Milli Savunma Üniv. ve MEB’te; “misyon-vizyon” durumu!..

Göktan AY goktanay57@gmail.com

Tarihçe: 25 Temmuz 2016 tarihli “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair” 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kurulmuştur. Aynı KHK ile Harp Akademileri Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve Askerî Liseler kapatılmıştır.

Cumhurbaşkanlığının 04 Ekim 2016 tarihli ve 2016 / 97 sayılı Kararı ile, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü  Prof.Dr. Erhan Afyoncu yapıyor.

Üniversite misyonu-vizyonu doğru mu yazılmış?, birlikte inceleyelim;

Misyon (Yanlış)

“Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine, vatanına, milletine ve devletine bağlı, görev bilinci, şeref, sadakat ve sorumluluk değerleri ile donatılmış, Atatürk İlke ve inkılaplarını benimseyen analitik düşünen, donanımlı, özgüvene sahip seçkin subay ve astsubayları yetiştirmek ve geliştirmek. Savunma, stratejik ve bilimsel konularda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, yayın ve danışmanlık yaparak Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ve ülkemizin bilim ve kültür potansiyeline katkı sağlamak; askerî harekât ortamına ve askerî kültürün gelişimine yönelik doktriner çözümler sunmaktır.”

Misyon (Doğrusu/Aynı cümlelerle)

“Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu; demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine, vatanına, milletine ve devletine bağlı, görev bilinci, şeref, sadakat ve sorumluluk değerleri ile donatılmış, Atatürk İlke ve inkılaplarını benimseyen analitik düşünen, donanımlı, özgüvene sahip seçkin subay ve astsubayları yetiştiren ve geliştiren, savunma, stratejik ve bilimsel konularda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, yayın ve danışmanlık yaparak TSK’nın ve ülkemizin bilim ve kültür potansiyeline katkı sağlayan; askerî harekât ortamına ve askerî kültürün gelişimine yönelik doktriner çözümler sunan bir üniversitedir.”

Vizyon (Doğru)

“Savunma, güvenlik ve strateji olmak üzere; eğitim ve araştırmada öncü, değişime ve gelişime liderlik eden, uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip, dünyanın önde gelen, üstün nitelikli ve profesyonel subay ve astsubay yetiştirmektir.”

MİLLİ EĞİTİM’DE, “misyon-vizyon”

Önemli bir bakanlığımızı da incelemek istedik.

Vizyon (Çok kısa, ama doğru, sadece “kurmaktır” ekledik)

“Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi kurmaktır”

Misyon (Yanlış / Vizyona göre çok amaçlı olmuş)

“Düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış; millî kültür ile insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş;  iletişime ve paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve becerisi gelişmiş; öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek; gayretli, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlamaktır.”

Misyon (Doğrusu/Aynı cümlelerle)

“Bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış; millî kültür ile insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş;  iletişime ve paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve becerisi gelişmiş; öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek; gayretli, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlayan bir eğitim üst kurumudur.”