Türkiye ekonomisi darbe girişiminden etkilendi mi?

Teknik bir değerlendirme yapmayacağım. Uzun uzadıya yazmayacağım. Başlıkta sorduğum soruyu kısaca cevaplayacağım.

Soner Gökten sonergokten@internethaber.com


Teknik bir değerlendirme yapmayacağım.
Uzun uzadıya yazmayacağım.
Başlıkta sorduğum soruyu kısaca cevaplayacağım.

Bir ülkenin ekonomisi, o ülkenin insanlarının emekleriyle, çabalarıyla yarattığı katma değerler bütünüdür. En basit şekliyle çoluğumuz, çocuğumuz ve geleceğimiz için gelir elde ettiğimiz sistemdir.

Ekonomi bünyesinde çeşitli sermaye unsurları barındırır.
Sanılanın aksine finansal sermaye bunlardan sadece biridir.
Köprüler, fabrikalar, barajlar vb. unsurlarını barındıran ‘üretilmiş sermaye’,
Norm ve değerlerimizden oluşan ‘sosyal sermaye’,
İşgücümüzü ortaya koyan ‘insan sermayesi’,
Marka, patent, AR-GE temelli değerleri oluşturan ‘fikri sermaye’ ve
Yer altı-yer üstü kaynaklarımızı ifade eden ‘doğal sermaye’ diğer sermaye unsurlarıdır. Ve ekonominin gelişmesinde olmazsa olmazlardır.

O kara gecede belirginleşen art niyet, tüm bu sermaye unsurlarına karşı gösterdiği tavırla ülkemizi ne denli kötü bir sonuca götürmek istediğini ortaya koymuştur.
Gazi Meclisi bombalamaktan çekinmeyen bu anlayış için üretilmiş sermayenin ya da sosyal sermayenin bir anlamı yoktur. Halkın canına kastetmekten çekinmeyenler için insan sermayesinin bir önemi yoktur.
Çantalarından çıkan listelerden anlaşıldığı üzere bankaların ve ekonomi yönetimlerinin başına ne bildiği ve ne olduğu belli olmayan kişileri getirmek isteyen bu anlayışın, hem yetişmiş insan gücüne hem de fikri sermayeye saygısı ve tahammülü yoktur.

Ekonomi ve demokrasi iç içedir. Demokrasi yara alırsa, ekonomi yara alır.
O gece millet iradesi, siyasiler ve aklıselim emniyet güçlerimiz ekonomimizi de büyük bir tahribattan kurtarmıştır. Geçmişten günümüze Türkiye ekonomisinin kamburu durumundaki darbe ihtimali bir daha gündeme gelmemek üzere çöpe atılmıştır.  

O halde soruya dönelim: Bu kara gece ekonomimizi etkilemiş midir?
Evet etkilemiştir!
Ekonomimiz bünyesinde barındırdığı ciddi politik riskleri temizleme fırsatı yakalamıştır.