YAZARLAR

15 Dakikada Evet!

Faşizmin ve ırkçılığın tırmanışta olduğu Avrupa ve dünya siyasetinde kimsenin birbirine tahammülü kalmadığı dönemleri yaşıyoruz.

Mustafa Sabri Beşermsbeser@internethaber.com

Faşizmin ve ırkçılığın tırmanışta olduğu Avrupa ve dünyasiyasetinde kimsenin birbirine tahammülü kalmadığı dönemleriyaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkaniyetliliderliğini bir kez daha göstermiş oldu.

Cumhurbaşkanı tarihe tanıklık etmiş olduğumuz referandumsürecinde  “hayır” kampanyası çalışmasınıyapanların çadırına giderek görevlilerin ve vatandaşın hallerini,hatırlarını soruyor ve yaklaşık 15 dakika sohbet ediyor.

Gelin birlikte hemen zihinlerimizdeki taze bilgileriyoklayalım.

Daha yeni görevine başlayan ABD Başkanı Trump’ın göçmenleri veOrta Doğu vatandaşlarını ülkeye sokmak istemediğine şahitolduk.

Sözüm ona medeniyetin göbeği denilen gavur Avrupa Birliği üyesiHollanda’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli kadın Bakanına yaptığıçirkin saldırıyı henüz zihnimizin arkasına bile atmadık.

Emin olun ben saymaya ve yazmaya kalksam sizler bu faşist veırkçı örneklemleri fazlasıyla dillendirebilirsiniz.

Bütün bunlarıgözönünealıphepsinivicdan ve hakkaniyetterazisindetarttığımızzamansizcebuüçdavranıştanhangisidahainsancavedahamedenice?

Cumhurbaşkanımız çadırda görevlilere ve vatandaşaNiyehayırdiyorsunuz?”diye soruyor ve aldığı cevap şu:

-Çağdaşbiryaşamiçinhayır”!

Göğsünü gere gere bu şekilde gerçekten inanarak bu cevabıverebiliyorsan zaten insanın yüreği otomatikmanEvetdiyor.

-“Ülkedeikilikçıkarıyorsunuz,ayrıştırmayapıyorsunuz” diyenvatandaşın Ana Muhalefet parti liderininaleviolduğundan haberi yok herhalde.

-Bir başka “hayır” demelerinin sebebi;ecdadımız, tarihi değerimiz OsmanlıPadişahıYavuzSultanSelim.

Bu büyük Osmanlı Padişahının isminin kullanılmasından rahatsızolan insanın tarih bilgisinden, tarih bilincinden, ecdadına, inançdeğerlerine, geçmişine ve büyüklerine olan saygısından şüpheederim.

Tarihini ve kadim kültürünün dokusundan uzak kalmışinsanlarımızın dillerine pelesenk etmiş olduklarıAvrupatarihine,kültürünesahipçıkıyoramabizyaşatamıyoruz hicvinihatırlatırım.

Kadim kültür ve tarihinebihaberşekilde nefes alanları uyarmak görev gereğidir düşüncesi ileserzenişimi dile getiriyorum.

Sana gösterilene istinaden yaşadığın gibi inanır vegeçmişinesahipçıkmazsankültürelvetarihselyozlaşmamızkaçınılmazolurtabiiki.

Cumhurbaşkanına karşı “hayır” sebebi olarakdile getirilenleri dinlediğimiz ve değerlendirdiğimizde acı birgerçekle yüz yüze kalıyoruz.

Hayırkampanyasını sokakta yürütenler neden “hayır”dediklerini dahi bilmeksizin sadece ideolojik dürtülerlehareket ediyorlar.

1980 darbesiyle gelen Anayasanın ne olduğundan, yeni gelecekolan Anayasadan ve sistemin içeriğinden zerre haberleri yok.

DarbeAnayasasıylabirdeYeniAnayasayıyanyanakoyupkarşılaştırdıklarında,rasyonelbirinsan(aklavedüşünceya­salarınauygunolan)olarakistikbaliçinhangimodelindahauygunolduğunuaçıkaçıkgöreceklerdir.

Hüsnü-zan ile düşünüp, Cumhurbaşkanının sorusu karşısında sığcaverilen cevapların bilgisizlikten kaynaklandığını düşünüyorum.

Yoksa bilerek, isteyerek insan bu şekilde konuşamaz.

Peki, gelin birlikte bu yaşananlara istinaden şu soruyu kendikendimize soralım.

Acabahayır”kampanyası için görev yapan arkadaşlar ve bu arkadaşların vatandaşaanlattıkları gerçekten Yeni Anayasa hakkında bilgi sahibiolmadıklarından mı kaynaklanıyor?

Yoksa ideolojik ve yaşadıkları gibi inandıklarından mıkaynaklanıyor?

YeniAnayasahakkındagerçekbilgisahibiolmaları vebu gerçekleri anlatmaları durumunda hem kendilerinin hem devatandaşınkararlarıdeğişirdiyemikorkuyorlar?

Zira bir insanın hayır”kampanyası yapılan çadırda bile YeniAnayasa hakkında sağlıklı bir şekildebilgilendirilmeleriyle 15 dakikada kararların değişebileceğinincanlı şahidi olduk.

Doğru bilgileri ideolojisine bakmaksızın vatandaşı ile bütünleşip 15 dakikada neden “evet” denmesi gerektiğinianlatan kişi ise “hayır”’cılara göre “tek adam”.

Yorumlar22 yorum