiye gerçekleri ortaya çıkar!...

Kısaca, kurucu kadroya çok önemli görevler düşmektedir.

Kadrolar…                                                                            

Üniversiteye 30 memur alınacaktır.,(1 Temmuz’da ilan verilmiş, alımlar başlamıştır.)

Prof.,Doç.,Y.Doç.,Öğr.Gör.,Arş.Gör.,Okt.,uzman,çevirici, eğitim ve öğretim planlamacısı kadrolarına 330 kişilik kadro ayrılmıştır. Bu iyi bir sayıdır.

Son yapılanmaya göre neler yapılmalıdır:

Atanacak olan rektör, fakültelerin isminde değiştirme yapabilmeli –eksiltme/artırma- her fakülteyi aynı anda kurmak yerine, zamana yayabilmelidir.

Atanacak olan rektör, yanına 3-4 rektör yardımcısı atayacaktır.

Atanacak rektör, yapacağı idari atamalarda serbest bırakılmalıdır.

Başarı ve başarısızlık, atanan rektöre ait olmalıdır.

Atanacak olan rektör/rektör yardımcıları/dekan; mutlaka, çalıştığı kurumlar  içinde de akademisyenlerce değerlendirilmelidir.

Atanacak rektörün; YÖK’e ne sunduğu, ne amaçladığı mutlaka kamuoyuna açıklanmalıdır.

Üniversite  Genel Sekreteri’nin  yeni göreve atanan değil; kanun ve yönetmelikleri (değişiklikleriyle), yazışmaları  bilen bir kişi olması şarttır.

Yeni yapılanmada alınacak 30 idareci ve  330 Öğretim Elemanı “liyakat esasına” göre ve alanında bilinen, “etikliğe önem veren” isimlerden oluşmalıdır.

Rektör  seçimi…

Üniversite rektörü, YÖK’ün mülakatlar sonucu sunacağı, 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilecektir. 

Kurucu Rektörde olması gereken önemli özellikler:

a. Üniversite rektörü/yardımcıları/dekanlar/öğretim elemanları ve yöneticileri; “milli duyguları güçlü, demokratik-hukuk devletine bağlı, Cumhuriyet’in değerlerine sahip; “tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan” ilkelerine gönülden bağlı, dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen” özelliklere sahip olmalıdır.

bDaha önce kurumlarında idarecilik yapmış, başarılı çalışmalar yapmış, üretici, etik, herhangi bir disiplin suçu almamış (af dahil), güzel sanatlar alanını, bir arada tutacak güce, bilgiye,donanıma sahip, alanda saygınlık duyulan bir kişi  olmalıdır.

c.Güzel sanatlar alanlarında,önde olan ülkelerdeki  benzer kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmış, konserler vermiş, sergiler açmış, toplantılar düzenlemiş v.b. (bu alanda teorik çalışmalar yapmış) tercih  sebebi olmalıdır.

d. Güzel sanatlar alanlarında, önde olan ülkelerdeki; “lisans, lisansüstü, sanatta yeterlik/doktora programlarıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

e. Müzik stratejisi, müzikolojik terimler,müzik teknolojileri, tasarım ile Türkiye ve dünyadaki sanat politikaları ve  sorunları v.b. bilgileriyle dolu, entelektüel birikime sahip olmalıdır.

f. Üniversite’nin kuruluşunda, özellikle Konservatuarlar, GSF’ler, Sanat ve Tasarım Fak., Güzel sanatlar ve Mimarlık Fak., Müzik ve Sahne Sanatları Fak., Eğitim Fak. Müzik Öğretmenliği ABD/Eğitimi ABD olmak üzere (80’in üstünde), alan çalışanlarıyla bir araya gelebilecek, onlara yukardan bakmayacak, ortak faaliyetler/ projeler yürütecek bir kişilikte ve anlayışta olmalıdır.

g. Dürüst ve net olmalı; duruşu, hitabeti, Türkçe’ye olan hakimliği, diksiyonu v.b. ile örnek olmalıdır.

h. Yeni bir kurumun rektörü olacağı için, LİYAKAT esas alınmalı; kurum temsiliişbirliği ruhu, yönetme becerisi, gayret ve çalışkanlığı, fedakârlığı, gücü, paylaşımcılığı test edilmiş, geçmiş görevleri/yayınları/sanat çalışmaları  v.b. mevcut olmalıdır.

Artvin’deyiz;  Şavşat yaylaları, Ardanuç ve Karagöller…(3)  

Yorumlar