YAZARLAR

Alman Hükümeti; ‘Türklerin yaptığı soykırım değil'

Yunan Ana Muhalefet Partisi Syriza iktidara gelirse yasayı değiştireceğini açıkladı.

Yunanistan’da ‘Ermeni Soykırımı’iddialarını yalanladığı için gözaltına alınıp sınırdışı edilen,İşçi Partisi Uluslararası ilişkiler Bürosu Başkanı YunusSoner bugünkü konuğum. Kendisiyle, Alman HükümetininErmeni Soykırımıyla ilgili açıklamalarını konuşacağız. BakalımAlman Hükümeti bir grup Milletvekilinin soru önergesine ne yanıtvermiş..?

 

Tüm engelleri aşarak, AtinaParlamentosunun karşısında Syntagma meydanında Ermeni soykırımıiddialarını yalanlıyorsunuz ardından gözaltına alınıp sınırdışıediliyorsunuz. Yusuf Halaçoğlu Ve Doğu Perinçek’de Ermenisoykırımını yalanladıkları için gözaltına alınıp mahkemeye sevkedilmişlerdi. Şöyle diyebilir miyiz; Avrupa’da sesinizi duyurmakiçin bu mücadeleyi vermeseydiniz bugün hala ‘Ermeni soykırımıyoktur’ demek suç teşkil edecekti..?

Mücadeleyi verip geldiğimiz noktayabakalım; Sayın Doğu Perinçek, İsviçre davasında Avrupa İnsanHakları Mahkemesi tarafından haklı bulundu. Nitekim İsviçre’de AnaMuhalefet partisi SVP (İsviçre Halk Partisi) yasanın değişmesi içinteklif verdi. Ben Yunanistan’ın soykırım yasasını çiğnedim ama hiçbir yasal işlem yapılmadı, sorguya dahi tabi tutmadılar. Yanisoykırım yasasını çiğnemek fiilen suç kapsamından çıktı, nitekimYunan Ana Muhalefet partisi Syriza’da iktidara gelirse yasayıdeğiştireceğini açıklamıştı. Ve şimdi Alman Hükümetinin açıklamasıgeldi.

 

Alman hükümetinin açıklamasınedir?

Almanya dedi ki; ‘’Türklerinyaptığı soykırım değildir.’’ İşte bu çok önemli. Alman Hükümetibir grup Milletvekilinin soru önergesine verdiği yanıtta, soykırımkavramının Birleşmis Milletler’in 1948 tarihli sözleşmesinedayandığını, sözleşmenin geriye dönük işlemeyeceğini belirtti. BuAlman hükümetinin ‘’1915’de soykırım mı oldu?’’ sorusuna verdiğiyanıttır.

 

Bu bir tutum değişikliğimi?

Hem de son derece önemli birdeğişiklik. Almancam çok iyidir, buradan da teşekkür etmekistiyorum kendisine, Sayın Hakkı Keskin, bize haber verince hemeninceledim. Sadece Alman Parlamentosunun internet sitesine konulankısa metni değil, Alman hükümetinin 15 sayfadan oluşan yazılıyanıtını okudum. Resmi yanıtta Türklerle ilgili soykırım kavramıhiç kullanılmıyor. Üstelik Alman Hükümetinin bunu 2015’de söylemesitarihi bir öneme sahip.

İlk etapta önerge sahipleri 30 kez‘soykırım’ kavramını kullanmış. Hükümet ise ısrarla, ‘Katliam’ ve‘Tehcir’ diyor. Ve sorunun çözümünü Türkiye ve Ermenistan’abırakıyor. 

Alman hükümeti,’1915olaylarını bilim insanları değerlendirsin’diyor.

Ayrıca, Türkiye-Ermenistanyakınlaşmasında arabuluculuk için kurulmasına destek olduğu‘Lepsius’ derneğinin, Ermenistan lehine tektaraflı çalışmasından dolayı başarısız olduğubelirtiliyor.

Diğer taraftan önerge sahipleri;‘’Soykırım konusu ders kitaplarına girmeyecek mi?’’ sorusunu üç kez tekrarlıyor. Hükümet ise bu konuda Eyaletlerin yetkiliolduğunu belirtiyor. Önerge sahipleri ise, ‘Konu Federal düzeydeönem taşıyor’ diyerek sıkıştırıyor, buna rağmen Hükümet konuyuEyaletlere bırakıyor. 

Bu şu anlama geliyor; ’Soykırımkonusunun ders kitaplarına girmesini istemiyorum’’

Zaten Federal Hükümet tutumundaısrarlı.

 

Bu yazılı yanıttan ısrarı nasılçıkarıyorsunuz?

Türkiye Dışişleri Bakanlığ’nı bilmemama biz İşçi Partisi olarak hem Hükümetin önergesini inceledik hemde öncesini araştırdık.Alman sol parti Aralık ayında bir önergedaha vermiş, burada da ‘Alman Hükümeti 1915 olayları hakkındahukuki bir değerlendirme yapmayı düşünmüyor mu?’ şeklinde aynısoruyu sormuş. 

Yanıt önemli, çeviri şöyle; ‘’O(Federal Hükümet, YS) Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere karşıişlenen suçların hukuki ve tarihsel değerlendirmesinin özellikleTürk ve Ermeni tarihçiler tarafından yürütülmesi düşüncesindedir.’’Aralık 2014 tarihinde Almanya Devlet Bakanı Michael Roth’un verdiğibu yanıtta, hukuki değerlendirme Türk ve Ermenilerebırakılıyor.

 

Alman Hükümet’inin bu tutumu,İsviçre-Perinçek davasında, AİHM davasını etkileyebilirmi?

Hükümetin yazılı yanıtınıincelerseniz çok önemli bir ayrıntıya ulaşırsınız.Önerge sahipleri,‘’Soykırım inkarına karşı Federal Hükümet bir yasaçıkarmayı düşünmüyor mu?’’ diye soruyor.

Hükümet 2010 tarihli yanıtın halageçerli olduğunu söylüyor. Onu da araştırdık, dosya numarası;17/1956’dır. Merak edenler kolayca bulabilirler.

Burada Federal Hükümet şu görüşüsavunuyor; Böyle bir yasa, ceza mahkemeleri hangi tarihsel vegüncel olayın soykırım oluşturduğunu kararlaştırmak zorundabırakır, ceza mahkemeleri böyle bir sorunu çözemez, bu nedenleFederal Hükümet, soykırım inkarının genel olarak, yani Holokostdışında, ‘yasa yoluyla cezaya tabi tutmak uygun değildir’deniliyor. Burada Almanya dolaylı olarak İsviçre’nın yasasınıreddetmiş.

Zaten ocak 2015 tarihli önergedesoykırım iddiasını yasayla koruyan ülkeler belirtilmiş.Hükümetİsviçre örneğini vermiş, ancak yasanın pratik uygulama ve başarısıhakkında bilgi sahibi olmadığını öne sürmüş. Bir bakıma Almanyaİsviçre’yi üstü kapalı eleştirmiş.

 

AİHM kararının temyizi dolayısıyla28 Ocak’’ta Strazburg’da olacaksınız..?

Doğu Perinçek’in önderliğinde özelbir uçakla, 200 kişilik bir heyetle salı günü Strazburg’daolacağız. Uçakta sayın Perinçek’in yanında Milletvekilleri ve basınmensubu da olacak. 

Davanın tüm Türkiye’yibirleştirdiğine inanıyorum. 

 

Son olarak, bu davaya SayınPerinçek’in kişisel davası gözüyle bakanlar oldukça fazla, nediyorsunuz, bu bir kişisel dava mı, ’Türkiye’nin davası’mı?

Evet zaten birçok çevre bu davanınaçılmasına karşı çıkmıştı, kendi Dışişleri Bakanlığı’mızın dahibizi cesaretlendirdiğini söyleyemeyiz. Ama Ermeni Soykırımıdavasının 100. yılı olan 2015 senesi yaklaştıkça ve AİHM’in almışolduğu muhteşem kararla hem Avrupa, hem de Türkiye’de rüzgardeğişti. Strazburg’a partisiyle, sendikasıyla millet olarakgidiyoruz.

AİHM’den soykırım iddiasını yasaylakorumaya destek çıkmayacağından eminiz. 

AİHM Avrupa’nın ifade özgürlüğünükoruyacaktır, böylece tartışma ortamı sağlanacak ve tabi yenitartışmalar başlayacaktır.

Yorumlar