YAZARLAR

15 Temmuz'un Gösterdikleri

Her şeyden önce ‘mücahitler müteahhit olmamış’ı gösterdi. Mütedeyyin kesimin dini değerlerine bağlılığını kendi uçucu-romantik Marksçılığı ya da Liberalciliği ile karıştıranları ayıltan bir tokattır 15 Temmuz.

 

15 Temmuz’un sene-i devriyesine ulaştık. 15 Temmuz kahraman birmilletin kutlu bir zaferidir. 15 Temmuz’da yazdığımız zaferi doğrudüzgün anlamak ve anlatmak boynumuzun borcudur. Kahraman TürkMilleti anlı şanlı bir zafer yazmıştır.

Müteakkip süreçte garip gurabayı cezalandıran Fransızİhtilali’nden ya da global bir monopol düzeninin kuruluşunu tescileden ABD’nin bağımsızlık savaşından daha büyük bir demokrasizaferidir 15 Temmuz. Magna Carta’dan çok daha önemli bir toplumsalsözleşmedir.

 

15 Temmuz Bize Ne Gösterdi?

Her şeyden önce ‘mücahitler müteahhit olmamış’ı gösterdi.Mütedeyyin kesimin dini değerlerine bağlılığını kendiuçucu-romantik Marksçılığı ya da Liberalciliği ile karıştıranlarıayıltan bir tokattır 15 Temmuz. Mütedeyyin kesime deceddinden tevarüs ettiği ali değerleri gerektiğinden kuvveden fiilenasıl geçirebildiğini tekrardan göstermiştir.

Demek ki birilerinin yaşamayı istediği kadar birileri de şehitolmayı istiyormuş. Demek ki birilerinin korkuları birilerininrüyaları imiş. Demek ki kapitalizm ve materyalizm bu büyük milletiesir alsa da satın alamamış. İnsanların vatan, bayrak, millet,devlet, ümmet, din, Allah ve peygamber gibi kendilerini aşankavramları varmış. Demek ki birileri için hayat mideleri ve apışaralarından ibaretken birileri için kalpleri ve ruhlarındanibaretmiş.

15 Temmuz modernizmin yaygın ve etkin dini olan kapitalizmeatılmış bir tokattır. Sabah akşam kutsama ayinlerine her yerdemaruz kaldığımız materyalizme vurulmuş bir darbedir. 15 Temmuzaklını veya ruhunu şeytana ve şeytani odaklara kiralayanlar ilekalbini ve ruhunu Allaha satanların arasındaki farkı ortaya koyanmükemmel bir mikyastır. Tanka kafa tutanla bankamatiğe koşanarasındaki farkın en bariz örneğidir.

 

15 Temmuz ‘Onlar’a Ne Gösterdi?

İnanmış insandan daha güçlü bir silah olmadığını bir dahagördüler. Hız ve haz çağı olarak dizayn ettikleri ve insanlarımaneviyattan arındırdıklarını sandıkları bir devirde tam aksinemuazzam bir adanmışlık ve manevi değerlere bağlılık örneğigördüler.

Gerek gazete manşetleri, gerek korkunç bütçeleri olanuluslararası STK’ları, gerek devletleri ve gerek uluslararasıörgütleri ile darbe girişiminin başarısızlığına gözlerimizin önündeağladılar, sızladılar. Daha şehitlerimizin kanı kurumadanmanipülasyona başladılar. Kaçan darbecileri ve vatan hainlerinikorudular, kucaklarında oturanlara da daha kuvvetli şekildesarıldılar. Ancak bunların hepsinin ileride bir sonucu olacağını vezulme yardımcı olmalarının öyle ya da böyle karşılarına çıkacağınıöğrendiler.

Kendilerini seçilmiş grup olarak gören, bu ülkenin insanınatepeden bakan ve kendilerinden olmayana kesinlikle hayat hakkıtanımayanlar da ne kadar çarpık bir anlayış benimsediklerinianladılar. Bu milletin irfanı, basireti ve ferasetininyıkılmadığını ve dimdik ayakta durduğunu gördüler.

İslam Dünyası’ndaki Türkiye ağırlığını hissettiler. Erdoğan’ın15 yılda canı pahasına ortaya koyduğu büyük işlerin ve insan üstüperformansın ümmet adına neye tekabül ettiğini anladılar.Erdoğan’lı Türkiye’nin kimleri korkuttuğunu ve kimleriümitlendirdiğini iyice kavradılar.

Hamdolsun!

Akif merhum ümmet ve millet adına çekilen zulümleri görünceRabbi Teala’ya şöyle şikayetlenirmiş: ‘Ya Rabbi, Asr-ı Saadetolmasa da hiç yoktan bir Fatih ya da Kanuni döneminde yaratsaydınbeni!’  28 Şubat sürecinde aynı duayı edenleri gördüm. 28Şubat öncesi zaten malum. Çok zulümler yaşadı bu millet. Ancak benbir 15 Temmuz şahidi olarak Rabbime hamd ediyorum. AsrıSaadet ve diğer peygamberlerin dönemleri bir tarafa, ben bu zamandışında hiçbir zamanda yaşamak istemezdim! Bu kadarşehidin, bu kadar gazinin ve bu kadar kahramanın olduğu birtoplumda bana da yer verdiği için Yüce Rabbime hamd ediyorum. Bütünbunları düşündükçe ruhumda geniş bir dalga kabarıyor ve ışıketrafında dönen pervaneden ziyade denize kavuşmuş dalga gibihissediyorum kendimi.

Ne güzel demiş İstiklal Şairimiz:

Asım’ın nesli.. diyordum ya.. nesilmişgerçek,

İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek!

Kızıma Not: 15 Temmuz’da doğdun. Aslında 15Temmuz sadece senin değil bütün bir milletin yeniden doğuşununsembolüdür. Geçen sene bugün yazdığımız şanlı destan Yüce Allah’ınizniyle kuşaklar boyu anlatılacaktır.

Yorumlar1 yorum