Komünizmle mücadele

Soğuk Savaş, 1947-1960 arası dönemde ABD'nin siyasetini, ekonomisini, toplumunu ve kültürünü nasıl şekillendirdi?

İsmail GÜZEL iguzel@nestech.net

Soğuk Savaşın başladığı yılı kesinleştirmek çok zor. Soğuk Savaş'ın başlangıcı için verilen en yaygın tarih 1947'dir, ancak Soğuk Savaş'ın bundan önce başladığını söylemek de yanlış bir bilgi değildir...

1947, Soğuk Savaş'ın başlangıç ​​tarihi yaygın olarak kullanılmaktadır, çünkü Truman Doktrininin ilan edildiği yıldır. O yılın Mart ayında Başkan Harry Truman, ABD'nin hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de komünist olmayan güçlere yardım edeceğini duyurdu.

Bu, komünizmi içeren daha genel bir stratejinin parçası olacaktır. Truman Doktrini, ABD'nin istikrarı için komünizm tarafından tehdit edilen herhangi bir ülkeye yardım edilmesi.

Bu teoriyi ortaya koyan ABD, kendisini açıkça komünizme karşı çıkmaya adamıştı. Bu yüzden 1947, genellikle Soğuk Savaşın başlangıç ​​tarihi olarak verilir.

Bununla birlikte, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden beri gerginliklerin devam ettiğini biliyoruz. Örneğin, müttefikler Potsdam Konferansı'nda oturduklarında, savaştan sonra Avrupa'nın nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda çok farklı görüşlere sahip oldukları ortaya çıktı.

Müttefikler açıkça birbirlerine güvenmiyorlardı. Bu, Sovyetler Birliği'nin savaş sonrası Japonya'yı yönetme arzusunu ortaya çıkardı, ancak ABD bunu bir tarafa vermeyi reddetti. Savaştan sonra, 1947'den önce, gerilim arttı.

1946 yılının Mart ayında, Winston Churchill, ünlü “Demir Perde” konuşmasını yaptı ve ABD'yi komünizme karşı daha güçlü bir çizgiye çekmeye çalıştı. O yılın Şubat ayında, ABD'li diplomat George Kennan, “Uzun Telgraf” ı aynı duruma işaret etti. Açıkça, ABD ve SSCB'deki önemli insanlar, 1947'den önce bile birbirlerini düşman olarak görüyorlardı.

Soğuk Savaş, 1947-1960 arası dönemde ABD'nin siyasetini, ekonomisini, toplumunu ve kültürünü nasıl şekillendirdi?

Soğuk Savaşın etkisinin bir kısmı, II. Dünya Savaşı sırasındaki askeri ve sanayi kompleksinin büyümesi ve Sovyetler Birliği'nin askeri gücü hakkındaki endişelere yanıt olarak devam eden birikimiydi.

Sovyetler Birliği ile rekabet, özellikle matematik ve fen bilimlerinde eğitim alanında benzeri görülmemiş düzeylerde yatırımlara yol açtı.

Sputnik'e verilen cevap aynı zamanda Uzay Yarışı'nı da ortaya çıkardı, bu da sadece uzay araştırmalarına ve teknolojik yeniliklere değil, aynı zamanda popüler bir edebi tür olarak bilim kurgunun büyümesine de yol açtı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki bir diğer etki, kadınların artan sayıda işgücüne ve yüksek öğrenime girmesiydi.

Soğuk Savaş'tan kaynaklanan Paranoya, sivil özgürlüklere yönelik büyük bir saldırı olan McCarthyizme yol açtı. Aynı zamanda, Sovyet nüfuzunu yurtdışına karşı koymak için emperyalist bir çaba içinde diğer birçok ülkenin siyasetine müdahale etti.

Dış savaşlara ve çevreye zararlı endüstrilere katılımın artması, dış savaşlara karşı çıkan protesto hareketlerinin gelişmesine ve artan çevresel düzenlemelere yol açmıştır. Önce Hitler'den sonra da Sovyetler Birliği'nden kaçan eğitimli göçmenler, ABD'nin kültürel, entelektüel ve bilimsel gücüne katkıda bulundu.

Tam manasıyla Soğuk Savaş...

Soğuk Savaş, Sovyetler Birliği tarafından yönetilen dünyanın komünist ülkeleri ile ABD'nin önderliğindeki dünyanın komünist olmayan ülkeleri arasında on yıllarca süren bir çatışmaydı.

Her iki tarafın da dünyaya ideolojileri ile hakim olmaya çalıştığı bir çatışmaydı. Buna “soğuk savaş” denmesinin sebebi, ABD ve SSCB arasında gerçek bir “çekim savaşı” değildi.

Sovyetler Birliği, komünist bir ülkeydi. Komünistler, ideolojilerinin Batı'nın demokratik ve kapitalist olan ülkelerden üstün olduğuna inanıyorlardı. Komünizmin sonunda dünyayı ele geçireceğine ve bu süreci olabildiğince hızlandırmak istediğine inanıyorlardı.

Birleşik Devletler komünizme şiddetle karşı çıktı. Komünizmin ekonomik olarak verimsiz olduğunu ve insanların temel insan haklarına ezildiğini düşünüyordu. Bu sebeplerden dolayı komünizmin yayılmasını engellemek istedi.

İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra Soğuk Savaş başladı. ABD ve SSCB diğer ülkeleri kendi taraflarına çekmeye çalıştı. Bazen savaşlar, komünizmin yayılmasını engellemeye çalışmak için, Kore ve Vietnam'da olduğu gibi.

Diğer zamanlarda, iki ideolojinin arasındaki rekabet, aydaki rekabet ya da rekabet biçimini aldı. Bu tür rekabetin amacı, hangi tarafın üstün bir sisteme sahip olduğunu göstermekti. Nihayetinde Soğuk Savaş, Sovyetler Birliği çökünce 1991'de sona erdi.

Son bir not.

1960’lı yıllarda bir çok isim gibi FETÖ elebaşı da, CİA’nin güdümünde olan Komünizmle Mücadele Derneği’nin Erzurum Vilayetinin kurucuları arasında yerini aldı.