YAZARLAR

13 aile ve CİA

Dünyanın en güçlü aileleri servetin yüzde 99'una sahipler. Dünyanın geri kalanının birbirleriyle savaşması için yüzde 1'ini bırakıyorlar.

İsmail GÜZELiguzel@nestech.net

Dünyanın en güçlü aileleri servetin yüzde 99'una sahipler. Dünyanın geri kalanının birbirleriyle savaşması için yüzde 1'ini bırakıyorlar.

Siyasetten terörizme kadar her şeyi kontrol eden dünyadaki 13 aile...

Astor Ailesi, Bundy Ailesi, Collins Ailesi, DuPont Ailesi, Freeman Ailesi, Kennedy Ailesi, Li Ailesi Onassis Ailesi, Rockefeller Ailesi, Russell Ailesi, Van Duyn Ailesi, Merovingian Ailesi ve Rothschild Ailesi... Bunlar siyaset, iş veya eğlence olsun, hayatın hemen her alanına sahip olan aileler. 13 ailenin, “hayal edilmesi bile hayal” olan “zenginlik ve güç” bağlantıları olduğu biliniyor. Ve bu aileler Amerika’dan Çin'e kadar uzanıyor.

13 ailenin oluşturduğu bu gücün, dünyanın dört bir yanındaki her şeyi kontrol ettiği; dünyadaki siyasi partilerden, adliyelerden, eğitim kurumlarından, doğal kaynaklardan, dış politikalardan, yiyeceklerden, ulusal ekonomilerden, medyadan, hatta terör örgütlerinden bile. Bir sonraki terör saldırısının nerede ve ne zaman olacağına karar verenler, piyasaların ne zaman düşeceğine karar verirler, yeni bir hükümetin ne zaman devralması gerektiğine karar verenler, BM'de ne olacağına karar verirler, hemen her şeye karar verirler.

Dünya nüfusunu azaltma planları en bilindik politikaları. 1930'lardan bu yana Rockefeller Vakfı'nın uzun yıllardır sürdürdüğü bir çalışma. Yani kitlesel ölçekte nüfus azaltımı ve koyu tenli ırkların Anglo-Sakson beyaz elit tarafından kontrol edilmesi.

Bizim anladığımız modern anlamda ki demokrasi 250 seneden daha fazla değil. Dünya, her zaman mutlak güce sahip olanlar, zenginlik ve kaynakları nasıl kontrol edeceğini bilenler tarafından yönetilmiştir. Yeni Dünya Düzeni, benzer bir mutlak güç ve kontrol felsefesi üzerinde küresel ölçekte çalışmayı amaçlamaktadır.

Küresel nüfusun kontrolünü elinde tutmak istiyorlar. Küresel nüfusun sadece bir milyarın altında olmasını istiyorlar ve Dünya'nın kaynaklarını kendi özel kullanımları için bırakıyorlar. Ve nüfusu kontrol altında tutmak için, virüsler, aşılar ve genetiği değiştirilmiş gıdalar gibi bilimsel olarak tasarlanmış küresel nüfus kontrol yöntemlerini planlarlar. Ayrıca, bu ailelerin kanser ve AIDS gibi hastalıklarının tedavisini bile sürdürdüğü, ancak bunu halka açıklamak istemediği söylenir, çünkü o zaman bir tedavi olacaktır ve ilaç tedavisi gene kendi kontrollerinde olan ilaç endüstrisini zarara sokmuş olacak...

İşte dünyada tüm bu gücü tesis edebilmeleri için hedef ülkeyi askeri ve istihbari açıdan süper güç yapıp, gerçek arzularını o ülkenin ordusunu ve özellikle gene istihbarat örgütlerini kullanarak ortaya koyarlar...

Bu asrın süper gücü ABD.

11 Eylül 2001. Teröristler, ABD topraklarında gerçekleşecek en büyük terör eylemini gerçekleştirdiler ve CİA (istihbarat topluluğunun geri kalanıyla birlikte) saldırıları durduramadığı için eleştirildi. Sorunun bir kısmı, eleştirmenlerin, farklı istihbarat kurumlarının birlikte çalışmadığı yönündeydi. O zamandan beri CIA, casus programını geliştirdi ve birçok yeni memur yetiştirdi. Ajanslar arasında işbirliğini sağlamak için genel istihbarat topluluğunda da yapısal değişiklikler olmuştur.

Devam.

CİA ve casusları hakkında birçok Hollywood filmine rağmen, birçok kişi halen ajansın gerçekte ne yaptığını bilmiyor. CİA'nın tarihine bir göz atalım. Organizasyonun bugün nasıl yapılandırıldığını, kimin gözetlediğini ve ne tür kontroller ve dengeler bulunduğuna bir göz atalım. Ayrıca casusların işlerini nasıl yaptığına da bir göz atacağız, bir başka deyişle, Hollywood'un ne kadarının gerçek olduğunu göreceğiz.

CİA, Merkezi İstihbarat Teşkilatını temsil eder. Öncelikli misyonu, ulusal güvenlik konusunda karar vermede başkanı ve kıdemli ABD hükümetinin politika yapıcılarına yardımcı olmak için yabancı istihbarat bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yaymaktır. CİA, başkanın isteği üzerine gizli eylemde bulunabilir. CİA’nın her ne kadar iç Politika üzerindeki etki gücü çok yüksek olsada Politika yapmıyor. Amerika iç faaliyetlerine katılmalarına izin verilmez... Görev alanları sınır ötesi ülkeler.

ABD hükümetinin diğer yönleri gibi, CİA’da bir kontrol ve dengeleme sistemine sahiptir. CİA hem yürütme hem de yasama organlarına rapor verir... Yürütme tarafında, CİA üç gruba cevap verir; Ulusal Güvenlik Konseyi, Başkanın Yabancı İstihbarat Danışma Kurulu ve İstihbarat Gözetim Kurulu.

Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan, Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'ndan oluşur. "MGK, Ulusal Güvenlikle ilgili ulusal, askeri ve askeri konularda Başkan'a tavsiyelerde bulunur ve CİA'nın istihbarat toplamasına ilişkin rehberlik, inceleme ve yönlendirme sağlar." Başkanın Yabancı İstihbarat Danışma Kurulu, CİA'nın ne kadar iyi çalıştığını ve yapısının etkililiğini inceleyen özel sektörden kişileri kapsar. İstihbarat Gözetim Kurulunun, istihbarat bilgilerinin düzgün bir şekilde yapılmasını ve tüm istihbarat toplamanın yasal olmasını sağlaması beklenir.

Yasama tarafında, CİA öncelikli olarak İstihbarat Daimi Seçim Komitesi ve İstihbarat Senatosu Seçim Komitesi ile çalışmaktadır. Bu iki komite, Dış İlişkiler, Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler komiteleriyle birlikte CİA programlarını onaylar ve CİA'yı denetler.

Ödenek komisyonları CİA ve tüm ABD hükümet faaliyetleri için uygun fonlar...

Fonlardan bahsetmişken, CİA bütçesi gizlidir ve ajansın personelini, organizasyon yapısını, maaşlarını ve çalışan sayısını 1949'da geçilen bir yasa uyarınca gizli tutmasına izin verilmiştir. Bildiğimiz şey, 1997'de, tüm ABD için toplam bütçe Hükümet istihbaratı ve istihbarat ile ilgili faaliyetler (CİA'nın bir parçası olduğu) 26,6 milyar dolardı. Bu rakam ilk kez halka duyuruldu. 1998 yılında bütçe 26,7 milyar dolardı. Diğer tüm yıllara ait istihbarat bütçeleri sınıflandırılmıştır. Personel cephesinde ise CİA yaklaşık 20.000 kişi istihdam ediyor.

CİA’nın tarihi..

Amerika Birleşik Devletleri her zaman yabancı istihbarat faaliyetlerinde bulunmuştur. Gizli eylem adı altında, Devrim Savaşı'nı kazanarak yurtseverlere yardım etti. Fakat ilk resmi örgütler, Deniz İstihbarat Bürosu ve Ordu Askeri İstihbarat Bölümü'nün oluşturulduğu 1880'lere kadar mevcut değildi.  Birinci Dünya Savaşı sorasında, Soruşturma Bürosu (FBI) istihbarat toplama görevlerini devraldı. OSS olarak bilinen Stratejik Hizmetler Ofisi, 1942'de kuruldu ve 1945'te kaldırıldı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD liderleri ulusal istihbaratın nasıl geliştirileceğiyle ilgili mücadeleler verdi. ABD'yi İkinci Dünya Savaşı'na sokan Pearl Harbor bombalaması, büyük bir istihbarat hatası olarak kabul edildi.

1947'de Başkan Harry Truman, CİA'nın kurulmasına yol açan Ulusal Güvenlik Yasasını imzaladı. Hareket aynı zamanda üç farklı role sahip bir merkezi istihbarat direktörlüğünü de kurdu; Başkanın güvenlik konularında baş danışmanı, ABD istihbarat topluluğunun başı ve CİA başkanı, bu istihbarat topluluğundaki kurumlardan sadece biri. Bu yapı 2004 yılında istihbarat topluluğunun denetlenmesi için ulusal istihbaratın direktörlüğünü ortaya çıkaran İstihbarat Reformu ve Terörle Mücadele Yasası ile revize edilmiştir. Şimdi, CİA müdürü ulusal istihbarat direktörüne rapor veriyor.

2006 yılında, Kongre, ajansın bütçesini ve personelin sırrını saklamasına izin veren Merkezi İstihbarat Teşkilatı Yasasını kabul etti. Ajansın asıl görevi uzun yıllardır Soğuk Savaş sırasında Birleşik Devletleri komünizme ve Sovyetler Birliği'ne karşı korumaktı. CİA üst düzey yöneticilerine göre, CİA’nın bu günlerde daha karmaşık bir işi var. CİA, Amerika Birleşik Devletleri'ni tüm dünyadaki terörist tehditlerden korumak.

CİA Yapısı

CİA, her biri kendi sorumluluklarına sahip dört farklı takım halinde çalışır...

Ulusal Gizli Servis

İstihbarat ajanlarının “casuslar"ın çalıştığı yer. Ulusal Gizli Servis çalışanları yabancı istihbarat toplamak için yurtdışında kalıyorlar. "Zeki İnsanları" ajanları işe alıyorlar. Gizi Servis için ne tür insanlar çalışıyor? Ulusal Gizli Servis çalışanları genellikle iyi eğitimlidirler, diğer dilleri bilirler, dünyanın her yerinden insanlarla çalışmak isterler ve tehlikeli olanlar da dahil olmak üzere her duruma uyum sağlayabilirler. Arkadaşlarının ve aile üyelerinin de dahil olduğu çoğu insan, NCS çalışanlarının tam olarak ne yaptığını asla bilmez.

Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü

Bu takımdaki insanlar açık veya açık kaynak, bilgi toplar. Televizyonda, radyoda, dergilerde veya gazetelerde yer alan bilgilerden oluşur. Ayrıca elektronik ve uydu fotoğrafçılığı kullanıyorlar. Bu ekip, bilim ve mühendislikten hoşlanan insanları kendine çekiyor.

İstihbarat Müdürlüğü

İlk iki takımın topladığı tüm bilgiler İstihbarat Başkanlığına devredilir. Bu ekibin üyeleri bilgiyi yorumluyor ve raporlar yazıyor. İstihbarat Müdürlüğü çalışanı mükemmel yazma ve analitik becerilere sahip olmalı, grupların önünde bilgileri rahatça sunabilmeli ve son tarih baskısını üstlenebilmelidir.

Destek Müdürlüğü

 Bu ekip organizasyonun geri kalanı için destek sağlıyor ve işe alma ve eğitim gibi şeyleri ele alıyor.

Sonuç.

Bu asrın süper gücü olan ABD’nin, süper güç olmaya devam edecek olması kararı işte bu ailelere bağlı...

Son bir not.

Bu aileler, her ne kadar dünyanın yarınını planlamış olsalarda, planlarının üzerinde başka planlarında yapıldığının farkındalar ve  biliyorlar... Kendilerince ilahi güçle savaş halindeler... Ve bu savaşı mutlak bir biçimde kaybedecekler.

Yorumlar 2 yorum