YAZARLAR

1 Kasım’ı ‘BİR’ geçe gelen ‘İSTİKRAR’

Yazısında söylemişti Hadi Özışık: ‘Ben istikrara oy vereceğim’ diye. Görünen o ki, topyekûn istikrara oy verildi.

Seçim sonuçları esasen herkes açısından sürpriz oldu.

AK Parti bile ‘bu kadar’ beklemiyordu…

Ne var ki 1 Kasım’ı ‘BİR’ geçe, yani pazartesi itibariyle Eldevar ‘BİR’ oldu!

Neydi o Bir: ‘İstikrar’!

Yazısında söylemişti Hadi Özışık: ‘Ben istikrara oyvereceğim’ diye.

Görünen o ki, topyekûn istikrara oyverildi.

Artık ‘yeter’ denmeli dedik…

Seçim sonrası “Uzlaşma, bir olma, birlik olma zamanıdır“ diyebeklentimizi ifade ettik. Ekonominin ayaklarının bu sayede yeresağlam basacağını vurguladık.

Sn. Davutoğlu’ndan gelen açıklamalar bu ihtiyacı adeta teyiteder nitelikteydi.

Kucaklayıcı, O’culuğu Bu’culuğu bırakıcı, hukuku ve anayasalhakları savunucu sözler duyduk. Bu haliyle çölde çok susamış birhalde yalpalayan ekonomi ‘hararetini giderdi’!

Acil olarak ihtiyaç duyulan iki temel işareti piyasa hemenaldı: Birlik ve istikrar!

Değerli okurlar,

Çok net görünüyor ki, Aralık sonrası, dünya ekonomisi açısındankolay olmayacak.

Birikmiş küresel riskler, balonlar ve adeta FED’in‘kılıç’ hamlesi beklenirken bu sürece ne şekildegireceğimiz çok ama çok önemliydi!

Ekonomi çok ciddi seviyede ‘Politik Risk’taşıyordu: Siyasi belirsizlik, hükümet kurulacak mı tartışmaları,artan tansiyon, terör vb….

Ortaya çıkan güçlü AK Parti iktidarı, siyasi belirsizlikleriönemli ölçüde ortadan kaldırdığı gibi, terörü bitirici ve tansiyonudüşürücü adımları atabilecek bir hareket olarak belirginleşti. Budurum, ekonomimizin taşıdığı politik risk yükünün fazlasıylahafiflemesini sağladı.

Bunun etkisini faiz, kur ve borsa üzerinde hızlıca gördük.

Şimdi hedef bu etkiyi ‘domino etkisine’dönüştürmek olmalı…

Yani bu olumlu hava geçici olmamalı, sürekli kalmalı!

Kaybedilen güvenler varsa, finans piyasasının ilgilimecralarından hızlıca yeniden kazanılmalı. Bu bağlamda ekonomiyönetiminin hızlıca teşkil edilip, dümen başına geçmesigerekiyor.

Ve görünen o ki, AK Parti çok ‘sıkı’ ve‘tecrübeli’ bir ekonomi yönetimiyle‘kaldığı yerden devam etmek’ istiyor.

İşte o sebeple diyoruz: Elde Var ‘BİR’!

Yani: Güven, istikrar ve güçlü bir ekonomiyönetimi: Bu haliyle, dünya ekonomisinin girmesimuhtemel fırtınaya karşı ‘bizim gemi’'artık' ve 'nihayet' 'hazırlıklı'görünüyor. 

İşte bu seçimlerin önemi şudur: Bu gemi şu an güçlübir kaptan ekibiyle yürütülebilir hale gelmiştir! Ve halk bukaptanlar varken gemiye 'bineceğini', bu gemiyle'tam yol ileri' gideceğini söylemiştir.

Veya, herkes kaptan olabilir ama her kaptana bugemiyi emanet etmem demiştir!

Twitter: @sonergokten

Yorumlar1 yorum