YAZARLAR

AhmetAltanizm : Yeni bir muhalefet ideolojisi

Taraf Gazetesinden ayrılan AhmetAltan, Avrupa Birliği yolunda, sivil siyaset vedemokrasinin geliştirilmesi gibi konularda AK Parti’ye destek verenbelirli kesimlerin ondan uzaklaşmasının sembolü haline geldi sonzamanlarda.

Altan, Taraf Gazetesinden ayrılmasıyla sadece AK Parti’ye karşıyaşanan bu  “fikir ve duygu değişimi”tartışmasının değil, aynı zamanda “AK Parti’yle geçen onyılın” muhasebesinin de yapılmasının önemli bir“enstrümanı” oldu.

Yani böylelikle yazılı ve görsel medya, Ahmet Altan üzerindendönüşen “AK Parti iktidarı ve Türkiye’yi” tartışıpkonuşmaya başladı.

Ahmet Altan hakkında,

Gerçek bir demokrasi savunucusu ve özgürlük savaşçısıydı,

ABD – AK Parti işbirliğiyle, Ortadoğu’daki “yenidüzene” adapte olacak bir Türkiye’nin oluşmasınıntaşeronuydu,

Gülen cemaatinin adamıydı,

Mendil gibi kullanılıp atıldı…

gibi çok farklı politik kesimler tarafından övgüler vesuçlamalarda bulunuldu.

Elbette ki bu tartışmaların her bir başlığı ayrı ayrı çokmühim.  Mutlaka da konuşulmalı.

Fakat burada benim dikkati çekmek istediğim nokta ise dahafarklı olacak.

O da şu;

Özellikle ayrılma kararıyla beraber Altan, kendini AK Partikarşısında konumlandıran ya da AK Parti politikaları nedeniyle onudesteklemekten vazgeçip karşı bloğa kaçan herkesin muhalefet adına“ortak tutunduğu dal” ya da “taşladığıduvar” haline geldi.

Mesela;

Balyoz davasına mı kızgınsın,

Ergenekon davasının adilane yürümediğini midüşünüyorsun,

Kürt sorununda AK Parti’nin hataları nedeniyle bir yol katedilemediğinden mi şikayetçisin, “seni gidi iktidarınşakşakçısı! Sen sebep oldun”  diyerek Ahmet Altanüzerinden vurabilirsin AK Parti’ye.

Ya da tam tersi, bir methiye olarak,

AB sürecinin unutulduğunu mu hissediyorsun,

Uludere katliamının sorumlularının hala ortaya çıkmamasına mıveryansın ediyorsun,

Demokratik değerlerinden kopmaya başlayan baskıcı bir liderlekarşı karşıya kalmaktan mı endişeleniyorsun,

Bu sefer de “adam haklı beyler!” diyerek ,“Ahmet Altan’ın köşesinde kullandığı benzersöylemleri” AK Parti’ye karşı kullanarak bir muhalif tutumsergileyebilirsin.

Yani işin aslı, “tartıştıkları sorunun merkezine AhmetAltan’ı  koyup” AK Parti’yi eleştiren bir muhalefetinoluştuğunu gözlemleyebilirsiniz son zamanlarda.

Bundan ötürü, kimsenin bir araya getiremediği farklı muhalifkesimler, “Ahmet Altan övgüsü ve yergisi”aracılığıyla, AK Partiye karşı yeni bir siyaset diligeliştirdiler.

Ortak bir muhalefet etme aracı doğmuş oldu.

İşte ben bu konu üzerinden yapılan tüm tartışmalara ve bu yenisiyaset bilgisi üretimine “AhmetAltanizm”diyorum.

 

 

Yorumlar