Ey iman edenler! Sizi uyarıyorum...

Hz. Peygamber (s.a.v) zaman zaman gelecekle ilgili ikazlarda bulunarak tedbirli davranmamızı istemişti.

Said Hatipoğlu saidhatip@internethaber.com

Hz. Peygamber (s.a.v) zaman zaman gelecekle ilgili ikazlarda bulunarak tedbirli davranmamızı istemişti. Yüce Allah bazen peygamberimize gelecekte vukuu bulacak olayları birbiri ardınca vahyederdi.  Peygamberimizde bu olayları önceden haber verirdi ve bu olaylar güneşin aydınlığı gibi günü geldiğinde zuhur ederdi. Bu konu kendi başına bir makale konusudur. Birgün peygamber efendimizin geleceğe dair söylediği sözlerin nasıl gerçekleştiği ile ilgili ve Gayb konusunu dair bir makale yazarız inşallah.

Hz. Muhammed hadisleriyle bizi ileride olacak beş konuda uyarmış ve beş hastalığa yakalandığımızda beş felakete uğrayacağımızı bildirmişti. Peygamberimizin bu sözleri bizleri derin bir tefekküre sevk etsin. İbret alalım.

"Ey muhacirler cemaati! Beş şey vardır ki onlara müptela olacağınız zaman (hiçbir hayır kalmaz). Ben sizlerin o şeyler (dönemine) erişmenizden Allah'a sığınırım (O şeyler şunlardır)"

Bir milletin içinde zina- fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlediğinde, mutlaka içlerinde taun hastalığı ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde vuku bulmamış hastalıklar yayılır.

Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarın zulmü ile cezalandırılırlar.

Mallarının zekâtını vermekten imtina eden her millet mutlaka yağmurdan men edilir. (Kuraklık cezasıyla cezalandırılır) ve hayvanlar olmasa onlara yağmur yağdırılmaz.

Allah'ın ahdini ve Resulü'nün ahdini (yani düşmanla yaptıkları antlaşmayı) bozan her milletin başına mutlaka Allah kendilerinden olmayan düşmanı musallat eder ve düşman o milletin elindekinin bazısını alır.

Ve yöneticileri Allah'ın kitabı ile amel etmeyip Allah'ın indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtikçe (yani diğer hükümleri uygulamadıkça) Allah onların azabını kendi aralarında kılar (yani; fitne, fesat, kaos ve anarşi gibi olaylarla meşgul eder).

Ben münafık oldum ey Allah'ın peygamberi

Hz. Hanzala şöyle demiştir: Biz Allah Resulu'nun (s.a.v) yanında bulunuyorduk. Bize cennet ve cehennemi öyle hatırlattı ki biz (cennet ve cehennemi) gözle görüyor gibi olduk. Sonra ben kalkıp ailemin ve çocuğumun yanına gittim ve (o hali unutup) güldüm, eğlendim. Anlatmaya devam eder Hz.Hanzala : Biraz sonra (Resul-i Ekrem'in (s.a.v) yanında iken) içinde olduğumuz hali hatırladım. Hemen evden çıktım ve Hz.Ebu Bekir'e (r.a) rastladım. Ona, (içine düştüğüm hatayı anlatarak) münafık oldum, münafık oldum dedim. Hz.Ebu Bekir, muhakkak biz onu (yani aile fertlerimizle eğlenip gülme işini) işliyoruz, dedi. Beraber Resulullah'ın yanına gidip durumumuzu anlatmaya karar verdik. Bunun üzerine Resul-i Ekrem: Ya Hanzala! (benim yanımda olmadığınız zaman) benim yanımda olduğunuz gibi olsaydınız melekler yataklarınız üstünde (veya yollarınız üzerinde) sizlerle tokalaşacaktı. Ya Hanzala! Bir saat şöyle, bir saat böyle, buyurdu.

Ümitsizliğe giden tüm yolları birbiri ardınca kapatan, ölçüyü ve dengeli olmayı öğreten, kainatın gördüğü ve görebileceği en muktedir muallim Hz.Muhammed'den başka kim olabilir ki ? Salat ona selam ona olsun.

Şu evliliği beraberce kurtaralım

1- Ailenizin yanında eşinizi sevindiriniz. Övün, saygıyla anın. Gönlünü alınız.

2- Evliliğinize hiç kimseyi karıştırmayın. Etraftakilerin sözleriyle hareket etmeyin. Problemi evde çözün.

3- Aile içinde şakalaşmayı ihmal etmeyin

4- Eşiniz için bakımlı olun. Dışarıya çıkarken süslenmeyin. Süs siz ve eşiniz arasında olmalıdır

5- Sadece kendinizi haklı görmeyin. Bazen eşinizin de haklı olabileceğini düşünün. Ona fırsat verin. Sözlerine kıymet verin.

7- Eşinizin akrabalarına saygı gösterin. Hadi gel bugün filanca akrabanı gidelim ziyaret edelim veya gel bugün benim şu şu akrabamı gidip ziyarette bulunalım, deyin.

8- Eşinizin kusurunu örtün. Ortalıkta kesinlikle konuşmayın. Eleştirmeyin ortalıkta. Onurunu zedeleyecek sözlerden kaçının.

9- Bazen eşinize beklemediği sürprizler yapın. Onu mutlu edecek birşeyler yapmaya çalısın.

10- Eve girerken gülümseyin. Dışarıdakini dışarıda bırakın eve sıkıntı taşımayın.

11- Sinirlenince sükûneti koruyun. Sinirlenince o anki konuyu konuşmamak için oradan uzaklaşın. Akli selim olduğunuzda tekrar aynı konuyu mantıklıca konuşun.

12- Evde, çocuk bakımında eşinize yardımcı olun. Çocuklarınıza merhametli olun..

13- Helal rızık yedirin. Kazancınız azda olsa şükredin. Şükrettikçe Allah ni'metlerini size karşı çoğaltacaktır. Kendinizi hiçbir zaman başkaları ile kıyaslamayın. Allah'ın taksimi farklı farklıdır. Hikmetleri çoktur. Bunu unutmayın.

14- Tatile eşinizle gidin. Lokantada yemek yerken bile ailenizle yiyiniz. Aileniz ile hareket etmeye gayret gösterin.

Bunları deneyin. Çünkü yıldan yıla, umutsuzluğumuz ve boşanmalarımız çoğalıyor. Basit bir sebepten dolayı boşanmak, kâinatı yıkmak gibidir. Allah için birbirinizi sevin. Birbirinize sabırlı olun. Kötü huylarınızı sürekli düşünerek sevginizi yıpratmayın.